Arkiv for 9. januar, 2015

One Touch

fredag, 9. januar, 2015

Kyle Bass, en av verdens mest kjente og frittalende hedgefondforvaltere, holdt denne uken avslutningsforedraget på Skagens Nyttårskonferanse.

Skagen skal nok en gang berømmes for å invitere foredragsholdere som har andre syn og investeringsfilosofier enn de selv har. De er alene i Norge om å være modige nok til å utfordre seg selv på denne måten.

Bass sitt foredrag om hvorfor han mente den amerikanske farmasiindustrien var «a big short» var grundig underbygget og detaljert. Det var imidlertid tvilsomt om mange i forsamlingen hang med i alfabetsuppen av regulatoriske forkortelser som støtte opp om hans analyse. De som kjenner Bass fra før vet imidlertid at han overlater ingenting til tilfeldighetene når det gjelder innhenting av data og grundig analyse. Man leverer ikke 20.1% annualisert avkastning til sine investorer gjennom sløvhet.

Etter et foredrag på 38 minutter om hvorfor han mente lønnsomheten til farmasiselskapene nå ville bli langt lavere, fikk Bass et spørsmål om sitt syn på Japan. Spørsmålet ble i Bass-stil besvart med en tre minutters mitraljøsesalve av tallfakta som kort fortalt endte med at de kvantitative lettelsene Japan nå var i gang med ville ende med at de sank raskere enn Titanic. I tillegg til fallende kredittverdighet ville dette føre til at yen ville fortsette å svekke seg mot amerikanske dollar. USD/JPY ville være over 140 i løpet av året var en «no brainer». Det er 17% høyere enn i skrivende stund.

Sistnevnte var tydeligvis et mye enklere budskap enn farmasibudskapet. Muligens er dette forankret i at de fleste i forsamlingen ikke ønsket å høre noe negativt om aksjer overhode. De mest erkebullsih investorene forlot således lokalet så snart det ble snakk om aksjer som skulle falle, noe som minnet meg på en BI-konferanse i 1987 hvor filmen «Wall Street» ble vist i resepsjonen. På slutten av filmen blir megleren og hovedpersonen Bud Fox arrestert for innsidehandel. Til tross for at filmen ikke var ferdig forlot rundt 80% av tilskuerne visningen da dette skjedde.

Hva det skyldtes på Plaza vites ikke, men i ettertid er det hvordan man får mest «trøkk» ut av en investering dersom USD/JPY går til 140 i inneværende år jeg har mottatt flere henvendelser om.

I utgangspunktet er en avkastning på 17% fantastisk i et lavrenteregime som nå. Valutaposisjoner kan lett gires 10:1 og man ville da få en avkastning på 170%. Nedsiden ville være at alt vil være tapt dersom valutaen faller 10% før 140 eventuelt inntreffer. Det vil heller ikke være noen grense for hva man taper dersom valutaparet faller mer enn 10% dersom man ikke har kvitter seg med posisjonen.

Et alternativ for de som ønsker en definert risiko uansett hva som skjer og allikevel fullt «trøkk» dersom USD/JPY kommer opp i 140, vil være en «One Touch» opsjon.

Siden Bass sa «i løpet av året» har jeg tatt utgangspunkt at denne varer til årets siste dag. For full gevinst på denne type opsjon er det nok at USD/JPY treffer 140 bare én gang i løpet av året. Den er digital, med andre ord kan man se på den som et veddemål på at 140 nås i løpet av året. Du «vinner» dersom det skjer og taper det du har satset dersom det ikke skjer.

Prisen du betaler for dette er 18% av gevinsten du oppnår dersom 140 nås. Du vil med andre ord få tilbake 5.5 ganger innsatsen dersom Bass har rett. Avkastningen din blir da ikke ubeskjedne 456%.

Chartet under viser hvordan gevinst/tap på denne opsjonen vil utvikle seg på tre ulike datoer og ved forskjellige kursnivåer frem til forfall. Selv om dette er et «veddemål» vil verdien svinge i perioden og man har anledning til å kvitte seg med veddemålet om man så ønsker til markedspris.
ot
Det er verdt å merke seg at det er en positiv korrelasjon mellom global aksjeutvikling og USD/JPY. Det er derfor trolig at man øker sin risiko dersom man allerede eier aksjer og samtidig kjøper en slik opsjon.