Gavepakke

“Think of us as a giant vacuum cleaner sucking up nickels and dimes from all over the world.” -Myron Scholes, Long Term Capital Management

«Carry trade» er et kjent uttrykk i finans. Eksempel på en carry trade er når banker låner penger med kort løpetid og plasserer disse i statsobligasjoner med lang løpetid og høyere rente.

Differansen mellom innlånsrenten og plasseringsrenten er gevinsten.

En mer aggressiv carry trade vil være å låne penger og plassere disse i obligasjoner med lavere sikkerhet, for eksempel High Yield-obligasjoner.

Andre former for carry trades er å låne i en lavrentevaluta og plassere pengene enten i en høyrentevaluta, eller kjøpe et aktiva (f.eks eiendom) i et land med høyere rente og stigende boligpriser.

Det var dette mange gjorde da de tok opp lån i sveitserfranc for å finansiere norske boligkjøp.

Under finanskrisen viste det seg at mange hadde lånt i japanske yen for å plassere disse pengene i alt fra amerikanske boliglånsobligasjoner til aksjer.

Lesere som har vært i finans i noen år vil erindre at carry trades ikke nødvendigvis er uten risiko.

Tvert imot har de vært som bensin på bålet når noe har gått galt i finansmarkedene.

Carry trades er nesten alltid short volatilitet og gamma. Sagt på en annen måte taper man ved uro.

I 1997 var det krise for bankene da pengemarkedet tørket inn. Renten som banker brukte for å låne av hverandre steg dramatisk på grunn av usikkerheten. For mange banker var det vanskelig å låne penger overhode.

Tapene kom som følge av at bankene hadde spekulert på å fortsatt ha fri tilgang til billige penger. Da dette ble umulig gjorde bankene som de pleier å gjøre i kriser, nemlig be sentralbankene (skattebetalerne) om penger.

I 1998 imploderte hedgefondet til Myron Scholes (sitat øverst) da han og en annen Nobelprisvinner hadde oversett risikoen i carry trades. LTCM var på dette tidspunktet verdens største fond.

Et annet tilfelle hvor en carry trade gikk galt var midt i januar 2015. Uten varsel brøt den Sveitsiske Nasjonalbanken løftet sitt om å holde sveitserfrancen lav. Kursen steg opptil 40% på bare noen minutter og resulterte blant annet i at mange nordmenn fikk dramatisk høyere gjeld.

Carry trades har vært kjent for å inneholde skjulte risikofaktorer. Nassim Taleb har utviklet et vellykket forfatterskap gjennom å skrive bøker som «Fooled by Randomness», «Black Swan» og «Antifragile» om temaet.

Det ville være forbausende om hans nye bok «Skin in the Game» ikke også er innom emnet.

Den gode nyheten til hardnakkede carry trade-fans er at det nå finnes en mulighet for å gjøre en carry trade som både er long volatilitet og i tillegg har begrenset risiko.

Kanskje er dette for kjedelig for gamblerne, men det får stå sin prøve.

Muligheten ligger i olje, nærmere bestemt i opsjoner på Brentolje.

Takket være en oljekurve som er i «backwardation» (olje for levering i fremtiden er langt billigere enn dagens oljepris) har denne muligheten oppstått. (Infront-chartet under viser hvordan oljeprisen faller jo lenger ut i tid man går.)

Med en oljepris på $71 fatet som referanse, kunne man nettopp kjøpe olje for levering i desember 2020 til $60.35. En hyggelig rabatt på $10.65 (15%).

En At-The-Money-Forward opsjon med retten til å kjøpe olje på $60 fatet i desember 2020 kostet $8.22 per fat. Break-even på opsjonen blir da en oljepris på $68.22.

Dette betyr at dersom oljeprisen i desember 2020 er den samme som idag, vil man tjene $2.78 per fat. Man får med andre ord i underkant av 4% rente (positiv carry) uten at noe har skjedd.

Dersom oljeprisen stiger (noe som helt klart er blitt konsensus etter at den har steget 137% siden begynnelsen av 2016) er det kun fantasien som setter grenser for hvor mye man kan tjene.

Stiger den til $80 fatet, vil gevinsten være 143%. Går den tilbake til sin gamle toppkurs på $147 vil avkastningen være 958%.

Dette er samme avkastning som de fleste synes å ha til en tilfeldigvalgt kryptovaluta.

Dersom oljeprisen befinner seg under $60 ved forfall i desember 2020, taper man innsatsen på $8.22. Tapet er imidlertid begrenset til denne summen uansett hvor langt oljeprisen måtte falle.

Oppsummert tjener man penger ved litt over to av tre mulige utfall. Disse er om oljeprisen står stille, stiger, eller har en tilbakegang som er mindre enn $2.78.

Det vanlige når man kjøper opsjoner er at man kun kan tjene penger i én av tre tilfeller.

For de som sier oljeprisen «skal» opp må dette være en «no brainer».

1 kommentar to “Gavepakke”

  1. Håvard sier:

    Ja, hvordan var det med disse carry-tradene igjen…? For XIV og venner var dette et spørsmål om tid, dessverre for de som ikke hadde lest det med liten skrift.