Sommerfugleffekten

Sommerfugleffekten er navnet gitt for å beskrive hvordan små hendelser kan få store innvirkninger på helt andre områder. I finans har vi nettopp vært vitne til en slik.

Bankers salg av råtne spareprodukter i perioden frem til 2007 ledet til finanskrisen. Denne førte igjen til at de mest involverte bankene måtte reddes med skattebetalernes midler.

Den økte risikoen (som bankene selv hadde skapt) medførte at bankene fikk heve rentemarginen. Dette slo spesielt gunstig ut økonomisk takket være at de samtidig fikk lån til svært lav rente susidiert av skattebetalerne.

Den økte rentemarginen kombinert med billige innlån har resultert i rekordinntekter og svært gode resultater for bankene.

I tiden etter finanskrisen har det blitt avslørt at mange av de omtalte bankene i tillegg har skaffet ulovlige inntekter på bekostning av kundene og samfunnet. Dette har skjedd gjennom at de har manipulerer lånerenter, råvaremarkedet og valutakurser.

Bankene har svart med å legge skylden på enkelte av sine tradere og suspendere disse. Bankene er imidlertid ikke interessert i et mulig inntektsbortfall og søker derfor å erstatte disse menneskene så raskt som mulig.

Takket være deres status som «vernede bedrifter» kan bankene nå benytte sine subsidierte resultater til å «stjele» gode tradere fra andre finansinstitusjoner. Dette skjer ifølge Financial Times (for de som ikke abonnerer på FT) i korthet ved at bankene gjennom sine subsidier nå er i stand til å utkonkurrere andre finansinstitusjoner gjennom å tilby høyere lønninger.

Bankene øker sin lønnsomhet både ved å rekruttere flinke medarbeidere og samtidig svekkes konkurransen gjennom at disse «stjeles» fra mindre heldige konkurrenter. Alt sammen ikke bare med myndighetenes velsignelse, men myndighetene har bidratt ytterligere til dette gjennom å innføre bonusbegrensninger som de kun har valgt å praktisere på finansforetak som ikke er banker.

Konkurransen har, ifølge FT, blitt ytterligere forverret for de private foretakene gjennom at myndighetene har hevet terskelen gjennom å øke kravene til nye finansforetak.

For bankene kan man konkludere at dette har vært en fantastisk reise. En reise man ikke kan se for seg ville ha funnet sted dersom de ikke i utgangspunktet hadde solgt sine kunder råtne spareprodukter.

Hvem skulle ha trodd at de som var skyld i finanskrisen ville være de samme som skulle komme best ut av den – økonomisk så vel som konkurransemessig?

Dette er i sannhet et vingeslag fra en sommerfugl som har gitt store effekter. Gitt resultatet er det heller neppe noen grunn til å tro at denne sommerfuglen vil slutte å bevege sine vinger.

BKX

3 kommentarer to “Sommerfugleffekten”

 1. Kenneth sier:

  Litt på siden, men jeg synes det var artig da amerikanske investeringsbanker etter finanskrisen argumenterte med at de ville miste sine beste tradere om de fikk begrensninger på lønns/bonusutbetalinger.

  Det de altså sa tilbake da var at mennesker som var en del av en ukultur i en «vernet bedrift/statsgarantert hedge fund» som skattebetaleren akkurat hadde reddet og som sikkert personlig i mange tilfeller hadde kjøpt og solgt disse tilnærmet verdiløse verdipapiriserte boliglån til AAA pris, var deres «beste» menn.

  Da lurer i hvert fall jeg på hva deres «verste» menn har bidratt med for å forsvare lønn og bonus…

 2. Peter Warren sier:

  Jeg har alltid oppfattet sommerfugleffekten som metaforisk.

  Når det er sagt; liker jeg din beskrivelse.

  /Peter

 3. Idar sier:

  Velfortjent kritikk av bankenes fremferd, men sommerfugleffekten er ingen god forklaringsmodell på finanskrisen.

  Meteorologer har forlengst avkreftet myten om den hypotetiske sommerfuglen som påvirker været. Turbulensen sommerfuglen skaper vil raskt elimineres av det totale lufttrykket som omkranser den.

  Individuelle skyer vil derimot kunne være en primær årsak til større meteorologiske effekter.

  Bankenes salg av råtne spareprodukter var aldri et vingeslag fra en sommerfugl, men heller den mørke skyen som ga opphav til den påfølgende orkanen.