Optisk illusjon

En optisk illusjon inntreffer når noe som øyet ser prosesseres av hjernen slik at det oppfattes som noe annet enn en objektiv realitet. Kort sagt et synsbedrag.

Det finnes i hovedsak to årsaker til dette. Den ene er fysiologisk – lys, farge eller bevegelse påvirker hjernen nevrologisk og kan ved gitte tilfeller skape en ubalanse som endrer vår persepsjon.

Den andre er den kognitive – hvor synsinntrykket kobles opp mot vår oppfatning av virkeligheten og endres for å tilpasse sistnevnte. Vi ser det vi ønsker å se.

Bakgrunnen for denne bloggen fikk jeg fra DN på mandag hvor et chart av S&P-500 de siste 13 årene skulle illustrere det faktum(?) at indeksen ”spretter fort opp igjen”, som det lød i overskriften.  Omtalte chart er presentert under:

spx

For å teste den objektive oppfatningen snudde jeg denne grafen på hodet og sendte den rundt til et antall aktører for å få deres vurdering om de ville kjøpe eller selge basert på hva de så. Det er denne som er presentert under:

ispx (2)

Her skjedde noe interessant. Mens de fleste var av den oppfatning at S&P-500 skulle opp etter å ha sett chart nummer 1, trodde samtlige at det som ble presentert i chart nummer 2 også skulle oppover. For ordens skyld er dette nøyaktig den motsatte konklusjonen av oppfatningen de ga da chartet var den riktige veien. (Tittelen på chart nummer 2 var fjernet i ”studien” for å oppnå mest mulig objektivitet).

To av de som så chart nummer 2 ba om en lengre tidshorisont da de følte at de ikke hadde fått tilstrekkelig nok informasjon i chart nummer 2 (mens chart nummer 1 virket krystallklart med den samme tidshorisonten). Dette ble etterkommet og chart nummer 2 er derfor presentert med ytterligere 19 år med data under:

ispx

Dette medførte umiddelbar enstemmighet. Alle var nå overbevist om at kursen skulle videre opp og det kraftig! Denne konklusjonen vakte naturlig nok en viss bekymring, men tatt i betraktning av at det har vært mange markedsaktører, økonomer og akademikere som har uttalt skepsis til den pågående oppgangen i USA, ble et nytt forsøk gjort.

I denne ble utviklingen på Oslo Børs snudd på hodet. I Norge synes i det minste et overveldende flertall av markedsaktører å være overbevist om at markedet skal opp. Det distribuerte chartet (tittelen var fjernet) er presentert under:

iosebx

Chartet ble først presentert uten Fibonacci-nivåer (de fargede strekene), deretter med disse. Uansett, konklusjonene var entydige – denne skulle bare én vei, nemlig opp. Dessverre betyr dette ned – diamentralt motsatt av de samme aktørenes erklærte markedssyn.

Håpet nå er at de tre nederste chartene er den optiske illusjonen og ikke den første. Hvis ikke står vi foran flere års mørketid noe som verken er en hyggelig illusjon, visjon eller konklusjon.Hvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.

Tags: , , ,

2 kommentarer to “Optisk illusjon”

  1. Peter Warren sier:

    Hei Jon André, Jeg er av den oppfatningen med ett forbehold – det betinger at det finnes en viss rasjonalitet å oppspore der ute. I noen perioder ifjor høst var det kun frykten som herjet, noe som gjorde det meget usikkert om motparter ville være i stand til å stå ved sine forpliktelser. Krav til kapital bak hver handel nådde også astronomiske og til tider meningsløse nivåer (som når man blir avkrevd sikkerhet som er større enn forpliktelsen eller risikoen du påtar deg. Sistnevnte ble også gjort fordi meglerhus og banker trengte funding selv for å overleve). 1987 og 1998 var år hvor det var lett å utnytte irrasjonalitet i forhold til 2008. I 2008 måtte du ha svært gode bank/meglerforbindelser, være meget godt kapitalisert eller ha byttet ut frostvæske med blod i årene (helst alle tre) for å kunne virkelig dra fordel av situasjonen. /Peter

  2. På mange måter vil jeg si at det er lettere å spå retningen på markedet ved å ta seg en tur ut av huset og se. Hva man ser på et chart blir påvirket og vridd alt etter hvor positiv eller negativ man er mens man ser på det. Derfor ser man aldri chartet som «det er», men det gjør kanskje ingen forskjell. Når man ser på disse chartene du viser, kan man virkelig undre seg om vi står foran en nedtur vi ikke har sett på veldig mange år.
    Er man rasjonell når alle andre ikke er det, har man gode sjanser for å gjøre det godt i markedet, eller hva Peter?