Poster tagget med ‘Tremont’

Hedgefond-statistikk første halvår

fredag, 24. juli, 2009

Den sveitsiske investeringsbanken Creditt Suisse har gjennom sitt samarbeid med analyseselskapet Tremont den største databasen over hedgefond samt eierskap til den av hedgefondindeksene som har den lengste historikken. 5000 fond inngår i dag i databasen, alle må ha minimum $50 millioner i forvaltningskapital og minimum 12 måneders revisorbekreftede resultater. Credit Suisse Tremont Hedge Fund Index har data tilbake til 1. januar 1994. Per utgangen av juni i år hadde denne indeksen steget totalt 276.27%, eller 8.92% annualisert. Til sammenligning har MSCI-World Stock Index i samme periode steget 61.08%, eller 3.12% annualisert.

Oppsummeringen nedenfor er sakset fra Credit Suisse Tremonts siste rapport over hedgefond og hedgefondindustrien.

CS Tremont Hedge H1 2009

Hedge2

Creditt Suisse Tremont påpeker i rapporten at finanskrisen har medført at investorer i dag forlanger en større grad av innsyn i hva hedgefondene de investerer i har i sine porteføljer, samt at de har uavhengig verifisering og verdsettelser av sine porteføljer. Samtlige krav burde etter min vurdering være minimumskrav til alle som forvalter andres penger.