Høy grad av sårbarhet

Vane tro, den kraftige aksjeoppgangen siden bunnen i november har resultert i at investorer har blitt suksessivt mer positive på fremtiden. Analogien er at man føler seg tryggere jo høyere man klatrer opp en stige. Intuitivt noe de fleste uten celebrale defekter vil være uenige i.

Analyser og meningsmålinger bekrefter imidlertid at risikoappetitten har steget dramatisk og at det nå er 71% som forventer en videre oppgang på 5% i år. Målt i desember var antallet som ventet en 5% videre oppgang kun 25%. Aksjemarkedene har siden steget i overkant av 10%.

Misforstå meg rett, en positiv innstilling til fremtiden kan både flytte fjell og finansmarkeder. Problemer vil imidlertid oppstå hvis realitetene ikke oppfyller forventningene. Så langt har vi sett økonomisk bedring i USA, forverring i Europa, bekyringsfulle data fra Kina og økt geopolitisk spenning i Midt-Østen. Våre energikostnader har steget betraktelig som følge av sistnevnte.

Det som imidlertid er noe underlig er at investorer i lys av ovennevnte har sagt opp det mest av sine forsikringer mot økonomisk uvær. Det er spesielt underlig gitt at slike forsikringer nå er de billigste på flere år.

Andel aksjer solgt short som en prosent av tilgjengelige aksjer på New York  Stock Exchange er nå den laveste siden 2007. Lav andel short-selgere betyr at få vil ha behov for å kjøpe aksjer/sikre gevinster ved et eventuelt kursfall.

Prisen på kurssikring av aksjer (implisitt opsjonsvolatilitet) er også på laveste nivå siden 2007. Liten interesse for å kjøpe kurssikring betyr at mange vil ha behov for å selge på fallende kurser og få vil ha behov for å kjøpe aksjer for å sikre gevinster på salgsopsjoner.

Kontantandelen i aksjefond (buffer i tilfelle store innløsninger) i prosent av forvaltningskapitalen er den laveste siden 2007. Sagt på en annen måte er aksjefondene fullinvestert med liten mulighet til å håndtere innløsninger annet enn gjennom salg av aksjer. De vil heller ikke ha penger til å kjøpe aksjer ved kursfall dersom de ikke får nytegninger.

Kort sagt må vi tilbake til 2007 for å finne en periode hvor investorene har følt seg like trygge som idag.

Nedenstående chart viser utviklingen som fulgte sist gang vi følte oss slik. Prisen vi betalte for dette er at vi idag, 5 år senere, fortsatt sliter med å få tilbake den finansielle velstanden vi hadde i 2007. De analoge signalene vi idag mottar kan således være noe man bruker noen minutter på å reflektere over. Da kan vi i det minste si til oss selv at vi lærte noe av det som skjedde fra 2007 og utover.

 

 

 

 Hvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.

6 kommentarer to “Høy grad av sårbarhet”

 1. Vegard sier:

  Smart! Emailer er sendt.

  Prøvde forresten samme taktikk for å komme på en kjent norsk investors epostliste. Dette fanget ikke hans interesse selvom han på samme tid var i avisen for å påtvinge andre hans investorbrev.:)

 2. Peter Warren sier:

  Mitt beste forslag vil være at du forsøker å komme på mailinglisten for månedsrapporten til noen av de store global macro fondene (Bridgewater, Hayman, Brevan Howard etc). Disse er blitt blant verdens største fond nettopp gjennom kontrær tenking og investering.

  Jeg antar disse rapportene er forbeholdt klienter, men som interessert student kan du kanskje overtale dem til å sette deg på listen.

  /Peter

 3. Vegard sier:

  Takk for forklaring. Skal følge med på disse framover. God bok eller blog (i tillegg til denne) jeg bør lese for å lære mer om kontrære indikatorer / investeringsstrategier?

 4. Peter Warren sier:

  Hei Vegard,

  Takk for hyggelige ord.

  Noen av dataene finnes på Bloomberg. De andre må du på databaser alternativt lese nyhetsmeldinger for å finne.

  – Shortandelen i forhold til float oppgis av eksempelvis NYSE.
  – Prisen på kurssikring kan utledes av indekser som VIX og V2X (begge og lignende finnes på Bloomberg).
  – Kontantandelen i aksjefond samles inn av analysebyråer som blant annet ICI. De tilsvarer VFF i Norge.

  Det finnes også data for prisen på kurssikring av råvarer og renteinstrumenter på Bloomberg, med disse er proprietære og man må godkjennes av de som vedlikeholder disse for å se dem. I sum så beveger disse seg temmelig likt med VIX og V2X. Det viser at i perioder av «likgyldighet» til risiko er dette en generell holdning og ikke rettet mot en enkel aktivaklasse.

  /Peter

 5. Vegard sier:

  Peter, takk for nye lærerike innlegg.

  Hva er navnet på indeksene du nevner i innlegget? Finnes disse på Bloomberg?
  – andel aksjer solgt short som prosent av tilgjenglige aksjer
  – prisen på kurssikring av aksjer?
  – Kontantandelen i aksjefond i prosent av forvaltningskapitalen?

 6. erik røys sier:

  Det er et tankekors at Dow er på historisk høye nivåer(og at Apple har tatt helt av).Når sprekker det montro?