Arkiv for 3. september, 2012

Panoro redux

mandag, 3. september, 2012

I slutten 2010 skrev jeg om hvordan det børsnoterte olje & gass selskapet Panoro «snøt» sine obligasjonseiere for totalt 10 millioner kroner. Dette var penger som førstnevnte utvistelig hadde krav på.

Forslaget om å avspise obligasjonseierne gjennom å godta en kurs på 104 i steden for kursen på 108 som låneavtalen inneholdt, ga selskapet en gavepakke på 10 millioner. Selskapet var ikke i noen finansiell nød på dette tidspunktet, så det fantes ingen god grunn til å ettergi deler av gjelden.

Driver bak forslaget var meglerhus som ønsket mandat til å legge ut et nytt obligasjonslån for selskapet. Siden et meglerhus tjener vesentlig mer på å legge ut lån enn på vanlig obligasjonsomsetning, ble Panoro og meglerselskapets interesser foretrukket fremfor de eksisterende obligasjonseiernes.

Man fikk til og med Norsk Tillitsmann med på å anbefale forslaget til tross for at de nettopp er til for å verne om obligasjonseiernes interesser. Siden det ikke fantes økonomiske eller soliditetsmessige grunner til å forhandle om en avkortning av obligasjonseiernes rettigheter, var ikke dette et av Norsk Tillitsmanns «finest moments». Etter min mening burde det alene diskvalifisere dem fra å bruke ordet «tillit» i navnet. Alternativt kunne man omdøpe selskapet til Norsk Mistillitsmann.

Obligasjoner er stort sett eiet av institusjoner som pensjonskasser, livselskapet, stiftelser etc. Underlig nok lot de fleste forvaltere av slike seg overtale til å gi bort deler av sine investorers penger. Disse ville tross alt gjerne fortsatt være med på middager og luksusturer betalt av meglerhusene. Det finnes sannsynligvis en grunn til at uttrykket «fiduciary responsibility» ikke finnes på norsk.

Panoro fikk inn penger til det nye lånet i slutten av 2010. Det hadde idag vært interessant å vite om selskapet, meglerhusene som anbefalte lånet, forvalterne som villig ga bort sine investorers penger, samt kreditorene er fornøyd med at børsverdien til Panoro har halvert seg etter at pengene kom til anvendelse. Oslo Børs har forøvrig steget 10% i samme periode.