Forward-kurver 101

Tilbakemeldinger har vært entydige med hensyn til forward-kurver. Kun de færreste synes å være klar over disse, forstå dem eller begge deler.

Spørsmålet om hvorfor de ikke hadde blitt forklart dette av sine finansielle rådgivere er ikke alltid lett å besvare, så jeg spurte en som drev med dette. Svaret var ikke uventet; vedkommende ble belønnet for å selge finansielle produkter – ikke å drive folkeopplysning. Så enkelt kan det sies.

Siden denne bloggen ikke er avhengig av- eller mottar noen salgsprovisjoner, har den mulighet til å bruke tid på slikt uten fare for budsjettkritikk.

Forward-kurver reflekterer hva prisen er på et aktiva dersom vi ønsker å utsette transaksjonen til et tidspunkt frem i tid. Det er essensielt å forstå at en avtale om en forward-handel binder begge parter. Det vil si at vi kun snakker om et utsatt oppgjør.

Er det et finansielt aktiva som f.eks aksjer, består forward-kursen av prisen denne aksjen har idag pluss rentepåslaget ved å utsette handelen frem i tid. Dersom aksjen utbetaler utbytte i løpet av denne perioden, justeres prisen for dette. Hvis aksjen er verdt kr. 100 idag og renten er 2.5% p.a vil den «riktige» prisen for denne om et år være 102.50 (forutsatt ingen utbytter).

Forward-kursen på aksjer reflekterer med andre ord ikke annet enn renten i perioden justert for eventuelle utbytter. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke kan finnes muligheter her.

På 1980-tallet var «Program Trading» svært populært. Den bestod av å oppdage og utnytte forskjellen i verdien på aksjene i S&P-500 indeksen og futures-kontrakten på samme indeks. Var differansen større eller mindre enn rentenivået tilsa, fantes det mulighet for risikofri gevinst (arbitrasje).

Program Trading finner sted også idag og sikrer at forward-kursen holder seg rundt teoretisk verdi. Idag er den imidlertid helautomatisert, noe som gjør at kun de som er raskest og med lettest tilgang til penger i realiteten kan utnytte denne arbitrasjen.

Forward-kursen på valuta er litt mer komplisert ettersom en valuta består av to lands renter, f.eks USD/NOK er avhengig både av renten på henholdsvis dollar og kroner. Her er det rentedifferansen som bestemmer forward-kursen.

Når det gjelder råvarer (som f.eks olje) kommer det ytterligere faktorer inn og disse påvirker som regel forward-kursen langt mer enn renten. I råvarer har man i lagringskostnader og forsikring i perioden i tillegg til lagerkapasitet og hvor mye av denne råvaren som ventes å være tilgjengelig på leveringstidspunktet.

Sistnevnte kan eksempelvis påvirkes av forventningen til nye avlinger, vær, vedlikehold av lagringsfasiliteter, oppgradering av rørledninger og forventet etterspørsel på dette tidspunktet som følge av spesifikke forhold og/eller økonomisk utvikling generelt.

Det er således lang mer informasjon å hente ut av forward-kurvene til råvarer, enn tilsvarende kurver for aksjer og valuta. Forward-kurvene på en rekke industrielle råvarer som metaller og olje viste inntil nylig markert fallende forwardpriser. Dette kalles «backwardation». Kjøpere som kan vente får under slike forhold varen til en rabatt i forhold til dagens kurs.

oilfwd

Etter at oljeprisen nå har halvert seg er bildet noe mer nyansert. Dette kommer av at forward-kurven i olje først rettet seg ut og deretter har beveget seg til en moderat «contango» (forwardprisen er høyere enn prisen for umiddelbar levering).

Denne utviklingen reflekterer en kombinasjon av mindre oljeproduksjon, som følge av lav lønnsomhet, og forbrukere av olje som nå anser det interessant å begynne å sikre fremtidig levering av olje på disse nivåene.

Forward-kursen på volatilitet skiller seg også ut. Volatilitets-futures reflekterer forventning til fremtidige svingninger (usikkerhet) i markedene. Det finnes volatilitetsindekser på alle markeder (aksjer, valuta, rente og råvarer). Indeksene lages på basis av volatiliteten som er implisitt i relevante opsjoner. De reflekterer dermed markedsaktørenes (ikke analytikere og andre teoretikeres) kollektive oppfatning om fremtidig risiko.
vixfwd

Forwardkurven på volatilitet viste med all tydelighet at markedsaktørene har ment at de finansielle markedene ville bli langt mer usikre fra i høst av, når de kvantitative lettelsene ikke lenger var synkronisert. Den var, som man kan se, utrolig presis i forhold til hva som faktisk skjedde.

Tatt i betraktning de påfølgende store svingningene vi har sett, var retningen forward-kurven på volatilitet en meget god indikasjon på fremtidig utvikling. Det samme var forward-kurven på olje.

Hvis du lurer på hvorfor din rådgiver ikke gjorde deg oppmerksom på dette, er svaret enten at denne ikke selv ante noe om dette. Alternativt, at hvis du ble fortalt at usikkerheten ville øke var det fare for at du ville bli mer forsiktig. Det blir ikke kurtasje og provisjoner av forsiktighet.

En annen ting som volatilitets-futures basert på aksjeindekser kan brukes til er ren trading. Media er fulle av aktører som kan fortelle oss med sikkerhet om hvor aksjemarkedet «skal». Vet de dette er det ingenting som gir høyere avkastning på kort sikt enn gå short volatilitets-futures når man hevder at markedet «skal» opp eller vice versa.

Torsdag før jul var eksempelvis Eurostoxx 50 futures opp 2.3%. «Visste» man dette kunne man heller gått short volatilitets-futuren på samme indeksen og ha tjent svimlende 9%. Korrelasjonen mellom de to har økt til -0.85.

Alt er såre enkelt og mulighetene uendelige for de som med sikkerhet vet hvor markedene «skal».
fvcorr

9 kommentarer to “Forward-kurver 101”

 1. Peter Warren sier:

  Hei, godt nyttår og takk for hyggelige og oppmuntrende tilbakemelding om bloggen.

  Jeg er enig med deg i at det sier mye om holdninger når myndigheter og andre velger å overse viktige samfunnsmessige temaer. Samtidig er det norske velgere og skattebetalere som finner seg i at de som lønnes nettopp av dem opptrer på denne måten. Dette sagt, gårsdagens blogg er hittil lest av over 7.300 unike brukere. Det er en ny todagers rekord og antyder at jeg har truffet en «nerve» her.

  Når det gjelder forward-kurver på råvarer så vil du enten finne disse eller de daglige sluttkursene for de ulike kontraktene på de respektive børsenes hjemmesider. Har du sluttkursene kan du alltids lage kurvene selv i f.eks excel. ICE har brentolje, mens de fleste andre råvarer vil du finne på sidene til CME og CBOT. Tall for VIX-kurven finnes hos CBOE.

  Hyggelig at du har nytte av bloggen.

  /Peter

 2. KEF. Berger sier:

  Hei Peter,
  har vel sagt det en gang for lenge siden, men gode ting kan ikke sies for ofte; Igjen, tusen takk for din standhaftighet! Synd dog at ikke temaene tas opp- og kommenteres, av hverken mediene, representanter for våre myndigheter eller finansnæringen. Men akkurat dèt er vel i grunn nokså symptomatisk for for hele problematikken.

  Et praktisk spørsmål: Hvor kan jeg, som bitteliten- og «ensom» trader, få tilgang til forwardkurver for diverse aktiva? spesielt råvarer. På forhånd takk.

  Jeg ønsker deg samtidig et riktig godt nytt år, i det jeg ser frem til mange interessante innlegg på din blogg. For jeg må rett og slett innrømme at du, gjennom denne, fungerer som en slags «trading-mentor» for meg.

 3. […] Jag vill ha bolag med lite större potential i nuläget. Fyller på med lite long futures i olja, forward-kurvorna pekar nu uppåt så jag tycker det är en intressant position  bortom första halvåret […]

 4. Peter Warren sier:

  Hei Daniel

  Takk for hyggelige ord.

  Det er ofte en høy pris for å være frittalende i dette landet. Det sagt så tror jeg årsaken til at få «tenker selv» er at de ikke betales for å gjøre dette. Det er salg som står i fokus og man lærer seg derfor så enkle argumenter som mulig for å få dette til. Kun noen få finansforetak i Norge tillater seg å ha kombinasjonen av selvtenkende og frittalende analytikere eller strateger.

  Trading handler om tre ting: Forstå hvordan markeder virker, forstå hvem du stiller på startstreken sammen med og forstå seg selv. Kun den siste kan du påvirke, følgelig anbefaler jeg deg å sette deg inn i tradingpsykologi. Dette vil hjelpe deg til å avdekke de mest vanlige feilene tradere gjør, forstå deg selv og forhåpentlig gi deg tips om hvordan du kan justere din adferd.

  Når det gjelder programvare for å følge med i markedene er det mange og prisene varierer voldsomt. Infront har meget konkurransedyktig dersom du skal ha realtidsinformasjon og chartpakke som også dekker nordiske aksjer.

  Tradingview.com er billig og bra dersom det er valuta, futures og amerikanske aksjer du ønsker å følge med på. Hvis du ikke er opptatt av realtidsinformasjon er nettet fullt av gratis eller nær gratis tjenester.

  /Peter

 5. Peter Warren sier:

  Hei Kristian

  Jeg er enig i både prinsippet, ordtaket og John Fredriksen er i tillegg opplagt flink. Jeg er ingen aksjeanalytiker. Det sagt finnes det en relativt stabil positiv korrelasjon mellom Seadrill (notert i dollar – for å fjerne valutaeffekter) og oljeprisen. Dermed er det egentlig utviklingen i oljeprisen du tar et «bet» på.

  Ingen forkleinelse for Seadrill, men siden jeg helst bruker opsjonskombinasjoner i «fallende kniv-situasjoner» ville jeg sannsynligvis foretrekke oljeopsjoner pga likviditeten.

  Det som taler i favør av Seadrill i øyeblikket er at aksjen ikke har fulgt oljeprisen til ny bunn-notering.

  /Peter

 6. erik røys sier:

  Hvis du sikter til bankrådgivere så tror jeg rett og slett de ikke aner hva du snakker om når det gjelder bruk av forwardkurver,Peter.Når det gjelder ekspertene gjerne fra bankens marked avdeling som driver opplæring av bankrådgiverne er jeg mere i tvil.Men på møter med eksperter fra DNB marked eller andre har jeg aldri hørt noen bruke forwardkurver slik du gjør.

 7. Daniel sier:

  Har fulgt med lenge nå, og jeg har sagt det før men jeg sier det igjen: Takk for at du driver med «folkeopplysning», og jeg liker spesielt godt at du tør å være helt frittalende og tør å tenke selv! Det høres vel kanskje rart ut, men som du sikkert vet selv også så er det mange som ikke tenker særlig mye selv om dagen…

  Jeg har lenge drevet med hobbyinvestering, og hatt litt lyst til å sette meg inn i flere finansielle instrumenter også (trading). Har du noen tips til verktøy, altså programvare osv med grafer og indekser, som en vanlig dødelig kan bruke og som ikke koster tusenvis av kroner i måneden?

  Daniel

 8. Kristian sier:

  Hei Peter!
  Hva tenker du om Seadrill for tiden? Er dette stedet å være i 2015? Virker som «alle» er kritiske til olje for tiden, og enda mer kritiske til rigg. Dette høres jo perfekt ut! «Buy when there’s is blood in the streets» 🙂

 9. Karl sier:

  Leser bloggen din med stor interesse! Veldig interessant og lærerikt. Digger ordlyden. Jeg ser hvem du sikter til i de siste to innleggene 😉