Taushet, løgn & avispapir

«Folk har til alle tider spart seg opp små summer, men det var kanskje først og fremst den økende bruken av teknologi i bankvesenet i etterkrigstiden som virkelig gjorde det enklere å være småsparer.» -Wikipedia

I flere måneder har en sak vokst mot oss i media. Det hele startet med en tilsynelatende vennskapelig henvendelse på Twitter og har deretter eskalert til en ordkrig vi i selskapet aldri har opplevd maken til.

To småaksjonærer (Brandeggen og Larsen) som til sammen eide 3.22% av Nordic Financials (NOFIN) har lykkes i å ta kontroll over selskapet. Det vil si at med en investering på bare NOK 2.5 millioner klarte de to herrene å få kontroll over et børsnotert selskap. Slett ikke dårlig.

Begge har brukt sosiale medier aktivt tidligere.

Warren Capital har i flere år hatt et forvaltningsoppdrag for dette selskapets investeringsportefølje.

Den opprinnelige idéen til herrene var å kjøpe aksjer på børsen til en betydelig rabatt i forhold til verdijustert egenkapital, for deretter å be selskapet benytte en tilbakekjøpsfullmakt.

En god idé, hadde bare småaksjonærene gjort sin hjemmelekse. De ville da ha oppdaget at nevnte fullmakt var trukket tilbake.

Plan B var å forsøke å få oppmerksomhet om dette via sosiale medier. De lykkes med å snakke opp kursen, men ikke nok til at de var fornøyde med avkastningen eller oppmerksomheten. Plan C er deretter å skryte av at de vil kaste styret. Noe de også klarte.

Både Brandeggen og Larsen går tvert ut på sosiale medier og oppdaterer sine profiler med sine nye titler.

De nevnte personene har deretter lykkes i å overtale journalister i flere aviser til å skrive meget aggressive artikler som går til angrep på vårt selskap. Løgn det ville være lett å sjekke fremsettes uten at journalister gjør undersøkelser.

Brandeggen/Larsen kan tvert imot gå ut å fortelle på sosiale medier at det kommer artikler i god tid før de kommer ut.

Til tross for at Brandeggen/Larsen nå er primærinnsidere i et børsnotert selskap benytter de både aviser og sosiale medier til å fremme flere falske påstander relatert til selskapet.

En gjenganger har vært at vårt forvaltningshonorar er på 6% per år. En åpenbar løgn for å få sympati og gi inntrykk av at forvaltere er grådige. Vårt faste forvaltningshonorar er på 1% og ikke til å ta feil av. Dette ble påstått og besvart så tidlig som i okober ifjor.

Smartingene har i steden lagt sammen alle de årlige kostnadene som et børsnotert selskap har (administrasjon, regnskap, revisjon etc) og valgt å kalle dette for «forvaltningshonorar». Warren Capital utfører ikke disse tjenestene og pengene går heller ikke gjennom oss.

Den nye styreformannen har regelmessig kommentert Nordic Financials aksjen i sitt eget sosiale nettverk, xtrainvestor.no uten at Oslo Børs eller Finanstilsynet synes å være opptatt av dette. Det er heller ikke Oslo Børs til tross for at deres system for børsmeldinger nå brukes som om det var styreformann Brandeggens private Facebook-side.

Det mest interessante med det sistnevnte er at mangel på inngripen fra de regulerende myndigheter skaper en ny standard og gjennom det en presedens for hvordan man kan tillate seg å kommunisere som styreleder/styremedlem i et norsk børsnotert selskap.

Styreformann Brandeggen sa til Dagens Næringslivs journalist etter at han sendte ut en børsmelding forrige fredag, at han hadde kommet over et uttak på over 4 millioner fra kontoen til selskapet. Ifølge Brandeggen fantes det intet grunnlag eller forklaring på dette uttaket. Brandeggen gjorde det han kunne for at leseren skulle få inntrykk at dette var et underslag.

Dette er også beviselig løgn. Beløpet hadde blitt trukket ut av balansen for over 1 måned siden. NAV var blitt justert og Brandeggen hadde mottatt daglige rapporter som reflekterte dette. Først etter 1 måned fant han på å spørre hva det var og vi svarte ham skriftelig, inkludert beregningsgrunnlag. Han mottok dette flere timer før han slapp løs børsmeldingen.

Brandeggen nevner heller ikke at vi hadde fulgt nøyaktig samme prosedyre som tidligere år og at denne var blitt godkjent av det da sittende styret.

Beløpet som var overført var forvaltnings- og suksesshonorar for 2013 og dessuten gjennomgått av revisor. Brandeggen utelater også denne informasjonen når han går til pressen.

Mens styreformann Brandeggen og styremedlem Larsen tilsynelatende fritt kan chatte om aksjen på sosiale nettverk, tvinger vår konsesjon oss til stillhet.

Vi er underlagt taushetsplikt når det gjelder kundeforhold og i tillegg har vi inntil idag vært primærinnsidere i selskapet. Dette har satt- og fortsatt setter oss i en vanskelig situasjon. Vi har ikke anledning til å besvare en rekke av henvendelsene som vi har fått fra media.

Børsmeldinger benyttes til skittkasting, mens viktig informasjon om selskapet er blitt holdt tilbake i flere dager.

Det er i denne forbindelse paradoksalt at styreformannen på Oslo Børs nylig måtte gå av da han sendte en børsmelding kun én dag for sent.

Denne saken er ikke ferdig og tiden vil vise hva som var riktig og galt.

Undertegnede har vært regulert og overvåket av Finanstilsynet i 27 år. Det er kun et fåtall norske aktører som kan si det samme.

Etter at jeg kom tilbake til Norge bygget jeg den første databasen med aksjekurser på Oslo Børs (selv ikke Børsen hadde kurser annet enn på papir den gangen). Jeg ga deretter ut Norges første chart bok «The Oslo Stock Market» og grunnla senere det norske markedet for aksjeopsjoner i 1987 og var en av stifterne av clearing-huset som garanterte for alle handler.

Jeg var Norges første market maker av aksje- og indeksopsjoner og stilte forpliktende kjøps- og salgskurser i opsjoner hver dag på Oslo Børs i 10 år. Vi gjorde ære i å være de første som stilte priser på morgenen og trakk oss aldri ut uansett hvor volatilt det var. Vi var alene om denne adferden.

I 1996 solgte jeg market maker-foretaket til Finansbanken og ble deres Chief Dealer. I tillegg til valuta, renter, aksjer og derivater, var bankens egenhandel mitt ansvar.

Da aksjemarkedene trynte i 1998 og 2001 hadde vi våre beste år. Opp 147% i 1998 og opp 37% i 2001. I vårt dårligste år var vi ned 3%.

Ifjor fikk vi anerkjennelse for å forvalte Nordens beste og tredje beste Global Macro/CTA hedgefond. I slutten av 2013 kunne HedgeNordic vise at vi leverer bedre risikojustert avkastning enn noen annen nordisk aktør.

Vi er stolte av dette fordi alle med erfaring innen finans vet at det kun er risikojusterte resultater som teller.

Risk

Situasjonen idag er litt som da jeg sluttet som Spesialsoldat i 1980. Alle ville prøve seg på deg.

De to karene som trenger sosiale medier for skryte av seg selv er døgnfluer uten impluskontroll men i besittelse av et mikrofonstativ. Ingen av dem er her om 5 år.

12 kommentarer to “Taushet, løgn & avispapir”

 1. DJ sier:

  Det som er positivt for deg er jo at du med dine kunnskaper og track record lett vil kunne få på plass en nytt børsnotert investeringsinstrument.

  Du bør sikte mot en milliard i forvaltningskapital og eiere som Ferd, KLP, Nordea, Storebrand, Sundt AS og andre.

  Bør ikke være vanskelig å få til med deres kapasitet og beviste evner til avkastning med minimal risiko.

  Just do it.

 2. Geir sier:

  Skjønte at virkeligheten var en annen enn hva som «sto i bla’et». Og det er vel det som er det evige problemet med journalisme generelt, at de er nyttige idioter i en eller annes tjeneste; møtereferenter og/eller formidlere av budskap plantet eller betalt. Når så man skikkelig undersøkende journalismen sist, avdeling av privat og offentlig korrupsjon etc?
  Blåser ut her men når jeg leser om hvordan denne saken er formidlet og iscenesettingen da blir jeg regelrett sur! Og atter en spiker slått inn i kisten for «lame media». Takk og pris for at vi (enn så lenge) har et uregulert Internett som alternativ.

 3. erik røys sier:

  Når det gjelder ditt omdømme kan du ta det med ro blant folk som kjenner din kunnskap og integritet.Når det gjelder hva media skriver,tror jeg finansfolk tar det med en stor klype salt.Når det gjelder medias ansvar,er det utrolig hva enkelte medier tillater kommer på trykk i dette landet.Noen ganger må man gå til sak mot løgner,men det er utrolig også hva folk slipper unna med i retten og hvor lite interessert i saken media er om de blir dømt.PFU er jo et alternativ.

 4. Peter Warren sier:

  Hei Morten,

  Jo det er mer enn litt ironisk, for å si det forsiktig. Jeg er allikevel av den noe naive, og etterhvert ensomme, oppfatning at rett skal være rett.

  Jeg forsvarte ikke Larsen i retten. Hadde aldri hørt om fyren. Bare fortalte nøkternt hva jeg oppfattet var rett og riktig i den saken.

  /Peter

 5. Peter Warren sier:

  Hei,

  Jo jeg skulle veldig gjerne sett at disse to tingene var adskilt.

  /Peter

 6. Morten sier:

  Bra innlegg og er ikke enig i at det ble pompøst. Janteloven lever tydeligvis i beste velgående her i Norge. Fint med litt historie rundt din bakgrunn Peter, synes det var interessant.

  Har ikke fulgt denne saken så nøye, men du forsvarte vel «robotdødaren» (Larsen) i retten for noen år siden? Kanskje litt (tragi)komisk på nåværende tidspunkt, selv om saken var god!

 7. Per Morten Thingbø sier:

  Hei!

  Du byr på spennende argumenter i denne saken. Etter mitt skjønn har dette snudd til å bli en omdømme sak for selskapet WC. Det er selvfølgelig ikke så komfortabelt.

  At du velger med din argumentasjon å ta dette rent personlig, og forsvarer ditt eget omdømmehar i bloggen din, vil til slutt både gå utover selskapet og deg selv. Du ønsker ikke dette skilles?

  #justmy5cent

 8. Ole sier:

  Hei Peter

  Synes dette er en interessant sak. Det er spesielt interessant fordi jeg er aksjonær i NOFIN og har giddet å analysere litt og skaffe meg mer informasjon enn det feks journalistene har gjort. Jeg skal derfor komme med noen synspunkter som jeg skal prøve å gjøre objektive, med forbehold om at de fleste tror at de er mer objektive enn de faktisk er, og det inkluderer sikkert meg også.

  Tror du har rett i at Larsen og Brandeggen så dette som easy money da de kjøpte seg inn, uten at det i seg selv er noe galt i det. Jeg gjorde det samme basert på at aksjen var priset godt under NAV, med tanke om at det burde være mulig å få realisert differansen på en eller annen måte. Så er det klart at easy money ofte er en selvmotsigelse, siden noe uforutsett ofte oppstår, men allikevel et greit bet.

  Når det gjelder krangelen mellom styret i NOFIN og Warren Capital, så er jeg enig i at dette er klønete håndtert, men jeg vil nok si at det gjelder fra begge sider. Synes det har vært mye «brusing med fjærene» med overreaksjoner fra styret i NOFIN på transaksjonene foretatt av Warren Capital, siden disse pengene har aldri vært i fare for å bli tapt. Samtidig er transaksjonen på ca. 10 mill NOK som foretatt av Warren Capital klønete og undødvendig. For disse pengene ville ikke vært i fare for å bli tapt andre veien heller. For meg virker handlingene fra begge sider som et spill på bakgrunn av at ingen av sidene er spesielt sikre på hvordan forvaltningsavtalen kan tolkes rent juridisk. Begge sider prøver seg derfor med et høyt forankringspunkt som grunnlag for forhandling senere, Warren Capital med en slags ekstrapolering av honoraret i 3 år og styret i NOFIN med honorar kun frem til avvikling, som kan antas å være ganske snart. Uten å ha spesiell juridisk kompetanse så synes i alle fall jeg at avtalen ikke er opplagt i ene eller andres favør. Jeg blir overrasket hvis ikke partene når et forlik et sted i mellom. Skulle tro at begge parter vil kunne leve med 3-5 mill. NOK.

  På generelt grunnlag forstår jeg ikke at selskapet har inngått forvalteravtalen slik den står. En diskresjonær forvaltningsavtale som kan tolkes til å gi forvalter honorar i 3 år etter oppsigelse, som presumtivt kan være ca. 10 % av selskapets kapital, er ikke en avtale jeg ville inngått. At avtalen heller ikke har «high watermark» for performancedelen av honoraret synes jeg også er klandreverdig, og gir grunn til å stille spørsmål ved kompetansen til de som har inngått avtalen på vegne av selskapet.

  Ellers enig i at styret i NOFIN kunne vært mer presis angående honoraret, men å kun henvise til det faste honoraret synes jeg heller ikke viser den fulle sannheten. Gitt trekket på ca. 4 mill NOK og gjennomsnittlig NAV på selskapet på ca 100 mill. NOK i 2013 gir forvaltningshonorar på ca 4 % for 2013. Forvaltningen er jo satt opp med en fee-struktur som er hedgfondaktig. Med 1 % fast og 20 % performance fee over en gitt avkastning, NIBOR + 5 %, om jeg husker riktig. Denne delen må tas med også.

  Når det gjelder vurderingen om at avkastningen har vært dårlig, så tror jeg også at dette skyldes manglende forståelse for risikojustert avkastning, eller risiko i det hele tatt. Vanskelig å vite før en evt nedgangsperiode, men muligheten og kompetansen til å sikre med opsjoner, ville nok kunne gjort at selskapet ville ungått større tap enn ellers, og at risikojustert avkastning over tid kan vurderes som god. Tror ytterligere kommunikajson om investeringshorisonten kanskje kunne hjulpet. Jeg har tidligere tenkt at en tilsvarende struktur som NOFIN kunne vært en god mulighet til å ha hedgefond i Norge, siden regelverket legger ekstreme beegrensninger ellers, men jeg ser vel nå at det er en del utfordringer med det også. Antar at dere har tenkt på dette tidligere..

  Vel det var my 2 cents.

  Ellers veldig fornøyd med bloggen din. Det er bra at det er én i Norge som er villig til å gi noen andre perspektiver.

  mvh
  Ole

 9. Peter Warren sier:

  Ser poenget ditt, men årsaken til oppramsingen er at de nevnte herrer ved flere anledninger har påstått at vår forvaltning er elendig.

  Da må man få lov til å ta til å forsvare seg med rene faktaopplysninger. Det at undertegnede har hatt et antall roller i det norske finansmarkedet gjennom disse årene uten bemerkning bør forhåpentlig stå for noe.

  Du kan også legge merke til at dette er første gang i bloggens syv årige historie at jeg har omtalt vår egen forvaltning.

  Neste gang tør du kanskje selv å stå frem med eget navn?

  /Peter

 10. Espen sier:

  Viser vel også hva som kan skje med et selskap dersom det har offentlige stiftelser som største eiere. Blir lett for småaksjonærer å ta kontroll og herje i vei med et selskap, så lenge de største eierene er inkompetente og ikke ivaretar sine investeringer på en skikkelig måte.

 11. TBG sier:

  Fikk et OK inntrykk av din side av saken da jeg leste begynnelsen av dette innlegget. Men så handlet de siste ni avsnittene om hva du har oppnådd og hvor fantastisk du er. Da snudde sympatien brått.

 12. John Inge Panduro Skogen sier:

  Kjære Peter,
  Vær du trygg. Alle oppegående mennesker vet at det er to sider av denne saken. Jeg synes det som har kommet frem i pressen er stygt og jeg trodde rett og slett ikke på den vinklingen som ble fremlagt.