Ulveflokken til angrep

Aberdeen Asset Management (AAM), som hadde nær $540 milliarder til forvaltning ved årsskiftet, er i disse dager i hardt vær.

Aksjemarkedet har den senere tiden blitt nervøse for forvaltningsselskapet takket være at over 1/4 av forvaltningskapitalen er investert i fremvoksende markeder. Det er spesielt børsuroen og devalueringen i Kina som skal ha fått aksjeeierne til å reagere.

Bekymringen for markedsutviklingen er ikke bare ekstern. AAM er gjennom forvaltningen av sine aksjefond svært avhengig at aksjemarkedet fortsetter å stige. Fallende aksjemarkeder gjør inntektene til forvaltningsselskapet følsom for innløsninger.

Sist uke ble det innløst andeler for $2.5 milliarder i aksjefond og $781 millioner i obligasjonsfond rettet mot fremvoksende markeder.

Nylig kunngjorde derfor AAM at de hadde kjøpt hedgefondforvalteren Arden Asset Management. Målet med oppkjøpet var å gjøre AAMs virksomhet mindre følsom for markedssvingninger (vi får tro at like initialer var en tilfeldighet).

Arden har imidlertid «kun» $11.5 milliarder til forvaltning og kan således bare ha begrenset effekt for AAM og selskapets aksjonærer. Det gir imidlertid investorene deres et alternativ fra å kun være avhengig av en oppgang i aksjemarkedet for å tjene penger.

Flere andre tradisjonelle forvaltere har gjort lignende eller kjøpt team av forvaltere fra hedgefond. Alternativet er å forsøke å omskolere egne forvaltere, noe som tar tid og er forbundet med mye usikkerhet.

Det vakte i sin tid voldsom oppsikt og kritikk da det ble kjent at partnerne i Fidelity Magellan, verdens største aksjefond, hadde flyttet sine egne sparepenger over i et hedgefond, fremfor å ha dem i egne aksjefond.

Dessverre har ikke tiltaket vært nok for å roe ned aksjemarkedet i forhold til Aberdeen Asset Management. På mindre enn fire måneder har aksjekursen falt med hele 33%.

Ikke nok med det – og paradoksalt nok – er det blitt kjent at nettopp hedgefond har tungt shortet AAM aksjer. Ifølge Bloomberg er dette forankret i selskapets børsverdi målt opp mot utsiktene i de fremvoksende markedene, samt frykten for hvordan en amerikansk renteøkning vil påvirke aksjemarkedene generelt.

Så langt har med andre ord ikke ordtaket: «If you can’t beat them, join them» hatt den ønskede effekten for AAM. Ulveflokken har uansett gått til angrep.
AAM

Kommentarfeltet er stengt.