Æres den som æres bør

Det kommer neppe som en overraskelse for lesere av denne bloggen at forfatteren ikke er spesielt imponert over den norske analytikerstanden.

Årsakene til dette er at viktige momenter som ikke tjener formålet til analytikerne utelates (uærlighet) og at analyser ofte skrives kun med hensikt å markedsføre en på forhånd inntatt konklusjon (propaganda).

Kort sagt har de fleste analyser kun ett formål, nemlig å skape inntekter for finansinstitusjonen som har skrevet dem. Begrepet analyse er misvisende, det burde stått reklame. De fleste finansinstitusjoner, men ikke alle, synes naturlig nok at det er bra om kundene også tjener penger – men dette er allikevel sekundært.

Såkalte «analyser» synder systematisk mot pålegget om at kunder skal motta balansert rådgiving, uten at Finanstilsynet synes å bry seg når dette skjer i dette formatet.

Det er derfor gledelig å kunne fremheve DNBs oljeanalytiker Torbjørn Kjus for godt og grundig arbeid. Kjus hadde bakgrunn fra British Petroleum og Norsk Hydro før han ble ansatt som oljeanalytiker i DNB. Analysene hans holder den høyeste faglige standard og han kan måle seg med de aller beste oljeanalytikerne på verdensbasis.

Kjus tilhører ikke flokken av analytikere som forteller oss at trenden vil fortsette til uante nivåer hver gang disse har blitt overrasket av en kraftig bevegelse innenfor oljeprisen. Dette til tross for at sistnevnte metode er en sikker vinner når det gjelder å fange medias oppmerksomhet.

Kjus bruker tid på å samle inn data og gjør deretter grundig analyse av alle kjente faktorer. Deretter presenteres konklusjonen nøkternt og fri for de populistiske tendensene (biaser) vi er vant til å lese fra de fleste andre hold. Tall og bakgrunnsmateriale som Kjus legger frem er til å stole på.

En del av vår egen analytiske prosess er å sjekke fremlagte data via uavhengige kilder. Vi har aldri funnet feil i Kjus sitt grunnlagsmateriale. Dette er sjeldent og imponerende. Vi har av samme årsak ved flere anledninger benyttet ham som uavhengig kilde for å sjekke våre egne vurderinger eller data vi har innhentet fra annet hold. Dette ble senest gjort i forbindelse med denne investeringen.

Sist vi snakket med Kjus påpekte han at han forventet at Nordsjøolje ville fortsette å stige i forhold til den amerikanske oljen (WTI). Vi hadde selv sittet long Brent/short WTI som en hedge på oljeposisjonen det er lenket til i avsnittet over. Vi valgte denne sikringen i tilfelle Syria-konflikten utviklet seg verre enn vi forutså. Hvis så skjedde var det vår oppfatning at dette ville påvirke Brent-olje i større grad enn WTI.

Da vi snakket med Kjus hadde vi imidlertid tatt gevinst på begge posisjonene, men notert oss at Brent hadde fortsatt å stige videre i forhold til WTI. Differansen mellom disse to hadde tredoblet seg på kort tid og var nå kommet opp i $10 per fat. Kjus var imidlertid krystallklar på at dette ville fortsette og la frem sitt resonnement.

Til vår forkleinelse håpet vi, på basis av den raske stigningen vi nettopp hadde sett, at det ville komme et tilbakeslag før videre oppgang. Den kom et par slike, men ikke nok til at vi tok sjansen. Dermed gikk vi glipp av en nærmest eventyrlig videre oppgang på 90% i løpet av en måned. Nok en innertier fra Kjus.
wtibrent

4 kommentarer to “Æres den som æres bør”

 1. Peter Warren sier:

  Andre aktører og «eksperter» trodde på $150-200 i forbindelse med Syria..

  Du kan kjøpe olje for levering i andre halvår 2018 til under $90 idag.

  /Peter

 2. Magne sier:

  Kjus har vært svært negativ til oljeprisen lenge. Så får vi da se om den virkelig skal ned i 90.

  Andre aktører tror jo på 120.

 3. Peter Warren sier:

  Hei Truls,

  Takk for hyggelige ord om bloggen.

  Jeg er helt enig med deg hva angår muligheten til å predikere. Det forhindrer imidlertid ikke at de som kvalitetssikrer sine data og analyserer disse objektivt er i stand til å påpeke ubalanser og gjennom det den mest sannsynlige utviklingen fremover.

  Jeg er også overbevist at det over tid ikke finnes noen modell som er den «hellige gral», men at analysearbeidet er en kontinuerlig prosess med å finne noe som alle andre enda ikke har lagt merke til.

  Kjus kobler sine regneark med erfaring og nøkternhet og er opptatt av å finne hva som er sant. Han er ikke drevet av populisme eller å gi ensidige momenter til dagens salgsanbefaling.

  Jeg respekterer ham for det.

  /Peter

 4. Truls Puls sier:

  Peter takk for veldig fin blogg. Jeg leser denne støtt og stadig og finner informasjonen interessant.

  Selv jobber jeg i oljenæringen og «leker» trader på fritiden da ved bruk av kvantitativ analyse.

  Jeg leser i dagens post at du trekker frem personen Kjus flere ganger. Jeg har også lest mange av hans uttalelser og analyser men ut fra min erfaring så velger jeg å fullstendig gi blanke i det som går på predikasjoner for fremtiden. Jeg har selv forsøkt å «forutsi» fremtiden for aksjer men etter noen års erfaring i markedet er det en ting jeg har lært meg; å forsøke å si noe om fremtiden er komplett umulig.

  I våre perfekte og forenklede modeller kan man si at «hvis dette så skjer dette». Problemet med alle slike modeller er at der er altfor mange parametre som spiller en svært stor rolle. Det som da skjer er at enten gav modellen rett svar eller den gav feil svar om fremtiden. Blir den rett så blir vedkommende som står bak modellen nærmest sett på som en vis mann som kan det meste (eks Dr Doom). Spørsmålet nå blir om utfallet av modellen stemmer med virkeligheten ved ren tilfeldighet eller ei. Dr Doom har hatt riktig ved ett par anledninger betyr det da at neste gang han sier at nå sprekker bobla så vil bobla sprekke? I mitt hode så må modellen gjennom flere tester før man kan konkludere med at en modell/person kanskje kan si noe om fremtiden eller ei.

  Ser man at modellen var feil så vil vedkommende bak modellen ofte komme med kommentarer som at «hadde det ikke vært for krig i Libya så ville oljeprisen stått i …..».

  Så tilbake til min egen erfaring. Jeg velger som sagt ikke å høre på de her overskriftene da jeg har samme oppfatning av bransjen som du har. Det jeg heller gjør er å bruke mine kvantitative modeller til å si meg hva jeg gjør dersom det ene eller andre inntreffer.

  Å bruke en modell til å forutsi verdens utvikling er umulig men å definere hvordan du skal reagere på forskjellige scenarioer er enkelt. I mitt tilfelle bruker jeg statistikk som sier hvordan jeg skal reagere ut fra det ene eller andre. Dette gir meg enkelt sannsynligheter for eks dersom markedet oppfører seg sånt eller sånt så vil jeg ha en sannsynlighet på ditt og datt hvis jeg gjør ditt eller datt.

  Enkelt….

  Truls Puls