Hedgefond-statistikk første halvår

Den sveitsiske investeringsbanken Creditt Suisse har gjennom sitt samarbeid med analyseselskapet Tremont den største databasen over hedgefond samt eierskap til den av hedgefondindeksene som har den lengste historikken. 5000 fond inngår i dag i databasen, alle må ha minimum $50 millioner i forvaltningskapital og minimum 12 måneders revisorbekreftede resultater. Credit Suisse Tremont Hedge Fund Index har data tilbake til 1. januar 1994. Per utgangen av juni i år hadde denne indeksen steget totalt 276.27%, eller 8.92% annualisert. Til sammenligning har MSCI-World Stock Index i samme periode steget 61.08%, eller 3.12% annualisert.

Oppsummeringen nedenfor er sakset fra Credit Suisse Tremonts siste rapport over hedgefond og hedgefondindustrien.

CS Tremont Hedge H1 2009

Hedge2

Creditt Suisse Tremont påpeker i rapporten at finanskrisen har medført at investorer i dag forlanger en større grad av innsyn i hva hedgefondene de investerer i har i sine porteføljer, samt at de har uavhengig verifisering og verdsettelser av sine porteføljer. Samtlige krav burde etter min vurdering være minimumskrav til alle som forvalter andres penger.

Tags: , ,

2 kommentarer to “Hedgefond-statistikk første halvår”

  1. Peter Warren sier:

    Hei Haavard! Det du påpeker med survivorship bias er et generelt problem og ikke unikt for hedgefond. Nøyaktig det samme skjer i aksjeindekser hvor selskaper som enten gjør det dårlig eller har liten omsetning blir fjernet fra indeksene. Det kan av kommentarer jeg har lest synes som om få er klar over dette. I 2002 ble ikke bare en aksjeindeks borte men en hel børs nedlagt i Tyskland (Neuer Markt) og med det «forsvant» de fleste spor etter den tyske dot.com boom’en. Creditt Suisse Tremont og Hedge Fund Research er regnet for å ha de beste hedgefondindeksene. Begge har, som du påpeker, visse mangler men som sammenligningsgrunnlag er de det beste man har. /Peter

  2. Haavard sier:

    Problemet med slike målinger for hedge-fond er vel typisk survivorship bias og at mange fond ikke rapporterer faktiske resultateter. Er denne indeksen «bedre» enn andre i så måte?