Arkiv for 18. mai, 2012

Down but not out

fredag, 18. mai, 2012

Det er ikke bare JPMorgan som for tiden får merke at korrelasjoner er ustabile og gjerne betinget.

Gullprisen har falt 15% fra toppen i år og er i skrivende stund tilbake omtrent der den startet ved årets inngang.

Korreksjonen i gullprisen har medført at mange som mente gullprisen skulle stige videre til minst $2.200 da den stod i $1.900, nå – på $1.1570 – tror prisen skal videre ned. Én av faktorene det vises til er at gullprisen nå beveger seg i takt med aksjer og ikke omvendt av sistnevnte.

I denne forbindelse har man valgt å overse utviklingen gull hadde både i 2008 og 2011. Ved begge tilfeller korrigerte gull initielt lavere sammen med aksjer som følge av at marginkrav i aksjer medførte at investorer ble tvunget til redusere sin risiko. Da denne risikojusteringen tok slutt, snudde imidlertid gullprisen opp igjen.

Fra topp til bunn i 2008 var den nedadgående korreksjonen på 34%, mens den i 2011 var på 20%.  Målt på årsbasis steg imidlertid gullprisen med 5% i 2008 og 11% i 2011. MSCI-World Stock Index endte derimot henholdsvis ned 42% og 8% disse årene.

Så langt har gullprisen ikke gjort noe annet enn den har gjort ved andre tilfeller av sin 11 år lange oppgangstrend. Dette betyr imidlertid ikke at man skal lukke øynene for risikoen og ha blind tro på at oppgangen varer uendelig.

Etterspørselen etter gull i første kvartal i år var 5% lavere enn på samme tid ifjor. Dette skyldes først og fremst en nedgang på 29% i Indias etterspørsel begrunnet i at myndighetene i landet innførte en importavgift på det gyldne metallet. Nyheten om avgiften førte til en streik i landets smykkeindustri.

Gitt at gjennomsnittsprisen på gull i første kvartal 2012 var 22% høyere enn tilsvarende kvartal ifjor, har prisoppgangen så langt hatt en meget moderat innvirkning på etterspørselen globalt.

Sentralbanker fortsetter imidlertid sine gullkjøp og står ifølge World Gold Council alene for 7% av etterspøselen. Når det gjelder den reduserte etterspørselen fra India, ventes denne delvis erstattet av økt etterspørsel fra Tyrkia. Tyrkia rykker opp både med hensyn til innkjøp fra smykkeindustrien så vel som til investeringsformål.

En annen faktor som preger gull og en rekke andre råvarer er redusert etterspørsel som følge av lavere kinesisk aktivitet. Mange investorer har valgt å investere i indeksbaserte råvareprodukter, noe som gir salgspress på alle råvarer når disse kaster kortene. Konsekvensen er at det oppstår prispress i alle råvarer som inngår i indeksene uavhengig av de enkelte råvarenes  fundamentale situasjon. Slike situasjoner kan utnyttes til å kjøpe billig eller alternativt kjøpe råvarer som fremstår som fundamentalt billige og samtidig selge råvarer short som synes overpriset.

Etter sigende skal en rekke trendfølgende fond også ha snudd fra å være long gull til å gå short. Tatt i betraktning størrelsen på nedgangen hittil, synes det som de er sent ute. Et prisfall under fjorårets bunnivå kan imidlertid få flere til å kaste kortene og dermed ytterligere press på gullprisen. Opsjoner har også denne gangen vært den beste måten være investert.

Uansett hvordan man ser på det er det idag 17% billigere å investere i gull nå som ekspertene spår nedgang enn det var da de spådde oppgang.