Arkiv for 12. juni, 2015

Jobber for føden

fredag, 12. juni, 2015

Debatten om aktiv eller ikke aktiv forvaltning har virkelig satt fart etter at Kredittilsynet har «kraftig kritisert» to banker som de hevder urettmessig har tatt seg betalt for aktiv forvaltning.

Forvaltningsselskaper som ikke er banker vet at de, i motsetning til bankene, trolig vil bli hardt straffet dersom tilsynet skulle avdekke noe lignende.

Det kan således være viktig å være forberedt på å måtte dokumentere aktivitet i henhold til mandatet man har.

Bloomberg-TV intervjuet nettopp en forvalter som går godt «over listen» i så måte. Hedgefondforvalter Jeff Smith kjøpte for en tid tilbake en solid post i restaurantkjeden Darden Restaurants. Eierpostens størrelse ga ham anledning til styreplass og så snart dette var på plass forlangte han at samtlige av styrets medlemmer, ham selv inkludert, hospiterte som restaurantansatte.

Hensikten var å forstå virksomheten bedre og gjennom det bedre kunne bidra til lønnsomheten.

Et eksempel til etterfølgelse.