Fritt fall i fraktrater

Fraktratene for bulkskip har den senere tiden falt dramatisk. Verst har det gått utover Capesize hvor inntjeningen har falt over 40% på mindre enn én måned.

Etterspørselen gir oss en indikasjon om global økonomisk aktivitet. Det er imidlertid viktig at man justerer dette for antall skip i markedet. Tilgjengelig tonnasje kan til tider ha større påvirkning på ratene enn behovet for frakt.

Flåten av Capesize-skip økte ifjor med 5.5%. Dette er en reduksjon i veksttakten fra året før. I 2012 var økningen på 18%.

Ifølge skipsmeglerforetaket Clarkson er bulkflåten idag 30% større enn etterspørselen. Dette er den største markedsubalansen man har vært vite til siden 1986.

Jernmalm er en viktig last for bulkrederiene. Prisen på jernmalm har falt med litt over 7% siden toppen i desember.

Utviklingen på jernmalm og andre råvarer forteller oss noe om generell økonomisk aktivitet. Størrelsen på fallet i fraktrater sammenlignet med nedgangen i prisen på jernmalm kan også gi oss en indikasjon om hvor økonomisk følsom bulkskipsnæringen er i forhold til slike endringer.

Forankret i at det er en rekke andre faktorer som også kan påvirke fraktratene, er det ingen stabil korrelasjon mellom disse og utvikling i råvareprisene. Korrelajonen mellom bulkrater og prisen på jernmalm tenderer til å øke ved større prisbevegelser.
Capesize

Kommentarfeltet er stengt.