Arkiv for 29. juni, 2012

Ren skjær flaks

fredag, 29. juni, 2012

Norge har mye å takke geologene i oljeselskapet Phillips Petroleum for. Takket være nevnte geologer, Phillips’ lit til disse og nær 8 år med nidkjær leting ble Norge på tidlig syttitallet sikret mot å dele skjebne med andre europeiske periferiland.

Ren skjær flaks skulle avgjøre landets økonomiske fremtid. Phillips Petroleum var nemlig bare et hårstrå fra å gi opp da borekronen deres endelig kom i kontakt med det fossile brennstoffet gjemt i havbunnen.

Dagens generasjon kjenner knapt til historien om oljefunn eller oljekrise. Få synes å ha hørt om norske veier tomme for biler på grunn av kjøreforbud i forbindelse med sistnevnte. Idag blir tilgangen til olje og rikdom tatt for gitt og griseflaksen fra syttitallet omtales som «dyktighet».

Det skal sies at det er få som undertrykker oljens betydning for norsk økonomi. Mange er også opptatt av Norge har andre bærekraftige næringer landet kan lene seg på når oljen én gang tar slutt eller dersom vi skulle oppleve et markant prisfall. Idag vil sistnevnte viske ut lønnsomheten for en betydelig del av næringslivet.

Chartet viser Oslo Børs’ indeks overlagt prisen på Brent-olje omregnet i norske kroner. Sammenfallende utvikling er en god illustrasjon på hvor avhengige vi fortsatt er av flaksen fra syttitallet.