Stormende jubel

«The most important rule when investing is to make sure that the risk of ruin is nil.» -Ray Dalio (forvalter av verdens største hedgefond)

Aksjemarkedet satte flere rekorder i forrige uke. Den mest omtalte er at det ble globalt nettotegnet aksjefondsandeler for totalt $22.2 milliarder.

Gleden til side, det mer interessante er at sist vi så en tilsvarende iver etter å tegne seg i aksjefond var i september 2007. Før det var det i mars 2000.

Rekordtegningen avløser flere år med månedlige nettoinnløsninger. Halvparten av tegningsvolumet har gått til amerikanske aksjefond. Det er verdt å notere seg at det har tatt en markedsoppgang på 121% over 4 år for å få optimismen tilbake. Bare de to siste månedene har S&P-500 indeksen steget 10%.

spx (8)

Sist man hadde lignende etterspørsel etter aksjefond, i 2007, hadde kursoppgangen vart 5 år og markedet steget 91%. Ved det andre tilfellet, i 2000, hadde oppgangen vart i 2 1/2 år og kursstigningen vært på 54%.

margin

En annen rekord som nylig ble forbigått er belåning av aksjer, eller giring som det også kalles. Til tross for at det er færre investorer som sitter med aksjer, har allikevel den totale belåningen steget til høyeste registrerte nivå siden mars 2008. Færre investorer men mer belåning, kan bare bety at gjelden idag er større hos den enkelte aktør enn den var i 2008. Ikke en betryggende tanke. Det ideelle er at risikoen spres over så mange som mulig.

Så til den siste og i lys av det ovenstående, mest positive rekorden. Prisen på kursbeskyttelse (opsjoner), målt ved hjelp av VIX-indeksen, falt fredag til det laveste nivået siden tidlig i 2007. Nå gjenstår det bare å se om de som var for gjerrige til å forsikre seg i 2000 og 2008 har lært en lekse eller om historien skal få gjenta seg.

vix

 

12 kommentarer to “Stormende jubel”

 1. Peter Warren sier:

  Likviditet står høyt på internasjonale investorers ønskeliste og dermed foretrekkes markeder som både har høyere likviditet og lengre åpningstider enn på Oslo Børs.

  Husk man kan handle indekser som europeiske Eurostoxx 14 timer i døgnet og S&P-500 kun er stengt 15 minutter i døgnet. Disse indeksene kan man handle elektronisk ved et tastetrykk og kurtasjen er en brøkdel av den norske.

  /Peter

 2. MHH sier:

  Observerer, til min glede, at omsetningen tar seg opp på USA-børsene. Også litt på OSE, men langt fra like mye. Noen spesiell grunn til dette, tror du, utenom at folk har mer tiltro til aksjer andre andre former for investering/sparing?

 3. Peter Warren sier:

  Beklager men som regulert aktør har jeg ikke anledning til å gi deg anbefalinger.

  For vår del gjør vi dette enkelt og rimelig gjennom indeksopsjoner, eksempelvis Eurostoxx og SPX (S&P-500). Hvilken strike og forfall vil avhengig av hva du ønsker å beskytte. Vi er eksemplevis ikke opptatt av å beskytte oss mot «normale» fluktuasjoner, men mot en eventuell større bevegelse. Slike nedganger drar med seg alle markeder og om ikke hedge er perfekt, så gjør den nytten.

  /Peter

 4. Jens sier:

  Hva slags kursbeskyttelse (Opsjoner), anbefaler du?

 5. Peter Warren sier:

  Hei Elise,

  Fellesnevnere ved vendepunkter fra opp- til nedganger i aksjemarkedet er høy belåning og høy deltagergrad (alle er med). Sistnevnte faller ofte sammen med suksessivt økende positiv markedsomtale i mediene.

  Disse tegnene kommer gjerne godt før det økonomisk-sykliske vendepunktet og følgende av kursfallet blir katalysatoren for en syklisk nedgang (som følge av risikokontraksjon og usikkerhet).

  Markedene bunner ut på de motsatte faktorene. «Alle» har solgt seg ut og aktørene er utslitt av negative presseoppslag. Fjoråret er et eksempel hvor deltagergraden var så liten og belåningen så lav at markedet var i stand til å absorbere de dårlige makroøkonomiske nyhetene uten behov for massiv risikoreduksjon. De som benytter fjoråret som bevis på at «alt er bra» har ikke forstått markedsmekanismen. De gikk bra fordi aktørene kollektivt tok hensyn til de rådende faktorene og derfor ikke kjørte høy belåning eller overallokerte.

  Vekstrater og selskapsinntjening virker under trygge markedesforhold. Vi ser dette lettest gjennom å observere at aksjer korrelerer lite med hverandre. Så fort det blir makroøkonomisk usikkerhet er det de store allokeringene som råder og korrelasjonen mellom aksjer stiger kraftig. Meninger om inntjening og vekst skyves til side i forhold til en enkelt beslutning; risk på eller av.

  /Peter

 6. Elise Skjold Rønningen sier:

  Hei!

  I lys av det du skriver hadde det vært interessant å vite hva du anser som de viktigste triggerne for sykliske (og absolutte!) vendepunkter i aksjemarkedet. Er det f.eks en type sjokk, excesser, ubalanser m.v som får syklene i aksjemarkedet til å snu?

  Er det kun likviditet og risikopreferanser som styrer, jfr chart i artikkelen, eller er det andre faktorer med basis i realøkonomien? (Det mest nærliggende her er selvfølgelig selskapsinntjeningen målt som vekstrater og/eller på absolutt nivå).

  Hilsen Elise

 7. Peter Warren sier:

  Takk for hyggelige ord.

  Jeg følger ikke noen nettsteder fast, men lager til stadighet nye søk for å innhente informasjon om temaer som interesserer. på litteratursiden anbefaler jeg «Market Sense and Nonsense» av Jack Schwager (du finner et videointervju av ham om boken publisert i en blogg 8. januar i år) og «Antifragil» av Nassim Taleb.

  Begge er svært bra.

  /Peter

 8. Peter Warren sier:

  Det er riktig.

  Dersom du eksempelvis tror at høy gjeldsgrad ikke kan ha noen effekt på potensielle svingninger og at fremtiden ikke har noen uløste økonomiske utfordringer, er det ikke noe poeng å vurdere forsikring overhode. Min anbefaling ville da i steden være å ta en utvidet blodprøve før du eventuelt investerte.

  Alternativt kan du spørre noen av de som satt med høy belåning på sine aksjeinvesteringer i 2008.

  Når det gjelder tro på fremtiden bør det være interessant for deg å lære at noen av verdens mest suksessfulle forvaltere ikke bruker tid på å tro eller spå.

  De har levert suverene resultater over tid ved å konsentrere seg på å ha små tap når alle andre tapte mye. Vinnerne blant investeringene tar seg uansett av seg selv.

  /Peter

 9. Mads sier:

  Hei Peter!
  Fantastisk lesning denne bloggen din, setter fingeren på mye som ellers ikke får stor spalteplass i media.
  Har du andre blogger,nettsteder,litteratur du vil anbefale for spesielt intereseerte?
  Mvh fast Leser

 10. Lars sier:

  VIX’en er enda omtrent 30% fra laveste priser sett siste 20 år.
  Så hvorvidt det er billig og smart å kjøpe VIX som forsikring nå kommer an på hva du sammenligner med, tidshorisont og hva du tror om fremtiden.

 11. Peter Warren sier:

  Det overlater jeg til fremtiden å bevise.

  /Peter

 12. Rune sier:

  Bør vel nevnes at amerikanske aksjer idag er billigere enn de var i 2007 og et røverkjøp i forhold til i 2000.