Nasjonale fond største tegnere i hedgefond

Nyhetsbyrået Dow Jones og den sveitsiske investeringsbanken Credit Suisse har et samarbeide (DJCS) når det gjelder innhenting av data om hedgefond. Informasjonen publiseres med månedlig frekvens og kommer i form av indekser og kommentarer. Indeksene dekker ulike hedgefondstrategier og kommentarene omfatter i tillegg til resultatinformasjon også informasjon om netto tegning eller innløsning i denne type fond.

DJCS rapporterer for oktober at deres brede hedgefondindeks var ned 0.18%, mens 5 av 10 hedgefondstrategier allikevel viste positive resultater.

Investorer fortsetter å plassere penger i hedgefond. Nettotegning i oktober var på $3.9 milliarder. Den totale forvaltningskapitalen i hedgefond er nå på $1.75 billioner. Nasjonale- og private pensjonskasser har i år vært de største tegnerne.

Størst andel tegninger i oktober gikk til strategiene Global Macro og Fixed Income Arbitrage.

Even Driven (fond som investerer i annonserte oppkjøp og restruktureringer) viste best resultat denne måneden.

Long/short Equity var på sin side lavere. Flertallet av disse forvalterne har en long-bias (de er netto mer long enn short).

 

Kommentarfeltet er stengt.