Ytterligere en sprekk i demningen

PIMCO (også kjent som «The Masters of the Bond Market») har opplevd en turbulent måned så langt.

Forvaltningsselskapets fulle navn er Pacific Investment Management Company. PIMCO forvalter idag verdens største fond, PIMCO Absolute Return Fund. Fondet har en forvaltningskapital på $293 milliarder.

PIMCO er først og fremst kjent for obligasjonsforvaltning. Forskjellen mellom PIMCO og de fleste andre obligasjonsforvaltere er at de aktivt bruker opsjoner og andre derivater i sin forvaltning. De senere årene har de imidlertid ekspandert til også å forvalte råvarefond og volatilitetsfond.

Selskapet har to investeringsdirektører, Bill Gross og Mohamed El-Erian. Begge er mye brukt av amerikansk og internasjonale finansmedia. I likhet med norske Skagen mener PIMCO at det er en fordel å være geografisk adskilt fra de opplagte finansmiljøene. PIMCO har sitt hovedkvarter i Newport Beach, California.

Til tross for sin størrelse har PIMCO levert gjennomgående resultater som er i øverste kvartil sammenlignet med sine konkurrenter. PIMCO har fond som investerer i alle typer obligasjoner som f.eks statsobligasjoner, Investment Grade, boliglånsobligasjoner, obligasjoner på næringseiendom og High Yield.

Fondet som akkurat nå har fått oppmerksomhet, PIMCO High Income Fund, investerer i obligasjoner som ved investeringstidspunktet har en lavere kredittkvalitet enn Investment Grade.

Årsaken til oppmerksomheten i øyeblikket er at fondet har falt over 12% i verdi på to dager. Et meget betydelig fall gitt at den amerikanske High Yield-indeksen i samme periode er ned 1%. Fra topp til bunn hittil denne måneden er High Yield-indeksen ned 2.5%, mens PIMCO High Income Fund er ned over 15%.

Selv flaggskipet, PIMCO Absolute Return Fund, har mistet hele årets avkastning denne måneden.

Det er nesten utelukkende institusjoner som pensjonskasser, livselskaper, legater og stiftelser som investerer i disse fondene. I tillegg distribuerer Private Banking-avdelinger i banker disse fondene til sine beste kunder.

Først var det gull som imploderte, deretter japanske statsobligasjoner, japanske aksjer og nå et av PIMCOs obligasjonsfond.

Sikkert bare forbigående..

PIMCO

 

6 kommentarer to “Ytterligere en sprekk i demningen”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Vegard,

  Gode poeng. Avvik fra NAV kan gi muligheter dersom man kan realisere dem. Selv hedgefondet Brevan Howard opplevde kraftig rabatt i forhold til NAV under finanskrisen til tross for at fondet steg kraftig. De som hadde tillit og så mulighetene fikk en betydelig ekstraavkastning gjennom å kjøpe fondet over børs.

  På den motsatte siden har vi flere norske high yield fond som lot være å skrive ned sine verdier i begynnelsen av finanskrisen til tross for at beholdningen deres falt i verdi. Mange av kundene så ikke faren og ble derfor tatt fullstendig på sengen da disse fondene brått skrev ned sine verdier først når de fikk innløsninger i hende.

  /Peter

 2. Vegard sier:

  PIMCO High Income Fund (PHK:US) har hatt en interessant reise den siste tiden så det er artig at det skrives om fondet. Jeg mener fondets svingninger forklares av kjøpernes og selgernes forventninger til fondets avkastning, og kun i mindre grad av den underliggende avkastningen på egenkapitalen til forvalterne Gross og El-Erian og ”Møllers tran”.

  I motsetning til norske mutual fond (hvertfall de jeg kjenner til), trader en del amerikanske fond som såkalte closed-end mutual fund på børs, i likhet med aksjer. Innskutt kapital og antall aksjer er holdt konstant (med mindre ny kapital er hentet inn i likhet med aksjer) slik at prisen på fondet bestemmes av kjøpere og selgere i markedet.

  Prisen er som regel forholdsvis nære verdien av den underliggende egenkapitalen til fondet (NAV = net asset value), bortsett fra i noen tilfeller som for PHK. Dette gir mening ettersom man i ett fond kjøper hva forvalteren investerer pengene i.

  Fondet handles til en discount om prisen er under NAV og ett premium om prisen er over NAV. En discount kan forklares av at fondet har liten popularitet og forventet avkastning til fondet er dårligere enn til de underliggende verdiene. Forvalteren kan ha levert dårlig avkastning på tidligere investeringer slik at lav etterspørsel etter forvalterens tjenester gjør at fondet trades til en discount.

  I motsetning, vil ett premium indikere at investorene er optimistiske med tanke på fondets framtidige avkastning og er villige til å betale mer for fondet enn de underliggende verdiene. Bill Gross og high yield er tydeligvis hva investorer har ønsket seg til både jul og bursdag de senere årene, og de har dermed priset PIMCO High Income Fund til høyere og høyere premiums. Artikkelen til investeringsmagasinet Barron’s fra 6. oktober (link under) belyste nettopp dette da PHK ble handlet til ett 70% premium (!!!). Chartet i Yahoo! Finance linken viser hvilken innvirkning dette hadde på fondets pris når investorene fikk forståelse for hva de hadde betalt for fondets underliggende verdier.

  Det plutselige fallet i fondets pris den siste uken kan komme av investorers frykt for spekulasjoner om høyere renter etter the Fed’s seneste uttalelser. I tillegg har Bill Gross vært ute i media og uttalt at bull markedet i obligasjoner er over.

  Ifølge Bloomberg ble fondet handlet til $11.51 per aksje ved stengetid fredag, som representerer ett premium på 33% mot fondets NAV på 8.65. Utbytte yielden på 12.75% og forvaltere med høy kredibilitet holder premium’et til fortsatt skapelige nivåer. Om man tror på økte renter framover kan vel dette representere en god short, selv etter det skarpe fallet siden Oktober? Det kan absolutt bli trangt i dørene om big Ben ikke holder seddelpressen i gang…

  http://online.barrons.com/article/SB50001424053111904757804578032721106626626.html

  http://finance.yahoo.com/echarts?s=PHK+Interactive#symbol=phk;range=1y;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined;

 3. Peter Warren sier:

  Hei Thor Stian,

  Høyrenteobligasjoner har gitt helt suveren avkastning siden 2009. Bobler bruker alltid lenger tid på å sprekke enn folk tror. Det at de ikke sprekker umiddelbart lurer investorer til å tro at «denne gangen er det annerledes», helt til det plutselig en dag er over.

  Utfordringen for investorer idag er at disse obligasjonene har steget- og renten falt så langt at det meste kursstigningspotensialet er tatt ut. Dermed er det kun den årlige avkastningen som demper nedsiden hvis det snur.

  Vi har allerede sett kursfall i amerikanske og europeiske høyrenteobligasjoner den senere tiden. De norske har imidlertid vært mer attraktivt priset.

  Vedvarer fallet i USA og Europa er det imidlertid bare tidsspørsmål før også norske kommer etter.

  /Peter

 4. Thor Stian sier:

  Hei Peter! At høyrenteobligasjoner har gitt en hyggelig avskastning siden medio 2011 er en kjent sak. En forventing om at dette er en boble er også en kjent sak. Hva tror du? Kan du se antydninger til at dette er i ferd med å rakne nå?
  Mvh, Thor Stian

 5. Peter Warren sier:

  Fondet har tidligere vist plutselig og høy volatilitet. Gearingen oppgis til 22.5% og forklarer heller ikke fallet. I går steg verdien med 3.75%, mens High Yield-indeksen bare var opp 0.1%.

  Det er klart noen elementer av «Møllers tran» i denne.

  Det obligasjonsinvestorer bør forstå er at potensialet for høy volatilitet er til stede når 1. Renten er så lav at den gir lite potensial og beskyttelse og 2. «Alle» sitter med samme posisjoner.

  Det kan kort sagt bli trangt i døren dersom flokken snur mot utgangen.

  /Peter

 6. karlml sier:

  Hva tror du det er de eier som har forårsaket tapet? Dette er jo veldig diversifiserte fond så det må vel skyldes noe helt spesielt? Jeg tviler på at de har lov til å ha så veldig høy gearing..?