Arkiv for 21. november, 2012

Nasjonale fond største tegnere i hedgefond

onsdag, 21. november, 2012

Nyhetsbyrået Dow Jones og den sveitsiske investeringsbanken Credit Suisse har et samarbeide (DJCS) når det gjelder innhenting av data om hedgefond. Informasjonen publiseres med månedlig frekvens og kommer i form av indekser og kommentarer. Indeksene dekker ulike hedgefondstrategier og kommentarene omfatter i tillegg til resultatinformasjon også informasjon om netto tegning eller innløsning i denne type fond.

DJCS rapporterer for oktober at deres brede hedgefondindeks var ned 0.18%, mens 5 av 10 hedgefondstrategier allikevel viste positive resultater.

Investorer fortsetter å plassere penger i hedgefond. Nettotegning i oktober var på $3.9 milliarder. Den totale forvaltningskapitalen i hedgefond er nå på $1.75 billioner. Nasjonale- og private pensjonskasser har i år vært de største tegnerne.

Størst andel tegninger i oktober gikk til strategiene Global Macro og Fixed Income Arbitrage.

Even Driven (fond som investerer i annonserte oppkjøp og restruktureringer) viste best resultat denne måneden.

Long/short Equity var på sin side lavere. Flertallet av disse forvalterne har en long-bias (de er netto mer long enn short).