Dømt til å tape

Finanskrisen har medført at myndigheter internasjonalt og her hjemme har satt fokus på belåningen i av finansielle produkter.

Samtidig som det er kun profesjonelle investorer som får investere i mer stabile produkter med belåning, er det andre produkter med større svingninger og enda til belåning som er godkjent solgt til hvem som helst. To slike produkter er OBXBULL og OBXBEAR. Begge disse er ETF’er (Exchange Traded Funds – børsnoterte fond) som inneholder belåning.

I begge disse låner Handelsbanken, som eier produktene, deg det tilsvarende som du stiller med i egenkapital. For at belåningen skal være konstant revektes fondene på slutten av hver dag. Dette betyr at Handelsbanken er nødt til å øke eksponeringen når egenkapitalen øker og vice versa.

Hvis aksjemarkedet ender høyere enn den foregående dagen må både OBXBULL og OBXBEAR kjøpe aksjer. Det motsatte skjer når OBX-indeksen er ned fra foregående dag.

Så til det interessante. OBX-indeksen, som ETF’ene er basert på, har steget 23% siden disse to produktene så dagens lys. Dette til tross er OBXBULL (ETF’en som i utgangspunktet skulle gitt deg en avkastning som var to ganger oppgangen) ned nesten 36% i denne perioden.

Siden markedet har falt ville mange forvente at OBXBEAR (som skal tjene når markedet faller og tape når markedet stiger) var ned 46% (23% x 2). Tapet er i realiteten nær det doble, 83%.

De negative effektene på begge skyldes i all vesentlighet den daglige rebalanseringen som medfører at utsteder må kjøpe mer etter en oppgang og selge mer etter en nedgang. Er volumet stort i disse ETF’ene vil de i kraft av dette påvirke markedsbevegelsen ved den offisielle «Matchingen» på Oslo Børs. Børsen synes imidlertid ikke å bekymre seg over dette.

Fire år etter at disse belånte produktene, som gjennom børsnotering automatisk er egnet for enhver småsparer ble lansert er det fortsatt mange som ikke forstår hva de investerer i eller hvorfor det har gått som det har gjort.

ETF’ene er med andre ord komplisert, belånt og nærmest garantert å påføre den langsiktige investoren tap uansett hvilken vei markedet tar.

Vi må innrømme at vi sliter med å forstå hvordan myndighetene tenker når det gjelder investorbeskyttelse.

 Hvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.

13 kommentarer to “Dømt til å tape”

 1. Peter Warren sier:

  Du har sikkert helt rett i dette.

  Jeg vet om husmødre som day trader OBXBULL.

  /Peter

 2. Peter Warren sier:

  Det åpner for muligheter, men man skal være oppmerksom på at trender markedet kraftig må man være forberedt på å tåle tap. Det sagt hadde jeg heller shortet BULL and BEAR på grunn av den markedsmessige asymetrien.

  /Peter

 3. Gomoku sier:

  Oddmund, DnB sine BULL/BEAR derivater lar seg shorte – ikke Handelsbankens (såvidt meg bekjent). Det finnes folk som driver med dette men jeg tror ikke det er «big business» akkurat. Vektingen mellom short BULL/BEAR er en nøkkel og det er ikke åpenbart hvordan den skal se ut (og tilpasses over tid).

  Peter, jeg mener tilgjengeligheten, likviditeten og enkelheten i instrumentene BULL/BEAR gjør dem attraktive. I et kort perspektiv så er verdiforringelsen neglisjerbar i forhold til risikoen om du treffer på retningen eller ikke. Som du nevner så vil tilsvarende effekter kunne oppnås gjennom andre instrumenter men disse er ofte ikke lett tilgjengelige for folk som ikke driver profesjonelt.

 4. En annen ting, hvis BULL er shortbar, må jo dette åpne for gode muligheter til å tjene penger. Skal se litt nærmere på dette.

 5. Hei igjen Peter,

  Intensjonene fra myndightene er helt sikkert gode, men «veien til helvete er brolagt med gode intensjoner» 🙂

 6. Peter Warren sier:

  Hei Haavard,

  Så enkelt kan det faktisk gjøres.

  /Peter

 7. Peter Warren sier:

  Hei Oddmund,

  Jeg tror myndighetenes intensjoner er gode, men på grunn av mangel på intern kompetanse lar de seg styre av tilbudssiden, med andre ord finansforetakene. Disse har organisert seg og får derfor både tilgang og gehør.

  Det forteller alt når hedgefond umiddelbart ble forbudt i Norge fordi NRK feilaktig rapporterte at Terra-kommunene hadde tapt på slike. Selvom feilen ble avdekket umiddelbart tok det 2 år før myndighetene slapp opp på begrensningene. Det var viktigere å gi inntrykk av at man hadde tatt feil enn å rette opp bommerten.

  Samtidig som en del av bransjen er blitt underlagt drakonisk regulering, leser man om tilfeller av svindel i aksjeklubber og valutafond. Disse har man ikke fulgt med på overhode.

  /Peter

 8. Peter Warren sier:

  Jeg er helt enig at dette har vært belyst tidligere, men noe må være galt med informasjonen når investorer fortsetter å ta kontakt fordi de ikke fatter hvordan de virker.

  Det er også uforståelig at man foretrekker å handle disse fremfor futures, men må akseptere at dette først og fremst skjer fordi de er styrt av meglerforetakene.

  /Peter

 9. Haavard sier:

  Jeg har ikke lest prospektene for disse to ETF’ene, men i tilsvarende girede utenlandske ETF’er kan man f.eks. lese (fra Credit Suisse i dette tilfellet):
  «If you hold your ETN as a long term investment, it is likely that you will lose all or a substantial portion of your investment»

  Forfriskende ærlig og utvetydig.

 10. Hei Peter!

  Du skriver mye bra. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål: helt nederst i denne posten skriver du at «Vi må innrømme at vi sliter med å forstå hvordan myndighetene tenker når det gjelder investorbeskyttelse.» Du jobber jo i bransjen, men tror du at staten/myndighetene noen gang kan ha noen verdi som «beskyttelse» mot dumme investeringer? Personlig har jeg ingen tro på dette. Det blir bare en sovepute og brukes som unnskyldning. Og myndightene godtar jo ikke hedgefond f.eks. Det blir mye tilfeldig.

 11. Gomoku sier:

  Dette synes jeg er en gammel sak og lite egnet til å eksemplifisere din fanesak om kompliserte produkter.

  At BULL/BEAR ikke passer for langsiktige investeringer betyr ikke at de ikke er egnet til investeringer i det hele tatt. Effekten du viser til er kjent og har eksistert i tilsvarende instrumenter i andre markeder før de kom til oss. Det er i det store og hele en matematisk rentes-rente effekt som man lett kan simulere i et regneark.

  For å eksemplifisere: står BULL i 100 og markedet stiger med 2% på en dag så ender BULL på 104. Om markedet så synker dagen etterpå med -2% så blir verdien 99.92. Denne effekten forsterker seg over tid. I perioder med sterk oppgang kan imidlertid effekten faktisk overgår 2x men normalt sett vil den i perioder med oppgang/nedgang ligge i området 1.7x-1.8x – som jo uansett er en grei giring om du treffer retningen. Verdt å merke seg er at 1x instrumentene ikke lider av denne verdiforringelsen da de ikke påvirkes av samme matematiske effekt. Disse kan dermed kombineres med belåning for å oppnå tilnærmet 2x effekt. Men, dessverre er det lite likviditet i disse papirene.

  BULL/BEAR er altså perfekte som instrumenter for enkle giringer over noen timer/dager/uker. De gir en tilgjengelighet til alle investorer og gjør «hvermannsen» i stand til å ta veddemål mot/med markedet som man ellers kun kan få til ved mer kompliserte instrumenter som f.eks. shorting og belåning.

  Det er imidlertid klart at disse derivatene ikke er egnet til langsiktige investeringer. Det er de heller ikke konstruert for!

 12. Peter Warren sier:

  Det er korrekt, men du må låne inn ETF’ene før du shorter (fullt mulig) og samtidig være forberedt på å tåle solide mark to market tap (som i 2008) underveis.

  /Peter

 13. Johannes sier:

  Konklusjonen må bli at eneste sikre måte å tjene penger på Bear og Bull-fondene er å shorte begge to samtidig og revekte av og til. Da vil man få en nesten risikofri avkastning fordi ETF’ene blir billigere å kjøpe tilbake jo lengre man sitter short. Ikke sikkert Handelsbanken tillater dette, men en god plan tror jeg 🙂