Wassum & Weavering

Ansvarsfraskrivelse av de sjeldne er den beste beskrivelsen jeg har for rådgivingsselskapet Wassums anbefaling av svindelfondet Weavering Macro Fixed Income.

– Svindelen har skjedd på en snedig og finurlig måte, sier Thor Sydnes i Wassum til Dagens Næringsliv (25.03.09)- les: «Vi er himmelfalne og uskyldige!». De hevder også at man i lang tid har gransket fondet uten å se noen faresignal. Det siste er interessant.

Mer enn et skatteparadis
Weavering-fondet var hjemmehørende på Cayman Islands. Så godt som alle fond hvor man har avdekket svindel har vært registrert nettopp her. Det betyr ikke at alle fond som er registrert på Caymanøyene er svindel, men at innsyn og kontrollmuligheter her er meget vanskelige. Eksempelvis tar det 1 uke å registrere og få godkjent et fond på Caymanøyene, mens det tar 6 måneder å bli godkjent i Irland. Det forklarer muligens hvorfor det ikke har forekommet svindel med irskregistrerte fond, og også hvorfor stadig flere hedgefondforvaltere velger å registrere fondene sine her. Mens irske fond er pålagt å oppnevne en «verge» (custodian) for sine investorer finnes det ingen slike pålegg på Caymanøyene. En irsk custodian har som eneste oppgave å påse at forvaltere følger regelverket og holder seg innenfor sine mandater og at verdsettelser av fondets aktiva gjøres av objektive tredjeparter.

Dobbeltroller
Man ville muligens også forvente at omfattende granskning fra en rådgivers side ville ta sikte på å avdekke mulige interessekonflikter hos en forvalter. Ifølge reklamematerialet til Weavering satt både forvalteren og hans kone i styret i forvaltningsselskapet Weavering Capital, mens broren og stefaren satt i styret til fondet. Ikke et opplagt uhildet styre og dette er sannsynligvis årsaken til at fondet kunne gjøre handler med en motpart utenfor tilsyn og som viste seg å være dem selv.

Blind
Bunnlinjen er at her fantes det så mange «røde flagg» at selv Stevie Wonder ville ha sett dem. Wassum la listen høyt for seg selv da de gikk ut og kritiserte alt og alle de kom over i Terra-saken. Denne historien viser hvor liten grunn de hadde til det.

Tags: ,

3 kommentarer to “Wassum & Weavering”

 1. Michael A sier:

  Som Madoff-saken og demonstrerte: Hvorvidt den som gjør fund due diligence for deg i det hele tatt går på jobb mer enn en dag i uka eller ikke, vet du ikke før fondene ramler over ende.

 2. apemannen sier:

  Greit at noen faktisk tør å ta opp akkurat dette. Posisjonen til Wassum gjør at mange bransjeaktører faktisk ikke tør kritisere Wassum.

 3. Eirik Furuseth sier:

  Jeg husker godt den grenseløse arrogansen Sydnes og hans kumpaner i Wassum utviste i forhold til de såkalte «Terra kommunenes» investeringer i strukturert kreditt og tilhørende lånefinansiert derivatpakke.

  I så måte er det virkelig på sin plass at Peter Warren tar tak i dette, og det hadde jo ikke skadet om riksmediene som boltret seg i bilder av meglernes private hus og biler, og var mikrofonstativ for Sydnes stilte han et par spørsmål denne gangen.