Dr. Feelgood

Studier har konkludert med at de beste investorene og tradere er mennesker med dype celebrale patologiske forstyrrelser. Empatiske evner er så godt som fraværende hos disse. De opptrer følelsesløst og fatter aller beslutninger uten emosjonelle påvirkninger og vil opptre 100 prosent kynisk. Djengis Kahn og Ivan den Grusomme ville med andre ord egnet seg svært godt som investorer eller tradere.

Flertallet av investorer opptrer imidlertid annerledes. Følelser danner en del av grunnlaget for deres avgjørelser og det er således viktig hvilken emosjonell tilstand man befinner seg i når handler skal gjøres. Frustrasjoner og konflikter leder lett til at man forsøker å kompen­sere for disse gjennom å hevne seg på markedet. Grådighet er til eksempel omvendt korrelert med moral. Jo større grådighet desto lavere moral. Mottoet siden 1801 på London Stock Exchange om at ”My Word is My Bond” (eller ”dictum meum pactum” for de som er latinsk belastet) har i økende grad måtte vike for grådighet og umoral gjennom desentral­i­sering av markedsplasser. Det er med andre ord lettere å falle tilbake på sitt løfte når avtale­partene er separert geografisk og kommuniserer gjennom dataterminaler.

Børs & konsum
Men tilbake til det emosjonelle. Det finnes en sterk sammenheng mellom børsindeksen i USA og optimismen hos forbrukerne. Børsindeksen er med andre ord blitt en ledende indikator for amerikanernes emosjonelle tilstand. Sagt på en annen måte kan det være verdt å ”bæra havre til en død hest” om ikke annet enn for å glede tilskuerne på travbanen idet dette faktisk får dem til å føle seg bedre og vedde større beløp. Grafen nedenunder viser at børsen snudde oppover i midten av mars og siden har alle følt seg bedre.

cons

Tingenes iboende…
Tingenes iboende faenskap tilsier imidlertid at noe mindre hyggelig skjer så fort man har noe å glede seg over. Det mindre hyggelige denne gangen er kommet i form av en rente­oppgang der man minst trengte det, nemlig i de amerikanske boliglånsrentene. Som grafen under viser har denne gjort et markert hopp oppover og steget med hele 0.8 prosentpoeng de siste 7 dagene. Denne oppgangen ble onsdag innledet av et uventet stort fall i amerikanske stats­obligasjoner hvor renten på 10 åringen steg 38 punkter. For å sette dette i perspektiv er dette det største éndags-fallet i kursen på nevnte statsobligasjoner på fire måneder, noe som igjen førte til at renten nå ligger på det høyeste nivået på et halvt år. Spørsmålet man nå stiller seg er om den amerikanske sentralbanken faktisk ser såpass tegn til bedring i økonomien at de lar lange renter stige, eller om de har mistet kontrollen over kombina­sjonen av statens refinansieringsbehov og målsetningen om å holde rentene lave for å stimulere forbruket. Sistnevnte vil i så fall bety at krisepakkene ikke er store nok til å balansere disse to behovene.

fnma

When it rains, it pours

Som om det ikke var nok med denne renteoppgangen, så viste tall fra Mortgage Bankers Association i går at misligholdsraten på boliglån nå har økt til 9.12%. Oppgangen på 1.37 prosentpoeng er den største stigningen noensinne og også den høyeste notering som er registrert siden denne målingen begynte for 37 år siden. Utviklingen er illustrert i grafen under. Dette var dessverre ikke alt. Tall ble også lagt frem som viser at salg på grunn av mislighold nå utgjør hele 45% av alt boligsalg i USA. Rene Kinder-egget av dårlige nyheter med andre ord. Den neste perioden blir således en solid lakmustest for børsene med hensyn til hvor robust oppgangen er.

dlq

Hidden inflation
En ting som samtidig styrker både synet på økt inflasjon og umoral er en undersøkelse gjort av det amerikanske narkotikapolitiet (DEA). Ifølge DEA viser kokainbeslag gjort i løpet av finans­­krisen at renheten i gateproduktet – prosenten ren kokain i forhold til mel, rottegift eller hva man blander dette ut med – jevnt har sunket fra 32% til 22%. Konsekvensen av dette er selvfølgelig at prisen på ”ren” vare har steget. Til tross for at bonusutbetalingene i London-bankene var på svimlende 36 milliarder kroner i kriseåret(!?!) 2008 venter man Ifølge informert hold at DEA-undersøkelsen må danne grunnlag for økte lønnskrav.

Tags: ,

4 kommentarer to “Dr. Feelgood”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Jeg påstår ikke at det å være 100% kynisk er alene nok til å tjene penger i markedene, det kreves gjerne en rekke andre egenskaper også. Er man imidlertid 100% kynisk vil f.eks innsidehandel ikke være noe som man har moralske eller juridiske har sperrer mot. Man skal være svært uheldig om slik informasjon ikke fører til at man tjener mer. Hva er f.eks sannsynligheten for at det ofte er de samme personene som er «heldige» og handler i forkant av selskapsnyheter som påvirker aksjekursene? Dette er like frustrerende for myndighetene som det er til berikelse for de som har gjør dette.

  Når det gjelder hvorvidt det er statistisk analyse, fundamental analyse eller teknisk analyse som gir resultater, tror jeg dette er individuelt. Det gjelder å finne noe som nettopp du er fornøyd med og har tillit til. Jeg har lett men aldri funnet den «Hellige Gral» i så måte. Jeg er imidlertid ikke forutinntatt og ville gladlig benyttet krystaller og teblader dersom de ga statistisk signifikante resultater.

  Med hensyn til det du skriver om din lidelse og det at den har tvunget deg til å finne en tidshorisont som er tilpasset effektene av denne, er dette et strålende eksempel på hvordan motgang og utfordringer kan gjøre en sterk. I steden for å kapitulere har det provosert deg til å søke nye muligheter og gjennom dette har du fått lærdom både om deg selv, dine reaksjoner og markedene. Det står større respekt av dette enn av en som kommer til et matfat som ligger klart. Forhåpentlig har du det bedre enn de sistnevnte også.

 2. Peter Warren sier:

  Her i ligger problemet. Investorer ønsker at pengene deres skal gi avkastning ikke åndelig opplysning. Hedgefond er drevet av investorenes ønsker og humør, noen ganger så mye at avkastningen faktisk blir dårligere. Åndelig fremgang vil investorene gjøre på sin egen tid. Mange blir frustrerte, bitre og misunnelige når de oppdager at andre har tjent mer. Dette til tross for at de selv kan ha tjent betydelige formuer. Mye vil ha mer og den med mest er vinneren. Umoral overses og filantropi er et tegn på svakhet, dumhet eller begge deler. Man blir sett på som byttedyr fremfor en likemann. Gir man bort penger når man aldri toppen av pengepyramiden. Penger er målet, lykke er for feiginger. I boken «Binge Trading» gis det en karakteristikk av en trader: «To be a pure driven trader you’ve gotta have balls of steel, a stinking horrible personality and be a nasty person, a risk taker and a gambler. There are very few out there who are the nicest people in the world and are good traders.» Vi kan alle være takknemlig for at disse jobber i finans og ikke i helse- og omsorgssektoren.

 3. erik røys sier:

  Hei Peter.Jeg tviler på at en kan bli rik i aksjemarkedet ved å være 100% kynisk.Så vidt jeg vet er det ingen 100% kynisk rasjonalitet å følge så hvordan skulle dette være mulig?Kanskje ved altid å ha sannsynligheten på sin side,men forskning på teknisk analyse viser vel at den gir liten fordel.Fundamentale sannsynligheter utfra indekser/indeksanalyse er også nokså usikkert har jeg inntrykk av?
  Derimot har jeg inntrykk at de som har et bearbeidet forhold til følelsene frykt og grådighet har en fordel.Med bearbeidet mener jeg en blanding av erfaring og intuisjon som sier når en skal satse og når en skal gå ut.Dette er emosjonell kontroll og ikke psykopatologi.
  Selv har jeg en bipolar lidelse(alvorlig psykopatologi) som gjør at jeg må bruke medisiner en del av tiden.Dette merker jeg svekker mine evner som investor,ikke styrker dem.Medisinen avskjærer kontakten med følelsene og intuisjonen en del slik at jeg reagerer for sent når det gjelder daytrading.Da må jeg bruke en lengre investeringshorisont og teknisk og fundamental analyse på lengre trender.Dette tok tid å lære og jeg må innrømme at jeg gikk på noen stygge smeller før jeg lærte å investere på psykofarmaka!!.Men det går faktisk an det også.Men best er det å ha nær kontakt med og kontroll med følelsene frykt og grådighet etter mitt syn.

 4. Angående hva slags mental setup man må ha som investor; treffende visdomsord!
  Jeg tror også man kan bli slik ved at man omprogrammerer synet man har fått på penger via vårt kapitalistiske samfunn. Ta for eksempel østens religioner som setter større pris på åndens utvikling, enn det materielle. Spørsmålet er hvor slike skulle finne motivasjonen til å investere penger, når ønsket om å oppnå kapitalistisk rikdom er borte. Kanskje hedgefond burde rekruttere slike?