Arkiv for januar, 2022

Fornybar eller ikke fornybar, det er spørsmålet

fredag, 7. januar, 2022

Tittelen, hentet fra Hamlet, er riktignok noe fritt omskrevet, men allikevel relevant. Verden skal bort fra fossilt brennstoff og i stedet benytte miljøvennlig energi og fornybare produkter.

Skal vi tro overskriftene skal én kapitalforvalter alene hente inn svimlende 1000 milliarder kroner til denne type investeringer.

Godt for miljøet og godt for lommeboka.

Investeringer i fornybar-sektoren var fantastisk i 2019 og 2020 hvor selskapene som kom på børs lot noe av fremtidige verdier være igjen til de nye aksjonærene. Verre ble det i 2021 hvor en sentralbankdrevet spekulasjonsbølge virkelig tok tak og oppmuntret til adferdsendring.

Gründerne, rådgiverne og meglerhusene ble grådigere, kvaliteten på selskapene lavere og inntjening ble skjøvet lenger ut i tid. Følgene av dette var at nye aksjonærer ble sett på som en dumpingplass, fremfor nye partnere i en solid virksomhet for fremtiden.

Det minnet til forveksling om jappe-tiden og dot.com-boblen. Man opplevde det verste av asymetriske incentivordninger og de godtroende ble sittende igjen med regningen.

Slik burde det ikke være, men slik er det fortsatt i finans. Ingen av de hundrevis av nye reglene eller regelendringene som har blitt vedtatt etter finanskrisen har endret på dette.

Men, fornybart er fremtiden og enorme beløp og skal investeres i sektoren.

Følgende av at investorer og fondsforvaltere det siste året har brent seg på mange nye selskaper innen denne sektoren, vil være at det stilles høyere krav til selskapene og analysene av disse. Som en erfaren megler nylig uttalte: «Funksjonen til analytikere i banker og meglerhus er blitt til å være en støttefunksjon og reklamebyrå for corporate avdelingene. Det er i sistnevnte inntektene ligger».

Man forstår hvorfor ting blir som de blir.

Nå står vi med en utbombet fornybarsektor som i 2021 fikk møtte grådighet og politisk motstand. Siste var først og fremst i California (som har en økonomi på størrelse med India), hvor man vil redusere subsidiene til solcellepaneler og øke avgifter, samt tvinge de som har solceller til å anskaffe seg lagringskapasitet (batterier), slik at man kan sende ubenyttet kraft tilbake til nettet. Kostbart på kort sikt, men bra på lang sikt ettersom man blir betalt for kraften.

Det har i tillegg til dette vært en del politisk usikkerhet etter at en senator på demokratenes side plutselig snudde og ikke lenger ville støtte det fremlagte programmet som skulle gi økonomisk støtte til stater som i utgangspunktet ikke har incentiver og de samme forholdene som eksempelvis California. På global basis ble det heller ikke ansett som positivt at COP26 ikke var i stand til å beskrive hvordan man skulle oppnå klimamålene i 2050.

Pågående energikrise i Europa er også en motvirkende kraft. Dette gjenspeiles i at spreaden mellom prisene på gass, kull, og elektrisitet, på den ene siden og fornybar energi på den andre, har divergert voldsomt i favør av de førstnevnte.

Kort sagt, fornybar sektoren har fått mye motvind (utilsiktet morsomhet) i 2021. Men, så fremt politikerne besinner seg fra å fjerne incentiver fra sektoren, er den idag bedre rustet enn noengang.

Banker og meglerhus får ikke lenger solgt høyt prisede selskaper, short på inntjening og long på fagre løfter til investorene. Inntjeningen til selskapene må sannsynliggjøres.

Selskaper innenfor de fornybare områdene, som har inntjening og holder sine løfter er mangelvare. Etterspørselen etter disse vil derfor bli stor fra alle typer fond og seriøse investorer.

Det er positivt. Buy low, sell high er det mest brukte rådet innen finans. Low kan bli lavere, men i det minste kan man nå vite at man ikke kjøpte på topp, slik mange gjorde for et år siden.

Verdt en tanke og verdt å følge med på.

Chartet fra Infront viser fondet Storebrand Fornybar Energi (som et eksempel på utviklingen innen fornybar energi) og utviklingen til dette fondet relativt til et børsnotert fond (ETF) som heter XLE og inneholder olje- og gasselskaper.