Valutaillusjonen

Det er en kjennsgjerning at Oslo Børs så langt i år har hatt en utvikling som har vært det motsatte av spådommene til de profilerte prognosemakerne. Det eneste man kan si om den skråsikkerheten som ble vist ved slutten av fjoråret, er at man tydeligvis ikke hadde evne til å lære av lignende skivebom begått i slutten av 2009.

Poenget med denne bloggen er imidlertid en annen. Den senere tiden har nemlig oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet blitt brukt som en trøsteklut og et argument for at en oppgang på Oslo Børs også snart må komme.

Dessverre er forutsetningene svært forskjellige og sett med norske øyne, er også den amerikanske aksjeoppgangen en illusjon.  

Amerikanske myndigheter har nemlig aktivt bidratt til å svekke verdien av dollaren i et forsøk på å gjøre amerikanske selskaper mer attraktive for internasjonale investorer. I Norge har, som vi vet, kronen styrket seg og dermed hatt den motsatte effekt.

Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P-500 har så langt i år steget 3.63% målt i amerikanske dollar. Tar vi derimot bort svekkelsen av dollar og måler den i norske kroner, er  imidlertid avkastningen negativ. S&P-500 målt i NOK og inkludert utbytter er ned 0.61%. Dette er kun marginalt bedre enn Oslo Børs. (Chartet avviker litt med hensyn til tallene ettersom den viser fra og med 30. desember – siste handelsdag i 2010 for Oslo Børs).

Spørsmålet fremover blir hvilke konsekvenser det får at amerikanerne må «devaluere» sin valuta for å tiltrekke seg kapital. I likhet med trykkingen av penger synes også denne øvelsen å ha en markert avtagende effekt.

4 kommentarer to “Valutaillusjonen”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Rune. Utviklingen i forkant av jordskjelvet i Japan viste at short-posisjoner i det amerikanske aksjemarkedet var det laveste siden før finanskrisen. Markedet var således allerede meget sårbart ved dårlige nyheter, noe vi klart opplevde da det ble en «mad dash» til å redusere long posisjoner og samtidig gå short for å ta igjen det tapte. Det som har skjedd siden er etter min oppfatning en klar «whip saw», hvor mye av oppgangen har vært drevet av short-inndekning.

  John Paulson har alltid vært meget grundig og verdt å lytte til. Jeg har vært negativ til Spania siden februar 2007, men innser at idag er det meste av de negative faktorene fremme i lyset. Eiendomsmarkedet tror jeg imidlertid vil se ytterligere svekkelse, med mindre den økonomiske velstandsutviklingen på verdensbasis tar seg overrasker kraftig til oppsiden.

  Japanske selskaper og økonomi har antagelig idag bedre forutsetninger noen gang enn de har hatt siden toppen i 1990. Jeg ble imidlertid betenkt denne uken da jeg så en av de store fondene som historisk har vært svært dyktige på å plukke japanske selskaper dumpe alt de hadde. Kan ikke huske at de har hatt null eksponering til Japan noen gang. /Peter

 2. Rune sier:

  Hei Peter.

  Kanskje 7. april utfolder seg til å bli en «sell the news» dag. Kombinert med et lite fall i risikoappetitt kan det jo være starten på en short-covering fase.
  Markedet har fått ideen om at en brannmur har blitt skapt rundt Spania, så fram til det forandrer seg er det vel ikke mange dagene om gangen dollar’en får regjere. Blir mer overrasket når Paulson & Co m.fl. vurderer å finansiere cajas. Snakk om å være kontrær.

  Kanskje du har noen meninger om Tokyo-børsen å dele? Ser jo råbillig ut, men når man etter katastrofen leser flere artikler om dagen som går utpå nettopp det så får det en til å lure.

 3. Peter Warren sier:

  Hei Prowl. Det vil kreves et nytt vedtak og spledes en politisk prosess for å vedta en ny QE. Jeg er imidlertid enig med deg i at dette er sannsynlig. Korrelasjonen mellom pengemengdeøkning og valutakurs er derimot ikke entydig (noe man kunne forvente). Det vil allikevel måtte forventes at denne utvanningen av bnp får en effekt på viljen til å eie USD. Utenlandske kjøpere av amerikansk gjeld burde forlangt den sikret med andre aktiva, eksempelvis gull. Idag får de kun et papir inneholdende et løfte som sikkerhet.

  Det som gjør meg urolig mht USD på kort sikt er at «alle» er short den. En eventuell rekyl kan derfor bli brutal.

  Når det gjelder olje og de fleste andre råvarepriser så noteres disse i nettopp USD. Dermed blir oppgangen mindre økonomisk belastende for land med sterkere valutaer og som er netto importører av olje og/eller andre råvarer. /Peter

 4. Prowl McMagne sier:

  zerohedge.com mener det blir skapt en tap tap situasjon…

  «Go ahead and destroy the dollar, and the rising-input-costs monster will gut stocks and impoverish households. Back off and let the dollar rise, and the risk trades (equities and commodities) will plummet.»

  sjangsen og muligheten til å ikke følge opp med flere QE er vel små, så at dollaren svekkes ytterlige må vel sees på som uungåelig.

  men, hvordan påvirker en svekket dollar oljeprisene? vil de stige ytterlige, eller blir olje billigere for usa?