Arkiv for 17. juli, 2013

Ingen likhet for loven

onsdag, 17. juli, 2013

Den mest berettigede kritikken som rettes mot finansielle tilsynsmyndigheter verden over er sannsynligvis det faktum at de ikke praktiserer likhet for loven.

Mindre finansforetak som bryter lover og regler blir summarisk fratatt konsesjonen, mens banker som sågar får rettskraftig dom for det samme forholdet og i tillegg begår andre lovbrudd får fortsette.

Åpenbare interessekonflikter og innsidehandel tas lett på. I verste fall betaler bankene en bot, mens de gjerne samtidig sender ut pressemelding hvor de påpeker at de ikke vedkjenner seg å ha gjort noe galt.

Verken tilsynsmyndigheter, departement eller politikere synes å føle seg provosert av dette.

Den tidligere statsadvokaten i New York, Eliot Spitzer, fant seg ikke i denne ansvarfraskrivelsen og tok bankene og de store meglerhusene like hardt som de små. Etter å ha bøtelagt dem for noen milliarder dollar ble han fjernet av en nøye iscenesatt svertekampanje.

Muligheten for at Spitzer får stillingen som New York City Comptroller har skapt stor frykt på Wall Street. Ikke bare vil han da kontrollere byens fem pensjonsfond med totalt $140 milliarder i forvaltningskapital, han vil også igjen ha adgang til å tiltale banker og meglerhus.

Når det gjelder eksempler på forbrytelser mot allmenheten begått av banker den senere tiden, er i tillegg til å urettmessig kaste folk ut av boligene sine, manipulering av lånerenten (LIBOR) og strømpriser de groveste. Noen banker har sågar blitt dømt for begge de sistnevnte forhold.

Barclays Bank er nyeste medlem av denne «eksllusive» klubben. Banken er nettopp blitt idømt $487.9 millioner i bøter for manipulering av kraftmarkedet i Nord-Amerika. Dette er i tillegg til de $290 millionene de nylig ble dømt til å betale i bøter for å ha manipulert lånerenten.

Barclays

 Hvis du ønsker å bli oppdatert hver gang det legges ut et nytt innlegg, kan du legge inn eposten din her.