Elementært Dr. Watson

Det heter seg at løgn som blir gjentatt nok ganger til slutt blir til en sannhet. Finansmarkedene er i så måte intet unntak. En annen ting man har lært seg er at historien gjentar seg. Sistnevnte skyldes nok at lærdom viker plass for andre argumenter bare avstanden til det som ga oss lærdommen blir stor nok. Innenfor finansmarkedene er 10 år mer enn nok til å utradere all hukommelse og dermed lærdom. Se bare på nivået av belåning av finansielle aktiva i 1998 og hvordan denne ikke bare ble gjentatt men mangedoblet i 2008.

Men tilbake til feil og usannheter. Man skulle ha trodd at alle var blitt varsomme med å bruke utrykket: ”Selger du nå, så kommer du ikke inn i markedet igjen”. Særlig tatt i betraktning at dette var ett av de mest benyttede rådene gjennom den dramatiske nedgangen i 2008. Men langt ifra. Hukommelsen er ultrakort og rådet, riktig eller galt, sitter allerede løst.

Et annet dårlig råd som fortsatt blir benyttet er: ”Det står så mye penger på sidelinjen som venter på å komme inn at markedene ikke kan falle”. Det kan være at observasjonen om likviditet er riktig, men resonnementet er ingen absolutt sannhet. Det er tvert imot betinget. Penger som måtte stå og venter på sidelinjen vil alltid være  betinget av at forholdene ikke har endret seg. Gjør de det, slik som i 2008 hvor mørke, økonomiske skyer og frykt la seg over markedene, blir de som eier pengene usikre med den følge at de fortsatt står på sidelinjen.

Enda en usannhet som stadig blir gjentatt er: ”Det er positivt at markedet faller på lite volum”. Nei det er det ikke. Det betyr tvert imot at kjøperne trekker seg unna og selgerne ikke tør vente men selger på stadig lavere kurser. Dette er elementær forståelse av tilbud og etterspørsel. Selgerne er med andre ord villige til å godta stadig lavere kurser for å få solgt. I går falt markedet først 3.5% på veldig lavt volum, for deretter stanse opp. Det nye, lavere nivået ble oppfattet som ”greit” for begge parter men etter et par timer hadde kjøperne sett lyset og fått nok. Selgerne hadde valget mellom å ta sjansen på å bli stående på samme nivå eller flytte seg ned til lavere nivåer. Sistnevnte var imidlertid de mest nervøse og ga således opp og godtok stadig lavere nivåer. Da dagen var omme viste det seg imidlertid at volumet slett ikke var så verst, selvom indeksen måtte ned 5.2% før kjøperne fant nivået attraktivt nok til å bite seg fast. I det minste betyr det at mange av de som ønsket å selge faktisk klarte det.  Nedenstående chart viser gårsdagens utvikling på Oslo Børs med 5 minutters intervaller. Det korresponderende volumet ligger under kursutviklingen.

volumeHvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.

5 kommentarer to “Elementært Dr. Watson”

 1. Noe som en også kan merke seg er hvor spennende psykologien er blant investorer flest. De fleste følger (saue)flokken selv om de logisk sett vet at det er dumt og irrasjonelt. Saken er den at det føles mye tryggere å være en taper med flokken, enn å stå alene som vinner.

 2. Johannes sier:

  Peter,

  Høres ut som et lærerikt seminar. Jeg antar at en stor del av de som skriver bøker og holder seminar hadde hatt problemer om de skulle ha tradet live for et publikum.

  Det du sier om win/loss ratio er ganske interessant og egentlig veldig elementært, selv om det tok en god stund før jeg lærte dette selv.

  Win/loss ratio er ikke det viktigste, men altså forholdet mellom størrelsen på vinnere og tapere.

  Det blir kanskje best illustrert med det at man kan ha en metode som gir en win/loss ratio på 90/10, men allikevel kan man ende opp med en negativ forventning pga en stor taper til slutt som visker ut all profit.

  Ser at Market Profile har blitt mer tilgjengelig ja. Market Delta ser veldig lovende ut, men er noe kostbart.

  Ninjatrader har også fått en plug-in til en overkommelig pris.

 3. Peter Warren sier:

  Hei Johannes. Jeg er så heldig at jeg deltok i et flere dagers kurs med Pete Steidlmayer i London på midten av 80-tallet. Det fasinerende med ham var at han tradet live mens han underviste, slik at vi skulle se hva han mente i praksis. Forut for dette hadde han vært pit trader i Chicago i 25 år. En av de beste tingene med kurset var hvordan han kom seg ut av tapende posisjoner helt uten emosjoner. Tap er en del av hverdagen til en trader, slik er det bare. Tom Baldwin, som sannsynligvis var den største og beste traderen på Chicago Board of Trade (CBOT) i nærmere 10 år sa selv at han ikke hadde en treffprosent på mer enn 35%. Suksessen lå i å kutte tapene mens de var små og la gevinstene løpe så lenge de ble større. Så til spørsmålet ditt. Jeg har gradvis gått over til å benytte ren matematikk mer og mer i trading. Jeg vil fortsatt se på Market Profile på dager med mye bevegelse og det ligger også Market Profile tenking i måten å se markedet på uten at jeg nødvendigvis trenger å ha den type chart fremme. Bloomberg har forøvrig endelig fått bra Market Profile software. I mange år hadde systemleverandøren CQG og CBOT eneretten på denne datafremstillingen, noe som gjorde at du ble tvunget til å tegne dine egne chart hvis du ikke hadde dette systemet. Når det gjelder akademia eller ikke, så er det nok fortsatt slik at flertallet av tradere er ikke-akademikere og spesielt er det slik i London.

 4. Johannes sier:

  Peter,

  For en tid tilbake anbefalte du meg en bok av Peter Steidlmayer som omhandlet Market Profile.

  Etter å ha lest en hel haug av bøker vil jeg tør påstå at litteraturen til Steidlmayer, kombinert med bøkene til Jim Dalton som omhandler det samme er blant de absolutt beste jeg har lest når det gjelder å forstå hvordan markedet fungerer i praksis.

  Nemlig det at markedet i praksis er en to-veis auksjonsprosess mellom kjøpersiden og selgersiden.

  Bruker du selv Market Profile charts når du analyserer/trader markedet eller ser du mer på det som et rammeverk for å forstå prisbevegelsene i markedet?

  Jon Andrè,

  Nå er ikke jeg høyere utdannet, men inntrykket mitt er at det fortsatt er et stort skille mellom akademia og de som faktisk trader eller driver med børsvirksomhet.

  Når det gjelder finansjournalistene så tenker jeg følgende:

  1) Majoriteten av disse trader ikke selv og har kun overfladisk kunnskap om markedet kombinert med oppfatninger de sitter igjen med fra skolebenken.

  2) De er som folk flest (massene) og er et like lett offer for gruppetenking og følelser som resten av oss. Les: eufori i oppgangstider og depresjon i nedgangstider.

  Det kan selvsagt være interessant å lese kommentarer av finansjournalister for å få med seg hva som skjer, så lenge man ikke fester noen tiltro til deres vurdering av hvorfor det skjedde eller baserer sin egen trading på det.

  Børskommentarer blir skrevet i etterpåklokskapens navn og da er det alltid lett å skrive hvorfor noe skjedde, uten at noen egentlig vet hvorfor.

  Med andre ord, totalt verdiløs informasjon for en trader.

  Så når massene begynner å rope om at «ting er annerledes denne gangen», så er det på tide å løpe motsatt vei.

  Jeg avslutter med et passende sitat av Jesse Livermore:

  «There is nothing new in Wall Street. There can’t be because speculation is as old as the hills. Whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again.»

  Med andre ord; innpakningen og utformingen av markedet vil kanskje forandre seg og utvikle seg, men menneskets natur forblir den samme.

  God trading!

  Johannes

 5. Endelig noen sannhetsord angående volum og tolkningen av den. Hvorfor spres vanlæren rundt tilbud og etterspørsel både av økonomer og journalister år etter år? Man skulle tro de hadde lært bedre på skolen, hvertfall når det gjelder økonomene.