Gårsdagens vinner var…

Med en oppgang på 7.3% ble VIX-indeksen vinneren i går. Store kjøpere av amerikanske aksje- og indeksopsjoner ble lokket frem da disse falt til historiske bunn-nivåer. VIX-indeksen som måler hvor dyre eller billige slike opsjoner er, falt denne uken til det som var det laveste nivået både i 2007 og 2008.

vix (4)

Dette prisnivået og den tidligere nevnte skjevheten i opsjonsprisingen, ga investorer mulighet til en rekke attraktive strategier. Den mest alminnelige strategien er å benytte den lave forsikringspremien til å kjøpe seg beskyttelse mot et eventuelt kursfall (kjøp av salgsopsjoner).

Andre strategier som prisingen har gjort attraktive, er å benytte kombinasjonen av lave opsjonspriser og den nevnte skjevhet i prisingen til å skaffe seg meget rimelige kjøpsopsjoner. Dette forusetter selvsagt at man har et positivt markedssyn.

Andre benytter ovennevnte strategi til å ta gevinst på aksjer man sitter med og isteden skaffe seg kjøpsopsjoner. Derved redusere man risikoen ved et kursfall, idet man nå kun risikerer premien på opsjonen. En meget effektiv stop loss som nok mange ønsket at de hadde under finanskrisen og ikke minst den 20. oktober 1987, da Oslo Børs åpnet ned 25%. Man får også frigjort mye kapital ved å gjøre dette.

En tredje strategi som var mulig å gjøre, var å benytte skjevheten i prisingen til å finansiere en billig kjøpsopsjon gjennom utstedelse av en mye høyere priset salgsopsjon. Hvis man ønsket å gjøre dette premienøytralt (uten utlegg), kunne man skaffe seg en kjøpsopsjon som lå mye nærmere kursen på den underliggende aksjen eller indeksen enn salgsopsjonen. 

Et annet alternativ ville være den ovennevnte, men med lik avstand til underliggende aksje eller indeks, bare at man kunne kjøpe flere kjøpsopsjoner for beløpet man fikk inn ved å utstede en salgsopsjon. Dermed får man vesentlig mer «trykk» til oppsiden. Nedenstående graf viser avkastningsutviklingen til en slik posisjon. Til sammenligning vil avkastningvinkelen til en aksje være 45 grader. 

OSA 

Begge de sistnevnte strategiene innebærer at man kan tape dersom kursene faller, men man vil i så fall ha et tap som er mindre enn om man satt med aksjer. Ved sistnevnte strategi får man en eksponensiell avkastningsutvikling til oppsiden.

Forøvrig finnes det opsjoner på VIX-indeksen og disse er så populære at nye volumrekorder settes nesten daglig. Tradere av slike er også blitt blant de mest attraktive på arbeidsmarkedet i London og New York. I går meldte nyhetsbyrået Bloomberg at den mest erfarne VIX-traderen hos den store franske derivatbanken Societe Generale hadde takket ja til et tilbud fra et New York basert hedgefond.

Kommentarfeltet er stengt.