Kappløp mot uværet

Mens Nasdaq steg 80% i løpet av hele 1999, har bitcoin steget 87% de siste 18 dagene.

Ikke siden internettaksjene steg parabolsk rundt tusenårsskiftet, har finansaktører hatt tilsvarende hastverk med å kaste seg på et «tog» i fart.

Toget denne gangen heter bitcoin, men består også av andre kryptovalutaer.

Tidligere hardnakkede motstandere blant investeringsbanker og meglerhus har den siste måneden kastet sine advarsler for vinden og etablerer megling, rådgiving og plattformer for handel med bitcoin.

På mange måter minner dette om slutten av finanskrisen hvor de som aldri tidligere hadde brydd seg om sikringsinstrumenter først nær bunnen fikk akutt behov for å skaffe seg slike.

Nytegningen i kryptovalutaer i år passert nettopp det samlede emisjonsvolumet på NYSE og Nasdaq i samme periode. Vi snakker følgelig om svært store penger som funnet veien over i digital form.

$10.000 per bitcoin var tallet alle syntes å sikte på. Tallet virket også som en magnet på en stadig voksende hærskare av konvertitter.

Nå snakkes det ikke lenger om at neste mål ligger 100% opp, men hele 400%.

Det er med andre ord mange ting som idag til forveksling ligner dot.com-perioden. Forskjellen ligger i at bitcoin-oppgangen er vesentlig større og hurtigere.

Milepælen på $10.000 for en bitcoin er nå nådd. Den neste er børsnoteringen av bitcoin-futures i Chicago i neste måned.

Førstnevnte ble ikke bare oppnådd med god margin i natt, kursen akselererte videre med 8.4% over de neste fire timene til $10.837.

På dette nivået har bitcoin steget 73% bare i november. Oppgangen hittil i år er på 1028%.

Poenget med børsnoteringen i Chicago er at denne for første gang vil gi store aktører anledning til å shorte bitcoin.

Sammenfallet kan skape «The Perfect Storm».

Businessman late for the train

4 kommentarer to “Kappløp mot uværet”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Anders,

  Jeg tror det siste er mulig, nemlig at en digital valuta blir så stor at den kan destabilisere finansmarkedet. Årsaken til dette er at bitcoin idag allerede «lagrer» så store verdi til at det vil kunne få kraftige negative følger dersom denne kollapset totalt.

  En kollaps i bitcoin ville kunne medføre til at de som sitter med disse må selge andre, mer likvide aktiva for å kunne frigjøre nødvendig kapital og dermed sørge for en snøballeffekt.

  Når du sier «too big to fail» så oppfatter jeg dette som at det ville nødvendiggjøre en nasjonal eller internasjonal handlingsplan for å forhindre dette. En slik redningsaksjon overfor kryptovalutaen vil ta for lang tid å organisere slik stillingen er idag.

  Det er imidlertid slett ikke utenkelig at det ville igangsette en redningsaksjon med hensyn til andre aktivaklasser, slik vi så i 2008. Studerer man markedene nøye er jeg ikke overbevist om at sistnevnte noen gang ble avsluttet…

  /Peter

 2. Anders sier:

  Hei,

  Tror du at en digital valutta noensinne kan bli »to big to fail»? At en kollaps i fks. bitcoin kan destabilisere finansmarkedet?

 3. Peter Warren sier:

  Hei,
  Det er riktignok separate markeder, men det oppstår cash/futures arbitrasje dersom disse to avviker vesentlig fra hverandre. Det betyr at eiere av bitcoin vil selge disse dersom futures prisen er vesentlig under cash-prisen og låse inn en risikofri gevinst ved samtidig å kjøpe futuren. Dersom det er motsatt, kan man kjøpe cash bitcoin og samtidig selge bitcoin-futures. Dermed låser man inn en gevinst.
  /Peter

  Avregningen ved forfall av futures blir på basis av cash-prisen, slik at disse vil være de samme i hvert fall på dette tidspunktet.

 4. Kvien sier:

  Hvordan tror du bitcoin-futures kommer til å påvirke prisutviklingen på bitcoin? Så vidt jeg skjønner får man ikke fysisk levering av bitcoins når man kjøper futures, så dette virker som to helt separate markeder.