Foregangslandet

«Banks have a monopoly on liquidity and lending both of which are ultimately provided at public expense.» – Sharon Bowles

EU-parlamentet stemte i går ned et forslag om å begrense bonuser til fondsforvaltere.

Argumenter mot var at dette ville være svært skadelig for forvaltningsindustrien og i tillegg svekke deres konkurranseevnen vis a vis forvaltere i andre regioner. Det samme var fakta at fondsforvaltere ikke anses for å bedriver samfunnskritisk virksomhet, samt at de heller ikke har adgang til å be om statlige redningspakker

Forkvinne i komiteen for Economic and Monetary affairs, Sharon Bowles, uttalte at bonusbegrensninger tilsvarende de som er pålagt banker ikke er påkrevet for fondsforvaltere. Hun spesifiserte at forskjellen lå i at: «Banks (til forskjell for forndsforvaltere) have a monopoly on liquidity and lending both of which are ultimately provided at public expense.»

Det kan vanskelig sies bedre.

Norge blir dermed det eneste landet som har valgt å straffe fondsforvaltere for en krise skapt av banker. Her i landet får bankene fortsatt fritt justere sine lønninger.

Europa-parlamentet vedtok forøvrig regler som skal forhindre svindel av investormidler og stilte samtidig krav om ansvarliggjøring av depotmottakere. Banker kan dermed stilles økonomisk ansvarlig dersom de ikke ivaretar kundenes midler, noe som de forøvrig har tatt seg betalt for hele tiden.

 

Kommentarfeltet er stengt.