Sell in May?

Oppslagsverket Stock Traders Almanac har gått tilbake flere tiår i tid og studert påstanden «Sell in May and go away». Undersøkelsen deres tar for seg det amerikanske aksjemarkedet de siste 37 år.

Stock Traders Alamanac viser at hvis man med start 1972 investerte $10.000 i aksjer hver 1. november og solgte alt sammen den 30. april det påfølgende året, ville man idag sitte igjen med $160.000. Årlig gjennomsnittsavkastning ville ha vært 7.4%.

Hadde man imidlertid gjort det motsatte og investert $10.000 i aksjer hver 1. mai og solgt disse påfølgende 31. oktober, ville totalavkastningen kun ha vært på $7.863. Den årlige gjennomsnittsavkastningen ville da vært på 0.4%.

Almanakken sier imidlertid at det kan være annerledes i inneværende år. Det er nemlig slik at i det tredje året av presidentperioden har avkastningen i perioden mai til oktober vært positiv i 70% av tilfellene. I disse tilfellene har gjennomsnittsavkastningen over nevnte 6 måneder vært på 2.7%.

Det siste er gode nyheter, men det skader aldri å ha en stop loss.

Kommentarfeltet er stengt.