Global og omfattende korreksjon i ”risky assets”

Sist uke kom en, for mange, etterlengtet korreksjon ikke bare i aksjemarkedet men i samtlige kategorier av det som benevnes som ”risky assets”. Denne betegnelsen beskriver typisk aktivaklasser som tenderer til å bevege seg både i takt og samsvar med investors oppfatning av trygghet og den fremtidige økonomiske utviklingen. Ikke uventet kjennetegnes disse i tillegg av å ha store svingninger. Utakt i utviklingen på enkelte av disse risky asset’ene kan benyttes som mulig signal om forestående korreksjoner eller trendendring i de øvrige. På samme måte som kobber og noen av valutaparene ledet an til oppsiden, var nå det stans i oppgangen i disse mens aksjer fortsatte til oppsiden. Dette ga indikasjon om muligheten for tilbakeslag.

asset

Tabellen nedenfor rangerer risky assets etter kursfall i forrige uke:

bilde-2

Målt siden årsskiftet er Oslo Børs nærmest i en særstilling med en oppgang på 22%, mens den brede amerikanske aksjeindeksen, S&P-500, hittil i 2009 viser en nedgang på 2.26%. I Europa er situasjonen noen svakere. Her er Eurostoxx50 indeksen fortsatt ned 3.41% så langt i år. Optimismen og den sterke norske kursutviklingen til tross, oppgangen på Oslo Børs har kun tatt igjen det den falt mer enn de andre indeksene fra toppen. Nedenstående tabell viser hvor stort kursfallet har vært fra de ulike aksjemarkeders toppnivå og frem til nå:

bilde-1

Viktigere enn børsutviklingen er det faktum at nordmenn har det vesentlig bedre økonomisk, både på det personlige- og det nasjonale plan, enn nærmest noe annet land. Slik sett burde man i tillegg til 17. mai også ha feiret 26. Januar. Dette var datoen i 1979 da generalforsamlingen i Volvo sa nei til det som kunne ha blitt Volvo-avtalen. Takket være svenskene, hvis evner gikk mer i retning av nasjonalisme enn økonomiske fremtidsvisjoner, unngikk man at en betydelig del av oljeformuen ble byttet bort mot aksjer i en bilfabrikk i Torslanda. Flaks er neppe en robust investeringsstrategi og bør ikke forveksles med dyktighet. De gangene man er heldig og opplever det bør man imidlertid bare bukke og takke.Hvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.

Tags:

2 kommentarer to “Global og omfattende korreksjon i ”risky assets””

  1. Peter Warren sier:

    Hei Erik. Hensikten var ikke å påstå hva som er et «riktig» nivå på Oslo Børs. Det den er ment å vise er at til tross for alle «løp og kjøp» artiklene avisene og media har vært preget av den siste tiden, er man i Norge hittil kun blitt kompensert for den ekstra grisebanken man fikk ifjor. At Norge er et marked med større svingninger er det få som vil argumentere imot, men allikevel mange som velger å ignorere.

  2. erik røys sier:

    hei Peter.Skulle en få noe ut av tabellen din må det vel være bedre å se hvor Oslo børs ligger i forhold til sitt gjennomsnittsnivå.Forje toppnivå for svingebørsen Oslo kan ha vært høyt.Vi kan derfor i dag også være forholdvist høyt selv om vi ligger 41% under.På lang sikt er det vel sannsynlig at Oslo vil svinge godt over forje topp,men på kort sikt syns jeg det ikke er godt å si hvor vi ligger i forhold til andre børser.Det må være bedre å sammenligne i forhold til et langsiktig gjennomsnitt?