Absolutt avkastning i søkelyset

Fond rettet mot privatpersoner og som lover absolutt avkastning, er kommet i myndighetenes søkelys i Storbritannia.

Denne type fond søker å skape positiv avkastning uansett markedsforhold. Dette kan gjøres gjennom porteføljeallokering eller bruk av ulike finansielle instrumenter og strategier.

Den enkleste formen for dette gjøres ved allokering mellom aksjer, obligasjoner og kontanter. Avhengig av hvilke markedsforhold forvalter ser for seg, velges hvor stor andel av porteføljen skal allokeres til de ulike aktivaklassene.

Tradisjonelt har man redusert aksjer til fordel for obligasjoner/kontanter dersom man har et negativt syn på fremtiden og vice versa.

Benyttes finansielle instrumenter som futures og opsjoner, er disse også i stand til å gi porteføljen ønskede egenskaper.

Felles for alle tre er at de krever dyktige forvaltere som tar aktive grep i porteføljen.

Forskjellen mellom fondene som nå er kommet i myndighetenes søkelys og hedgefond, er at sistnevnte har større frihetsgrad. Hedgefond tilbys derfor utelukkende til formuene privatpersoner og institusjonelle investorer.

Årsaken til at myndighetene i Storbritannia har varslet fokus på absolutt avkastningsfond, er at en rekke av disse ikke har oppfylt sine erklærte målsetninger og noen har i tillegg gått på store tap i år.

Storbritannias to dårligste fond i denne kategori, Argonaut Capital og City Financials, er begge ned 20% hittil i år.

I Norge er svakeste fond i denne kategori ned 6.8% i år. Etter at en ny forvalter overtok i slutten av 2014 har fondet falt 17% i verdi. Oslo Børs har i samme periode steget 15%.

Argonaut AR

5 kommentarer to “Absolutt avkastning i søkelyset”

 1. Alexander sier:

  Takk for svaret!

 2. Peter Warren sier:

  Hei Alexander,

  Volatilitetstrading har vært populært siden 90-tallet, men frem til VIX-produktene kom var det kun mulig å gjøre dette gjennom opsjonskombinasjoner som straddles & strangles eller i OTC markedet gjennom variance- og volatility swaps.

  På grunn av volatilitetens mean reverting natur, vil ETF’er med belåning være veldig vanskelig å tjene penger på. Man kan imidlertid trade VIX og andre volatilitetsindekser direkte gjennom futures & opsjoner.

  Tidligere benyttet flertallet av markedsaktører disse til å hedge sine porteføljer, men i dagens lavvolatilitetsregime forsøker de fleste å selge volatilitet i søken på avkastning. Dette går helt inntil sentralbankene ikke lenger er i stand til å manipulere volatiliteten gjennom sine stadig økende kvantitative lettelser.

  /Peter

 3. Alexander sier:

  Hei Peter! Jeg registrere at stadig flere som er på jakt etter absolutt avkasting forsøker å investere i selve volatiliteten. Men mange av disse ETF’ene som skal følge VIX går med tap. Er det pga gearing-effekten a-la den man har i bear- og bull-fondene?? Kan man evt shorte slike fond? Har du noen tips utover dette å handle i selve S&P500- opsjoner? Takk.

 4. Peter Warren sier:

  Per definisjon må alle relevante fond gjort det bedre enn «Norges dårligste innenfor denne kategorien».

  Indeksfond er markedet, så da er det det man får. Forskjellen mellom leverandører ligger i ulike honorarer og eventuelt om de er valutasikret eller ikke. Dette er noe man selv velger.

  /Peter

 5. erik røys sier:

  DnB har et fond som har gjort det noe bedre » DNB TMT AR retail A (NOK )» som satser på absolutt avkastning i sin link ved kjøp av aksjer og bruk av derivater.Avkastning 5.86% siste 6 måneder.Ellers har DnB innført to globale indeksfond det ene valutasikret med avkastning godt 9 og 12% siste 6 måneder som jo er noe bedre.Alle tre fondene finnes i vital link.Risikoen i fondene kjenner jeg ikke.Alle tre fondene er relativt nye i DnB systemet og er åpne også for småsparere.