Ugly in a hurry

«Crowded Trade» er et uttrykk man hører i finansmarkedet og er ment å gjenspeile en investering eller et tema som «alle» er investert i. Når noen påpeker en crowded trade er dette som oftest ment som en advarsel om at her kan det bli «trangt i døren» dersom situasjonen skulle forandre seg.

Crowded trade er langt fra et nytt uttrykk, men i finanskrisen fikk betegnelsen en helt ny mening. De som satt i investeringer som var «crowded» fikk mer juling enn noen andre. I Norge var særlig eiendomsprosjekter og High Yield obligasjoner slike trades og disse ble gruset verre enn noe.

Investeringsbankene er ofte de som har best oversikt over crowded trades, spesielt de som også har en «Prime Broker» funksjon. En Prime Broker er en hovedmegler som har oversikt over posisjonene til en investor. De foretar oppgjør overfor andre meglere man måtte benytte og på basis av sin oversikt, tilbyr belåning av porteføljen. En Prime Broker beregner daglig verdien av porteføljer de låner ut penger til og sørger for at det hele tiden finnes nok sikkerhet for belåningen.

De store Prime Broker’ne har meget god oversikt over hvordan markedsaktørene er posisjonert. Det er således svært viktig at denne funksjonen er adskilt fra investeringsbankers annen virksomhet, som for eksempel egenhandel. Dessverre finnes det noen grelle eksempler på hvordan investeringsbanker som var Prime Brokere utnyttet denne informasjonen til egen fordel. I 1998 gjaldt dette særlig da verdens største fond, Long Term Capital Management (LTCM), fikk problemer.

Under finanskrisen var det mange eksempler på hvordan investeringsbanker forsøkte å tjene penger (og redde seg selv) ved å ta posisjoner i forkant der de visste kunder ville bli tvunget til å selge.

En langt mer konstruktiv måte for Prime Brokere å bruke denne informasjonen, er ved å advare aktørene om at posisjoner de enten allerede er inne i eller vurderer å ta er «crowded». Spesielt etter finanskrisen har investeringsbankene erfart at det er potensielt høy risiko når mer eller mindre alle investorer er likt posisjonert.

Tidligere var det slik at man kunne be om denne informasjonen. Idag er det imidlertid slik at Prime Brokere på eget initiativ opplyser kundene sine om slike situasjoner. Det opplyses ikke om hvem som sitter med posisjonene, bare at mange har dem og om disse er «Real Money» (ikke-belånte aktører som for eksempel pensjonskasser og aksjefond) eller «Leveraged Money» (som hedgefond, egenhandelsavdelinger i banker og andre typer tradere).

I går sendte verdens største futures megler ut en slik rapport. Denne viste at vi må tilbake til perioden like før finanskrisen for å finne en større konsentrasjon av samme temaer i kundenes porteføljer.

Temaene posisjoneringen er konsentrert og belånt i er følgende: Long (man satser på oppgang) i aksjer og råvarer. Short (man satser på nedgang) i statsobligasjoner, naturgass og amerikanske dollar.

Konklusjonen i rapporten er at konsentrasjonen nå er så høy i disse temaene at de kan ansees for å være samme posisjon. Man har med andre ord ingen diversifisering hvis man har spredd sine investeringer på denne måten over de nevnte aktivaklassene. Tvert imot. Sprekker det ett sted, vil det ramme alt.

Meglerhuset har ikke noe syn på om dette vil skje, men forteller oss at dersom ett av disse markedene bråsnur vil det trekke mye med seg og bli, som det heter, «ugly in a hurry».Hvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.

14 kommentarer to “Ugly in a hurry”

 1. Popper sier:

  Hahaaaaa… enig kjøper foran toget jeg og shorter under på veien ned 🙂 Kan være noe i det siden gullet er så tungt vs sølv. Da blir det blod igjen da…

 2. Peter Warren sier:

  Hei Popper. Jeg er lite glad i å «stille meg foran toget», så foretrekker å konstruere opsjonsposisjoner på slike ting. Hadde en svært god erfaring med dette da .com-boblen sprakk. Timingen var der heldig, men hadde teknologi fortsatt oppover kostet posisjonen så lite at den ville kunne gjentas på høyere nivåer.

  Idag har vi (så langt) solgt gull på dagens toppkurs ($1445.7, april-kontrakten). Vi fikk kun solgt 75% av ordren og tok gevinst kort tid etter. Hyggelig å treffe en topp med riktig fortegn inn i mellom :-).

  Når det gjelder sølv begynner kursutviklingen sterkt antyde at ryktene om den store short posisjonen kan være sanne. I så fall blir det ikke lenge før en «ny» finansskandale blir avdekket. /Peter

 3. Popper sier:

  Ok, trodde du hadde gjort den jeg. Spørsmålet er om dette er slutten, eller starten på slutten 😉 Må ha komme inn betydelig mer vol tror jeg. Noen teori på hvorfor gullet lagger sølvet så voldsomt?

 4. Peter Warren sier:

  Hei Popper. Har ikke hatt noen posisjon i sølv på flere år. Vurderte å gå short sølv/long gull gjennom opsjoner, men volatiliteten i sølv var relativt sett for høy. Følger med på dette og vurderer dette fortsatt. JPM-ryktene gjør det lite fristende å være ubeskyttet short. /Peter

 5. Popper sier:

  Kjøpt tilbake sølvet?

 6. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Jeg har ikke sett denne listen idet jeg sa opp FA nylig på grunn av manglende levering. Det jeg kan generelt si er at man må filtre ut antall aksjer som er shortet i forbindelse med derivathandler for å kunne gi dette noen betydning.

  Opsjons- og ETF market makere selger aksjer short for å redusere risikoen de har på sin posisjoner. Eksempelvis vil dette være når kunder kjøper salgsopsjoner, utsteder kjøpsopsjoner eller kjøper ETF’er som tjener penger på nedgang.

  Market makere i OBX opsjoner og futures har kontinuerlig behov for å kjøpe eller gå short aksjene i denne indeksen.

  Når market makere foretar slike handler/sitter på denne type posisjoner sier det ingenting om hvilken vei de mener markedet skal gå ettersom disse i realiteten skal forsøke å tjene penger på ulike former for arbitrasje mellom derivatene og den underliggende aksje.

  Du er således nødt til å renske ut denne aktiviteten for å si noe meningsfylt om slike short data. /Peter

 7. erik røys sier:

  Hei.Jeg ser i finansavisen at de har en liste over hvilke norske aksjer som er mest shorted i % for tiden f.eks akso og seaw..Syns du dette kan brukes som noe salgssignal eller er det andre måter å se dette på,Peter?

 8. Peter Warren sier:

  NewEdge. /Peter

 9. Are sier:

  Hvilket meglerhus var dette, GS?

 10. Peter Warren sier:

  Når det gjelder pensjonskasser og forsikringsselskapers råvaremandat, hensyntar disse ikke kjøp gjennom ETF’er. Da regnes de som rene aksjeplasseringer. Nettotegningen i disse gir seg imidlertid utslag i CFTC-dataene ettersom ETF-tilbyderne hedger seg i futures. Råvare-futures eiet av finansielle aktører er rekordhøyt. /Peter

 11. Popper sier:

  Er et stykke igjen til toppen da. Får litt høydeskrekk selv på kort sikt nå. Storebrand hadde vel forsiden av FA 2007. YARA, VERDENS beste aksje… da var vi på 425-450 og en ukentlig vol på 30% i alle gjødsel aksjene. Er vel fortsatt få som eier råvarer av almennheten… noen har vel litt gjennom etf`er, men er vel spes intr. Er vel på tide og feste beltet og ta på seg hjelmen i metallene snart 🙂

 12. Peter Warren sier:

  Hei Popper. Flere av de statlige fondene handler råvarer, mens allokeringen til pensjonskasser og forsikringsselskap fortsatt er lav. /Peter

 13. Popper sier:

  handler i råvarer 😉

 14. Popper sier:

  Vet du i hvilken grad pensjonskasser, forsikring, statlige fond fond for «almennheten« råvarer?