Klapp igjen!

«The best teachers are those who show you where to look, but don’t tell you what to see». -Alexandra Trenfor

Gapet mellom prisutviklingen på råvarer og aksjer er nå nær tidligere rekordnivåer. Årsaken er, som tidligere omtalt, at de kvantitative lettelsene så langt kun har hatt positiv effekt på finansielle aktiva. Veksten har uteblitt.

Differansen i utvikling mellom råvarer og aksjer nærmer seg nå nivåer vi ikke har sett på 15 år. Dette skjer samtidig som at mange aksjemarkeder synes overvurdert.

Amerikanske aksjer er eksempelvis høyt priset når man tar hensyn til måleparametre som syklisk justert P/E, Crestmont P/E, Q-ratio og avstanden fra dagens nivå ned til den langsiktige trenden.

Kan råvarer fortsette å falle og kan aksjer fortsette å stige? Selvfølgelig kan de det. Ingenting er umulig. Målt over de siste 21 år har imidlertid gapet mellom aksjekurser og råvarepriser vært mindre enn hva den er idag 89% av tiden.

Verdens eldste og mest lønnsomme investeringsråd lyder: «Kjøp lavt og selg høyt». Aksjeoppgangen siden finanskrisen har, målt med MSCI-World Stock Index, vært på over 170%. Råvarer har, målt med Bloomberg Commodities Total Return Index, i samme periode steget 7%.

Etter at man økte de kvantitative lettelsene i slutten av november 2011 har MSCI-World steget 60%, mens råvareindeksen har falt 23%. Vi kan således i det minste fastslå at aksjer er langt fra bunnen og råvarer langt fra toppen.

Råvarer bare øker i upopularitet hos analytikere. Eksempelvis har oljeanalytikere som tidligere i år fortalte oss at de ventet rekordpriser nå, etter et prisfall på 40%, snudd. Nå tror de på betydelig videre nedgang.

Dette kalles trendekstrapolering ikke analyse. Mediene gir dem spalteplass bare prognosene deres er ekstreme nok. De får samtidig «amnesti» fra å bli konfrontert med sine feilanslag fordi det er viktig å bevare kilder som skaper overskrifter.

Gapet mellom utviklingen i råvarer og aksjer har en tendens til å klappe igjen etter ekstremperioder. Kanskje kriseoverskriftene om olje og råvarer er iferd med å by på muligheter både absolutt og relativt?
commod

5 kommentarer to “Klapp igjen!”

 1. Ken Tore Hansen sier:

  Takk for svaret!

 2. Peter Warren sier:

  Hei Ken Tore,

  Absolutt. Det vil være en konsekvens av minskende reserver og eller lavere oljepriser. Begge vil tvinge Norge til å tenke nytt og diversifiserende. Når børsindeksen får en annen komposisjon (mindre oljerelatert) vil følsomheten overfor oljeprisen bli redusert.

  Problemet på kort sikt er at Norge som nasjon har «lent» seg på oljen og benyttet disse inntektene som en unnskyldning mot å effektivisere og ansvarliggjøre offentlig sektor og mot å oppfordre til nytenkning og innovasjon (Innovasjon Norge er en god idé, men er ikke nok). Det tar derfor tid før oljeprisen blir mindre relevant.

  /Peter

 3. Ken Tore Hansen sier:

  Hei Peter og takk for et interessant innlegg. Du har flere ganger skrevet om den økende konvergensen mellom oljeprisen og hovedindeksen. Vi vet samtidig at norsk oljeproduksjon går ned og er nesten halvert det siste tiåret. Oljens «vekt» i økonomien synker. Kanskje blir forholdet hovedindeks/oljepris mindre og mindre relevant?

 4. Peter Warren sier:

  Hei,
  Hvis du vurderer dette finnes det tre ETF/ETN’er notert på New York Stock Exchange som replikerer råvareindekser. Disse heter iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN, PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund og iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust. Alt annet likt ville jeg valgt den som er mest likvid (har høyest omsetningsvolum). En ETF handles som en aksje.

  Jeg ville ha holdt meg unna CFD’er ettersom disse er dyrere og er mindre sikre.

  /Peter

 5. Christian sier:

  Hei! Er det mulig for en privatperson å posisjonere seg i råvarer til en rimelig pris? Finnes det fond som tracker en slags råvareindeks f.eks, a la S&P500, hovedindeksen oslo børs? Mvh