December When

Gull har generelt fått liten oppmerksomhet hos norske investorer. Unntaket er etter at gullprisen har steget kraftig samtidig som aksjer har hatt tilsvarende nedgang. Alle vet at det er lett å få investorer til å kjøpe noe som allerede har steget kraftig.

Fra 2001 og til 2011 steg gullprisen over 650%. Interessen hos sparere i utlandet ble vekket i 2009 (noe vi kan se på nytegningsvolumet i ETF’er) og disse kunne glede seg av en stigning på 90% over de neste to årene.

En situasjon som beskrevet over vil følgelig resultere i at produkter relatert til utviklingen i gullprisen dukker opp i hyllene til en rekke meglerhus. Man må tross alt være i besittelse av varer når etterspørselen melder seg.

Aksjemeglere har tradisjonelt hatt vondt for å omstille seg til annet enn aksjer og uten å vite særlig mye om gullhandel valgte man i 2008 i steden å anbefale gullgruveaksjer. Dette resulterte i en bratt og ubehagelig lærekurve både for meglere og kundene deres.
gdx

Det er en stor forskjell på å eie, eller ha retten til å eie, gull i et bankhvelv i USA i forhold til å sitte med aksjer i et selskap som eier et dypt, mørkt hull i bakken hvor det muligens kan finnes gull. Spesielt i en tid hvor fagre løfter brekker som pinneved. Gullprisen endte med en oppgang på 5% i 2008, mens gruveselskapene i gjennomsnitt falt 26%.

Nytegningen i gullprodukter økte voldsomt etter 2011. I 2012 var det rekordtegning både internasjonalt og i Norge av ETF’er og CFD’er. Dette skjedde dessverre samtidig som den profesjonelle delen av markedet forlot arenaen. Den etterfølgende kursutviklingen er historie.
gold OI

Gullprisen falt nær 40% fra toppen, noe som er den kraftigste korreksjonen på over 30 år. Populariteten har naturlig nok falt tilsvarende. Innløsninger i ETF’er som eier gull har medført at beholdningen av gull disse sitter på er redusert med 36%. Like interessant er det å observere at det profesjonelle markedet samtidig har redusert sine short posisjoner kraftig.

Sistnevnte – samt den senere tids kursutvikling koblet sammen med økt geopolitisk risiko i Irak, Syria og i mindre grad Ukraina, i tillegg til høyere inflasjonsforventninger – har resultert i økt fokus på gull.

Smerten ved siste «feilgrep» preger imidlertid fortsatt hukommelsen hos mange. Det er tross alt bare to år siden gullfallet for alvor tok til. Aksjemarkedet har lært oss at det gjerne tar fire år med kraftig kursoppgang etter en solid nedgang før man ser netto nytegning i aksjefond.

Dette til tross, nysgjerrigheten eller grådigheten er vekket. Muligens på fortsatt bunnløs tro på at hovedoppgaven til verdens sentralbanker er å redde oss dersom vi blir grådige og skjødesløse. Det er tross alt disse som tvinger oss til å øke risikoen dersom vi overhode skal ha håp om positiv avkastning på sparepengene våre.

Likviditetstilførselen samt retorikken til sentralbankene har, som nevnt ved flere tidligere anledninger, gjort prisene på opsjoner svært rimelige. Dette gjelder også for gull, noe som chartet over den implisitte volatiliteten i gullopsjoner viser.
goldimpv (2)

Investorer som vil ha begrenset risiko ved å posisjonere seg i gull kan utnytte dette. En kjøpsopsjon som gir deg retten, men ingen plikt, til å kjøpe gull på $1450 frem 24. november i år koster ca. $10 per unse. (Litt forvirrende er det at denne opsjonen kalles en desember-opsjon).

Årsaken til at $1450 er valgt er at hvis gullprisen når dette nivået vil den ha oversteget årets toppkurs og toppene i juni og august ifjor.

Tror du på nedgang kan du i steden vurdere å kjøpe en desember $1150 salgsopsjon for rundt $5.5 per unse. Gullprisen vil da ha falt gjennom både fjorårets og årets bunnkurs.

Er du usikker på retningen, men er av den oppgfatning at gull snart må bevege seg kraftig én eller annen vei, kan du kjøpe begge deler for ca. $15.50 per unse. Risikoen ved å kjøpe opsjoner er begrenset til hva du har betalt for dem, mens gevinsten i teorien er uendelig. Alt som skal til er at gullprisen har en skikkelig bevegelse i én eller annen retning.

Kjøper du begge opsjonene og gullprisen eksempelvis er $1500 eller $1100 ved forfall vil du ha mer enn doblet innsatsen din. Stiger gull til $1600 eller faller til $1000 vil gevinsten være $134.50 dollar per unse for en investering på $15.50.
gold (8)

13 kommentarer to “December When”

 1. Peter Warren sier:

  Det kan bli en short squeeze på sikkerhetsmarginer dersom man får et generelt volatilitetsbyks.

  Ser at det er enklere å handle ETF’er enn futures. De fleste i det profesjonelle markedet handler futures dersom de regulatorisk har adgang til dette. Noen ETF’er gearer, men langt ifra alle. Det står klart i dokumentasjonen dersom de gjør dette. Hvis så er det viktig at utstederen er solid og i stand til å håndtere risikoen dersom den blir veldig enveis. De kan også velge å «slippe det løs» og la markedsaktørene arbitrerer mellom ETF-kursen og kursene i futures- eller det fysiske markedet. Dette vil imidlertid kun skje dersom aktørene er sikre på at ETF-forpliktelsene vil bli oppfylt. CFD-markedet er i mange tilfeller a «disaster waiting to happen». Sentralbanker og lav volatilitet har skjøvet dette ut i tid. Samtidig skal det ikke underslås at en rekke sentralbanker og finanstilsyn er oppmerksomme på faren.

  /Peter

 2. Daniel Snekvik sier:

  Ok, jeg skjønte ikke helt om dette da kan sammenlignes med en short squeeze eller ikke, men jeg forstår hva heving av marginkravet kan bety i futures markedet og jeg husker godt dette skjedde med sølv i mai 2011. Jeg får lese meg litt mer opsjoner

  Jeg er kanskje ikke helt inneforstått med utrykket «likvid» 🙂 Poenget mitt var at en slik posisjon i Palladium ETF er mer hensiktmessig/enklere for meg, mot for eksempel å kjøpe fysisk Palladium. En ETF kan jo kjøpes og handles hele tiden så lenge markedet er åpent.

  Når det gjelder ETF’er, selv om disse fondene har underliggende fysisk, er det ikke slik at disse ofte gearer sine reserver på lik linje med banker, slik at de kanskje bare har en brøkdel fysisk underliggende mot utestående «claim»? CFD’er er jeg veldig skeptisk til, siden jeg tror det er overhengende fare for en slags kollaps/revaluering av det økonomiske systemet (Som James G. Rickards snakker om) Slike kontrakter har som du hinter til veldig liten underliggende verdi og altfor stor risiko for meg. Jeg er forsåvidt skeptisk til ETF’er også, på grunn av gearingen…

 3. Peter Warren sier:

  Hei Daniel,

  Dersom volatiliteten øker generelt eller i gull vil clearing-husene heve sikkerhetsmarginen både for futures og opsjoner. I sistnevnte tilfelle vil det tvinge utstedere til å måtte kjøpe disse tilbake. Vi har sett noen ekstreme tilfeller av heving av sikkerhetsmarginer tidligere og hva det førte til.

  ETF’er kan ikke være mere likvide enn det underliggende markedet ettersom utstederen av ETF’er er tvunget til å eie tilsvarende i det fysiske metallet eller futures-kontrakter. Det er også derfor ETF’er er dyrere å handle enn futures (utstederen ønsker å tjene penger på sin hedging). Med CFD’er derimot har du ingen garanti for at utsteder kan opprettholde sin forpliktelse ettersom de fleste av disse er rene veddemål uten krav til fysisk sikkerhet. Går utsteder konkurs sitter du igjen uten oppgjør.

  /Peter

 4. Daniel Snekvik sier:

  Som sagt så forstår jeg ikke helt opsjoner enda. Men er det slik å forstå at den selvforsterkende effekten du snakker om er lignende den du kan få ved short-covering i futures markedet..? Altså om veldig mange velger en «naked short» posisjon, for så å se stigende priser slik at de må cover sine posisjoner gjennom å kjøpe tilbake gull? En såkalt short squeeze? Jeg så en graf ca rett før den siste eksplosive oppgangen i gull som viste til meget høye short-posisjoner samtidig som long-poisisjonene var mer eller mindre uendret. Skal se på LTCM.

  Jeg har long posisjon i Palladium som en slags hedge for sølvposisjonen min, og det har fungert ganske bra så langt for meg! På kort sikt beveger disse seg litt i motsatt retning, men på lang sikt tror jeg det fundamentale bildet samt inflasjon vil gjøre at de begge stiger. Min posisjon er i en ETF, så denne er høyst likvid!

  Takk igjen for utdypende svar! Jeg tok aldri en økonomiutdannelse, så dette er måten jeg lærer på 🙂

 5. Peter Warren sier:

  Hei Daniel,

  Når gull først tar fart drar den gjerne skikkelig og det er det en slik opsjonsposisjon er ment å kunne tjene på. I likhet med i andre aktivaklasser er det en økende mengde av lavt kapitaliserte aktører som utsteder suksessivt flere opsjoner for å opprettholde hva de oppfatter å være en «sikker» inntekt. En real bevegelse i én eller annen retning vil tvinge disse til å kjøpe tilbake sine opsjoner for å unngå konkurs. Man får gjennom dette en selvforsterkende effekt som resulterer i at hastigheten øker ytterligere. Studer hva som skjedde da LTCM fikk problemer i 1998.

  De øvrige edelmetallene er langt mindre likvide og følgelig mer volatile. Vi hadde long platinum/short gull-posisjon da førstnevnte handlet under gullprisenb i 2012. Nå har vi en liten long sølv/short palladium. Ikke den beste posisjonen å ha da sistnevnte ble rammet av en gruvestreik i Sør-Afrika. Posijonen er tilbake på break-even etter at streiken ble avblåst.

  /Peter

 6. Daniel Snekvik sier:

  Interessant dette med oppsjoner i gull. Jeg begynte å sette meg inn i finansielle instrumenter bare for noen få år siden, og opsjoner er helt klart noe jeg ikke har vurdert seriøst enda, men som du så vidt nevner så syns jeg prisen på nevnte oppsjoner høres veldig billige ut!
  Historisk sett beveger gull seg veldig fort når det først setter i gang, og selv om jeg er ganske «biased» når det kommer til gull (da jeg har investert i både gull og sølv siden 2010) så må jeg si at det geopolitiske bildet, fundamentale og det tekniske ser for meg ut til å signalisere en kraftig oppgang. Med så historisk lite volum vi ser i aksjer, samtidig som at nyheter om at amerikansk GDP bare i første kvartal ble korrigert til noe sånt som -2,9%(?) og markedet bare fortsatte videre oppover, så virker det for meg som at en boble i aksjer snart må være en realitet. Irrational exuberance..? FED prøver desperat å holde liv i boblen ved å foreslå avgifter nevnt i tidligere post..? Det er i hvertfall ting å vurdere.. I mellomtiden er for eksempel gruvesektoren TOTALT oversett og fortsatt forhatt etter nedgangen i gull i fjor, og det er bare plukke blandt særdeles billige selskaper. Man trenger ikke lete lenge for å finne selskaper som har gjort store restruktureringer og som ligger godt ann til å tjene gode penger selv med en gullpris rundt 1200-1300$/oz. Jeg tror investorene snart kommer til å oppdage disse…
  Noen tanker om andre edelmetaller Peter? Sølv, Platinum, Palladium? Sistnevnte ser jo veldig interessant ut

 7. Peter Warren sier:

  Med det mente jeg at jeg ikke var villig til å bli betalt $15.5 for å selge den desember 1450/1150 gull strangle. Leser man av opsjons-grekerne (delta), er det stor sannsynlighet for at man får beholde inntekten. Faren er dersom prisen på gull beveger seg utenfor dette «kursbeltet». Da er i teorien tapet ubegrenset.

  Dette er også årsak til at jeg heller vil betale $15.5 (nå rundt $15) for muligheten til en stor gevinst dersom gullprisen tar fart i én eller annen retning.

  /Peter

 8. erik røys sier:

  «En annen måte å vurdere det på er å spørre seg selv om man ville ha mottatt så lite i håp om at gull ikke skulle bevege seg utenfor dette båndet. Jeg ville personlig aldri gjort dette.»
  Det var det ovenforstående jeg ikke fikk noen mening i Peter?

 9. Peter Warren sier:

  I’ll take your word for it Erik

  /Peter

 10. erik røys sier:

  Skjønte ikke de siste linjene dine Peter.Enig med at skal en kjøpe rent gull må en vite hva en gjør.Når det gjelder mynter,må en passe på at det er gullet som utgjør verdien i mynten-ikke samlerverdien.Samlerverdien følger ikke gullprisen.Så er det da det at gullgjenstander er pene og historisk interessante mange av dem.Det er ikke tall på en skjerm.Klokker kan man bruke både til pynt og til å ta tiden og damene blir medgjørlige når de får smykker-det siste kanskje det viktigste for oss som begynner å bli gamle og stygge.

 11. Peter Warren sier:

  Utfordringen med å kjøpe fysisk gull gjennom smykker e.l er at for å være sikker på å oppnå den børsnoterte prisen, så må det smeltes om og garanteres for renhet. Hvis man imidlertid er sikker på hva man kjøper, er jo gull til slutt gull.

  Når det gjelder den nevnte opsjonskombinasjonen er det umulig å vite om gull vil svinge nok til at man tjener penger. På samme måte som det er umulig å være sikker på utfallet av enhver annen investering. Deltaen (sannsynligheten innbakt i opsjonsprisen) er lav, men det samme var den på CDS-konntrakter forut for finanskrisen. Det vi vet er at gull historisk har svingt langt mer enn dette og at disse opsjonene er rekordlavt priset.

  Med den geopolitiske og økonomiske verdenssituasjonen er det ikke vanskelig å tenke seg at noe kan få dette til å skje, men det er å ingen måte garantert.

  En annen måte å vurdere det på er å spørre seg selv om man ville ha mottatt så lite i håp om at gull ikke skulle bevege seg utenfor dette båndet. Jeg ville personlig aldri gjort dette.

  /Peter

 12. erik røys sier:

  Noen linker har gullfond investert i verdens største gullselskaper.Det er helt riktig at denne indeksen falt,mens gullprisen steg til manges overraskelse.Selv foretrekker jeg å investere i fysisk gull det være seg gullmynter,gullklokker og smykker.Brukt og auksjonsmarkedet ligger noe etter svingninger i gullprisen og man kan fortsatt få kjøpt disse objektene er man heldig for under prisen i gram gull.Gullbarrer er som regel dyrere.Skulle gjerne prøvd det du foreslår,men vil det bli store svingninger i gullprisen neste halve året?Det er spørsmålet til deg?

 13. Ariel sier:

  «Transmuting» teknologien går lyn kjapt for tiden, kommer sikkert til å påvirker gullprisen. Gull samme verdi som nikkel? Et selskap i USA påstår faktisk at det har knekket gåten.