Arkiv for 17. desember, 2012

Too Big to Jail

mandag, 17. desember, 2012

Etter fem års hvor nær eneste innsats har vært å forsøke å legge skylden på alle andre enn banker og seg selv, måtte EU forrige uke kapitulere og beslutte seg for å opprette et felles overvåkingsorgan av førstnevnte. Det må ha opplevdes som verre enn å trekke tenner uten bedøvelse.

Årsaken til motviljen er at politikerne gjennom dette implisitt har måtte innrømme at de ikke bare har sovet ved roret, men gjennom egne beslutninger også bidratt til finanskrisen generelt og forbrytelser som banker har gjort seg skyld i spesielt.

Det ble rett og slett for sterk kost med ytterligere avsløringer av skjulte tap kombinert med at UBS ble ilagt en bot på $1 milliard av amerikanske og britiske tilsynsmyndigheter. Dette alene stod i fare for å understreke hvor bevisstløse EU’s tilsynsmyndigheter har vært.

Situasjonen ble neppe forbedret av at storbanken HSBC er funnet skyldig i hvitvasking av narkotikapenger.

Her er deler av listen av brudd som bankene har gjort seg skyldige i:

-Salg av ofte uegnede og alltid meget kostbare finansielle produkter til sine mindre oppegående kunder (breech of fiduciary responsibility/brudd på krav om kundevern).

-Sammenblanding av roller (hvor bankene ikke oppga at det var deres egne beholdninger (med råtne investeringer) som kundene ble anbefalt å kjøpe). Dette pågår fortsatt for fullt.

-Bundling (bankene satte som betingelser om at kunder kjøpte ovennevnte type produkter og andre banken tjente på for at banken skulle innvilge lån). Også dette pågår fortsatt for fullt.

-Svindel av myndigheter, samfunn og aksjonærer gjennom å oppgi oppblåste verdier på egne investeringer for å skjule udugelighet i egen internkontroll samt bankens virkelige økonomiske situasjon.

-Skjuling av tap av samme grunn som over. Vi leser stadig nye avsløringer.

-Delaktighet i organisert kriminalitet og man kan heller ikke utelukke terrorfinansiering, gjennom å unnlate å melde fra om transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Motivet var egen lønnsomhet.

-Manipulering av rentegrunnlaget, LIBOR og muligens andre, med hensikt på å bedra myndigheter og samfunnet i tillegg til å sørge for ulovlige milliardinntekter. Sannsynligvis opphørt på grunn av arrestasjoner og bøter.

-Ulovlig prissamarbeid for å forhindre konkurranse. Pågår for fullt.

Jeg mistenker at reaksjonen på at noe lignende har- eller kan skje i Norge, vil få samme initielle reaksjon som da noen hevdet at norske idrettsutøver dopet seg.

Ikke desto mindre har finansminister Johnsen sagt at hans departement vil undersøke om det norske rentegrunnlaget, NIBOR kan ha blitt utsatt for lignende manipulering som ble avdekket i LIBOR.

For egen del tror jeg dette er bortkastet tid og kun spill for galleriet. Det er nemlig to grunner til at en slik manipulering ikke er nødvendig i Norge.

For det første sørger de største bankene for å unngå konkurranse gjennom å orientere hverandre gjennom pressen om hvor de mener rentemarginen skal ligge.

For det andre har myndighetene gitt dem carte blanche til å ta den marginen de vil med den begrunnelse at «det er viktig at vi har solide banker i Norge.»

Tenk bare om myndighetene ville tildele slike fordeler til andre næringer.

Nedenstående videoklipp omhandler amerikanske myndigheters reaksjon på HSBC’s deltagelse i hvitvasking for narkotikartellene i Colombia og Mexico. Det er verdt å merke seg at transaksjonene ikke var en enkeltstående glipp, men systematiske handler over tid som banken tok seg svært godt betalt for og som i tillegg resulterte i høye bonuser for de involverte bankansatte. HSBC har godtatt å betale $1.9 milliarder i bøter etter avsløringen.

Tidligere statsadvokat og guvernør i New York, Eliot Spitzer og kritikkerroste Rolling Stone Magazine journalist, Matt Taibbi konkluderer imidlertid at banker ikke har forandret sin adferd siden 2008. Etter stadig nye avsløringer er det vanskelig å si seg uenig i dette.