Verdt å feire

Idag kan vi feire 1 årsdagen for bunnen av finanskrisen, i det minste om vi legger aksjekurser til grunn. Global «null-rente» og fri flyt av skattemidler til bankene ga tilslutt resultater og sendte kursene på de fleste «risky assets» (aksjer, kredittobligasjoner, råvarer etc) høyere.

En del andre aktører, som gjennom en mannsalder har vist at de ikke er i stand til å håndtere risiko, ble reddet denne gangen også. Dermed fikk de styrket sin tro om at «bare man skylder nok blir man skånet». Av samme årsak er det også gitt at vi vil oppleve nye finanskriser. Vi kan bare håpe at det går noen år mellom hver gang.

Fra 1929 tok det tross alt 58 år til den neste som kom i 1987. Deretter tok det 10 år til Asia-krisen som umiddelbart ble etterfulgt av at Russland gikk konkurs i 1998. 2 år senere sprakk IT-boblen og 8 år senere fikk vi Finankrisen. Av dette ikke lett å finne forholdstall som kan fortelle oss når neste krise kommer. Selv tallrekken til den italienske matematikeren Leonardo Pisano Bogollo, bedre kjent som Leonardo Fibonacci, synes å komme til kort.

Nedenstående chart viser finanskrisens påvirkning på aksjemarkedet målt med verdensindeksen for aksjer, MSCI World Stock Index. I det minste en god illustrasjon på at prosenter ned og prosenter opp ikke er det samme.

msci

Meglerne med «sete» på New York Stock Exchange har dobbelt grunn til å feire idag. Etter 218 år med drift og en oppussing de siste 12 månedene til $10 millioner har de endelig fått seter de kan sitte på. Verdt å tenke på neste gang man er tvunget til å stå på en trikk mellom to holdeplasser.

4 kommentarer to “Verdt å feire”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Anders! Alle var raskt ute med å gi hedgefondene skylden for finanskrisen. For det første overså man at de spesikfikke fondene det gjaldt var eiet og forvaltet av investeringsbanken Bear Stearns. For det andre så skulle det vise seg at gjennomsnittlig belåning i hedgefond var 1.2 ganger, mot investeringsbankenes 40 ganger!

  Bankene opererte selv som nettopp hedgefond, med eneste forskjell at de ikke stilte sikkerhet for sine fopliktelser. De krevde, som de fortsatt gjør idag, imidlertid at alle de handlet med stilte sikkerhet ovenfor dem.

  Det kom derfor ikke som noen overraskelse at det var bankene som måtte få krisehjelp, ikke hedgefondene.

  I tråd med politikere flest innrømmet ikke finanspolitikerne som hadde gitt hedgefondene skylden feilen, men fortsatte å kritisere hedgefondene. I tillegg instruerte de sine finansmyndigheter om å iverksette tiltak mot hedgefondene. Dette førte blant annet til at en av det amerikanske kredittilsynets (SEC) ledende økonomer sa opp sin stilling i protest mot det han kalte en «cover up».

  Også i Norge har vi hatt lignende. Nrk ga blant annet hedgefond skylden for Terra-skandalen uten at hedgefond eller investering i slike på noen måte var involvert. Dette førte til at Kristin Halvorsen strammet inn på pensjonskassenes adgang til å investere i hedgefond.

  Nå gir Merkel og Lagarde hedgefond skylden for den økonomiske katastrofen i Hellas. Det at landets regjering i en årrekke har løyet om landets økonomiske tilstand og styrt skuta på grunn nevnes ikke med et ord. Merkel og Lagarde er heller ikke opptatt av at flere av bankene som nylig måtte reddes har solgt landet rentederivater som de har tapt hundrevis av millioner dollar på.

  Håper dette kan klargjøre situasjonen noe. /Peter

 2. Anders sier:

  qutoe: «I tillegg er politikerne innenfor EU fokusert på å legge skylden på problemene på alle andre enn de skyldige.»

  Hva sikter du til her?

 3. Peter Warren sier:

  Hei Markus! Det tok eksempelvis samme MSCI-World Stock Index 6 år å nå toppen den hadde i år 2000. Med de globale gjeldsutfordringene, inkludert refinansieringsbehovene og effekten dette vil få når så mye kapital trekkes ut av finansmarkedene, er det etter min oppfatning ingen grunn til å forvente at hastigheten i rekylen som vi opplevde i 2009 vil bli opprettholdt. I tillegg er politikerne innenfor EU fokusert på å legge skylden på problemene på alle andre enn de skyldige. Det blir med andre ord nok av utfordringer fremover. På den positive siden gir det gode muligheter for de dyktige. /Peter

 4. Det ser ut som aksjemarkedet har økt ganske bra siden bunnen. Men fortsatt bare halvveis til toppen. Kanskje det vil ta et år før vi er tilbake på toppnivåer for 2008?