Studér heller tidevannstabellen

Nassim Taleb skrev for mange år siden en bok som hadde tittelen «Fooled by randomness». Forøvrig den beste boken Taleb har skrevet etter undertegnedes mening.

Poenget til Taleb i boken er at de fleste er raske til å ta æren for tilfeldigheter, fremfor å erkjenne at man kun har hatt flaks. Det er ikke noe galt med flaks, men det vil sannsynligvis ende galt hvis man satser på flaks som en strategi for å tjene penger.

Det er menneskelig adferd og svakhet som er skyld i at vi ofte ikke er mer ydmyke for at resultater ofte kan være et produkt av tilfeldigheter. Statistiske metoder finnes som kan skille det virkelige fra det tilfeldige, men disse blir av forståelige grunner sjelden anvendt.

Er man bare sta og spår oppgang lenge nok så får man rett. Kloden vår har tross alt i hovedsak hatt fremgang til nå og med mindre vi er skyldige i den verste resursmessige forvaltningsjobben siden opprinnelsen, er oddsene gode for at solen står opp i morgen også.

De siste dagene har fokus ligget på den kraftige oppgangen som Oslo Børs har hatt siden juli. Merkelig nok er mange av dem som tar «æren» for å ha spådd denne oppgaven identisk med de som sa at Oslo Børs ville stige kraftig fra årsskiftet.

Faktum er at de har blitt reddet av tidevannet. Når tidevannet kommer inn løftes nemlig alle båter. Tidevannet denne gangen består av en fortsatt høy kinesisk etterspørsel etter råvarer, økende investoretterspørsel etter samme og fortsatt vekst i de fremvoksende markedene. Oslo Børs er en båt som løftes av dette.

Dette bekreftes både visuelt og matematisk gjennom at det er en signifikant korrelasjon mellom Oslo Børs og indeksene for fremvoksende markeder og råvarer. Det har således lite for seg å rope ut hvor «billige» norske aksjer er til enhver tid. Det er nemlig uansett tidevannet som bestemmer når disse skal stige i verdi. Det er følgelig en tidevannstabell man burde skaffe seg.

Et ytterligere godt poeng er at fulgte man utviklingen på «tidevannet», så unngikk man å bli skremt eller stoppet ut av det norske markedet da det falt til et nytt bunnivå i juli. Tidevannet var nemlig klart på vei inn.

Nedenstående chart viser sammenhengen mellom Morgan Stanley’s Emerging Markets aksjeindeks og Standard & Poor/Goldman Sachs’ råvareindeks (tidevannet), samt Oslo Børs aksjeindeks (båten). Tallene viser i dette tilfellet at båten har steget noe saktere enn vannet.

1 kommentar to “Studér heller tidevannstabellen”

  1. M sier:

    Kausalitet kan lage lange tankerekker…