Flash Crash i Britiske Pund

Nattens «Flash Crash» i britiske pund ser nesten identisk ut som det vi så i det amerikanske aksjemarkedet i mai 2010 og i det amerikanske obligasjonsmarkedet i oktober 2014.

Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P-500 falt 9.1% på minutter den 6. mai 2010 og amerikanske statsobligasjoner falt 8% på enda mindre tid den 15. oktober 2015.

Flere handelsplattformer sluttet å prise GBP/USD og det diskuteres derfor fortsatt hvor lavt pundet falt. Noen plattformer registrerte handler så lavt som 1.1850.

Det betyr at verdien av pundet falt på 6.1% i løpet av noen minutter.

Med tanke på gårsdagens blogg om prisingen av opsjoner i forkant av den kraftige oppgangen, kan det ikke hevdes at markedet for valutaopsjoner var like «forberedt».

Basert på gårsdagens prising av opsjoner på GBP/USD var det over 99% sannsynlighet for at man ikke ville se en daglig kursbevegelse på over 1.7%.

gbpusd
Infront-chartet viser deler av nedgangen som skjedde like etter kl 01 i natt.

Kommentarfeltet er stengt.