Arkiv for 4. desember, 2013

Æres den som æres bør

onsdag, 4. desember, 2013

Det kommer neppe som en overraskelse for lesere av denne bloggen at forfatteren ikke er spesielt imponert over den norske analytikerstanden.

Årsakene til dette er at viktige momenter som ikke tjener formålet til analytikerne utelates (uærlighet) og at analyser ofte skrives kun med hensikt å markedsføre en på forhånd inntatt konklusjon (propaganda).

Kort sagt har de fleste analyser kun ett formål, nemlig å skape inntekter for finansinstitusjonen som har skrevet dem. Begrepet analyse er misvisende, det burde stått reklame. De fleste finansinstitusjoner, men ikke alle, synes naturlig nok at det er bra om kundene også tjener penger – men dette er allikevel sekundært.

Såkalte «analyser» synder systematisk mot pålegget om at kunder skal motta balansert rådgiving, uten at Finanstilsynet synes å bry seg når dette skjer i dette formatet.

Det er derfor gledelig å kunne fremheve DNBs oljeanalytiker Torbjørn Kjus for godt og grundig arbeid. Kjus hadde bakgrunn fra British Petroleum og Norsk Hydro før han ble ansatt som oljeanalytiker i DNB. Analysene hans holder den høyeste faglige standard og han kan måle seg med de aller beste oljeanalytikerne på verdensbasis.

Kjus tilhører ikke flokken av analytikere som forteller oss at trenden vil fortsette til uante nivåer hver gang disse har blitt overrasket av en kraftig bevegelse innenfor oljeprisen. Dette til tross for at sistnevnte metode er en sikker vinner når det gjelder å fange medias oppmerksomhet.

Kjus bruker tid på å samle inn data og gjør deretter grundig analyse av alle kjente faktorer. Deretter presenteres konklusjonen nøkternt og fri for de populistiske tendensene (biaser) vi er vant til å lese fra de fleste andre hold. Tall og bakgrunnsmateriale som Kjus legger frem er til å stole på.

En del av vår egen analytiske prosess er å sjekke fremlagte data via uavhengige kilder. Vi har aldri funnet feil i Kjus sitt grunnlagsmateriale. Dette er sjeldent og imponerende. Vi har av samme årsak ved flere anledninger benyttet ham som uavhengig kilde for å sjekke våre egne vurderinger eller data vi har innhentet fra annet hold. Dette ble senest gjort i forbindelse med denne investeringen.

Sist vi snakket med Kjus påpekte han at han forventet at Nordsjøolje ville fortsette å stige i forhold til den amerikanske oljen (WTI). Vi hadde selv sittet long Brent/short WTI som en hedge på oljeposisjonen det er lenket til i avsnittet over. Vi valgte denne sikringen i tilfelle Syria-konflikten utviklet seg verre enn vi forutså. Hvis så skjedde var det vår oppfatning at dette ville påvirke Brent-olje i større grad enn WTI.

Da vi snakket med Kjus hadde vi imidlertid tatt gevinst på begge posisjonene, men notert oss at Brent hadde fortsatt å stige videre i forhold til WTI. Differansen mellom disse to hadde tredoblet seg på kort tid og var nå kommet opp i $10 per fat. Kjus var imidlertid krystallklar på at dette ville fortsette og la frem sitt resonnement.

Til vår forkleinelse håpet vi, på basis av den raske stigningen vi nettopp hadde sett, at det ville komme et tilbakeslag før videre oppgang. Den kom et par slike, men ikke nok til at vi tok sjansen. Dermed gikk vi glipp av en nærmest eventyrlig videre oppgang på 90% i løpet av en måned. Nok en innertier fra Kjus.
wtibrent