Pålegg og bøter for å bedre kredittmarkedene

To viktige ting har denne uken skjedd innenfor markedet for kredittinstrumenter internasjonalt. Bakgrunnen for tiltakene har vært myndighetenes erkjennelse om at dette markedet var en vesentlig bidragsyter til den finansielle krisen, samt at nåværende markedspraksis har gjort det mulig for banker og meglerhus å ta ekstraordinære gevinster ved å holde dette markedet utenfor børs.

Nå vil den amerikanske finansministeren, Timothy Geithner, gi amerikanske banker og meglerhus to valg. Enten opprette en elektronisk markedsplass hvor investorer har innsyn, eller børsnotering av disse produktene. Pålegget skal også gjelde markedet for renteswapper. Hensikten ble kommentert slik: ”More transparency for the buy-side is less profit for the sell-side”.

Ikke uventet resulterte denne nyheten i en kraftig oppgang i kursen på den mest aktuelle amerikanske børsen, Chicago Mercantile Exchange. Kursene på banker og meglerhus falt samtidig markert. Nedenstående chart viser kursutviklingen i prosent i går på Chicago Mercantile Exchange samt bankene og meglerhusene Morgan Stanley, JPMorgan og Goldman Sachs.

cme

Det andre tiltaket stod kredittilsynet i Storbritannia, SFA, for. Meglerhuset Morgan Stanley ble ilagt en bot på £1.4 millioner for å ha oppgitt falske verdier på kredittinstrumenter. Fra før er to andre meglerhus, Merrill Lynch og Credit Suisse, tatt i å gjøre det samme. Creditt Suisse ble i august 2008 bøtlagt £5.6 millioner for dette lovbrudd. Ifølge Bloomberg News fant SFA 10 tilfeller av feilprising hos Morgan Stanley.

Lignende undersøkelser vil nok etterhvert bli foretatt i Norge også, men det ville ikke forbause meg om vi opplever en istid eller to før dette blir en realitet.

Tags: , ,

3 kommentarer to “Pålegg og bøter for å bedre kredittmarkedene”

 1. erik røys sier:

  Hmm.Hva er dette Peter?Tilsynet må da ha sitt eget regelverk å gå etter.Hvor ligger problemet,i sløvt tilsyn eller i at bankene er dyktige til å holde frekkheten skjult?Hvem kontrollerer i tilfelle tilsynet selv?Finansdepartement eller storting?Det forundrer meg hva en kan tillate seg såsnart man kan referere til en høyere utdannelse.eller man jobber i et såkalt seriøst firma.(Les f.eks.bank)En kan jo se på den feilinformasjonen DnB ga når det gjelder Fastaksjen.Dnb ble selv lurt,men merk:De lot seg lure.Nå ruller rettssakene mellom lurte DnB kunder som trodde på Fastanbefalingene.Men det er ikke lett å nå fram for lurte kunder og de møter en utrolig arroganse i DnB systemet fra det jeg nedsettende kaller blårussen.

 2. Joachim sier:

  Tilsynet er klare over hva som skjer, men har ikke vilje/kunnskap/energi/ork til å gjøre noe med det.

  Tilsynets tafatthet gjør seg også gjeldende rundt naked short trade.

 3. erik røys sier:

  Hei.Min erfaring med norske meglerhus/banker er at blårussen tillater seg omtrent hva som helst både når det gjelder overdrivelser i markedsføring,dekke over slett forvaltning og i det hele tatt hvis man ikke kontrollerer dem.Hvis du eller andre med innsikt har anelser om at slik feilprising som SFA har slått ned på forekommer,ville sikkert kreditt-tilsynet eller i noen tilfelle øko-krim fått fart på seg om noen!! tipset dem her i Norge.Dette er det ikke mange som forstår noe av.