Kirken mer tolerant enn Staten

Church of England, som har £5.3 milliarder til forvaltning, varsler at den ikke vil benytte forvaltningsselskaper hvor ledelsen mottar bonuser som er over fire ganger årslønnen.

Dette er åtte ganger så mye som den norske regjering finner rimelig.

Samtidig er det verdt å merke seg at de foreslåtte reglene som Storbritannia la frem og som den norske regjering benyttet som argument for sine, aldri ble vedtatt.

Church of England understreker at den har intet imot konkurransedyktige lønninger eller bonuser til ledere, forutsatt at disse harmoneres med interessene til aksjonærer og samfunnet som helhet.

Kommentarfeltet er stengt.