Hvorfor ikke gjøre det enkelt?

Ifølge Dagens Næringsliv i går har et av de store norske meglerhusene nettopp gjort en omfattende analyse av oljemarkedet. Konklusjonen i analysen er at oljeprisen vil være over $120 per fat over de neste 5 årene.

Dette gir en fantastisk mulighet for de som har tillit til meglerhusets analyser. Mens oljeprisen i skrivende stund allerede er veldig nær $120 ($118.5), er olje for levering om 5 år hele $24.7 dollar lavere, på $93.8 per fat. Dette fenomenet kalles backwardation, mens en futures-prise høyere enn dagens kurs kalles contango.

Backwardation oppstår når markedet mener at det vil være større tilbud enn etterspørsel frem i tid og skaper i dette tilfellet en gylden mulighet – dersom meglerhuset har rett selvfølgelig.

Hvis man kjøper olje for levering i desember 2018 og meglerselskapets prognose er riktig vil man oppnå en avkastning på 28%. Kanskje ikke grensesprengende over 5 år, men allikevel en bedre avkastning enn aksjer har levert de siste 5 år.

Avkastningen kan imidlertid forbedres betydelig dersom man i steden kun velger å innbetale sikkerhetskravet som oljebørsen forlanger. Minimum sikkerhetskrav i øyeblikket er $5000 per kontrakt. Sikkerhetskravet utgjør med andre ord ca. 5.5% av kontraktsverdien, noe som betyr at man vil oppnå over 18 ganger giring hvis man legger denne til grunn. Dette medfører at man vil oppnå en avkastning på over fem ganger egenkapitalen dersom meglerhuset har rett i sin prognose.

Noe forvirrende er det imidlertid at meglerhuset benytter sin oljeprognose kun til å anbefale aksjer i oljeservice-sektoren fremfor kjøp av olje på termin. Ikke bare er det sjelden slike selskaper femdobles i løpet av 5 år, men utfallet er også langt mer usikkert i og med at man i tillegg til en eventuell usikkerhet om oljeprisen også er tvunget til å ta hensyn til en rekke selskapsspesifikke risikofaktorer som selskapenes gjeld, ledelse, tekniske utfordringer, konkurranse om oppdrag etc etc.

Kjøper man oljekontrakten for levering i desember 2018 vil man oppnå en formidabel oppgang så lenge spot-markedet blir stående på samme nivå som idag. Stiger oljeprisen ytterligere blir fortjenesten enda høyere.

Det må da være bedre kjøpe olje med stor rabatt enn å ta sjansen på alle disse andre faktorene?

brentfwd

NB! Vær oppmerksom på at om man kun innbetaler 5.5% av kontraktsverdien, bør man ha mer penger i bakhånd for å ha mulighet til å følge opp sikkerhetskravet. Begynner oljeprisen å falle fremfor å stige vil man bli bedt om å fylle på med mer penger.

Kommentarfeltet er stengt.