51 grader 30 minutter Nord, 10 grader 33 minutter Vest

I går steg Oslo Børs 4.35%. I mai var børsen opp 15.8% og Oslo Børs har nå steget 35% siden årsskiftet. Dette er vesentlig bedre enn gjennomsnittet av aksjer globalt (MSCI-World er opp 9% i 2009) og bare noen få prosentpong bak den brede emerging markets indeksen. Indeksen over aksjer i Brazil, Russland, India og Kina er riktignok opp 50% i år, men det er heller ikke unaturlig gitt at det er blandt disse motoren i verdensøkonomien befinner seg. 2.4 milliarder arbeidsomme og innovative kinesere og indere gjenspeiler en vilje, kraft og et behov vi kommer til å merke i generasjoner. Uten disse landene hadde myndighetenes krisepakke ikke oppnådd annet enn å overføre rotten gjeld fra bankene til skattebetalerne. Fortsatt vekst i disse fremvoksende markedene er vinsjen som kan trekke Vesten ut av uføret.

Norge har, med unntak av Oslo Børs ifjor, merket svært lite til den økonomiske nedgangen sammenlignet med resten av Europa og USA. Ikke bare har Norge en fantastisk natur og godt med plass – man har i tillegg en bunnsolid nasjonaløkonomi. En kombinasjon mellom et Kinderegg (jeg skal ikke bruke dette eksempelet oftere) og Disneyland.

Legg forøvrig merke til hvordan kritikken av Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har stilnet nå som aksjekursene stiger. Dette er et meget godt eksempel på ”Feelgood-effekten” i praksis. Vi tåler oppgang men ikke motgang. Det er imidlertid en materiell forskjell på disse to fasene. En oppgangsfase er en periode drevet av håp og drømmer. En periode med nedgang dreier seg om noe helt annet; nemlig en avsløring av realiteter. Begge faser er selvforsterkende. Her i London er det mange som kaller den oppgangen vi har opplevd de siste par månedene for en ”Dash to Trash”. Beviset man benytter for dette er at de selskapene som har steget mest er vekstselskaper med svake balanser og elendig inntjening. Det kan så være men vi har tidligere opplevd (de fleste husker Dot.com perioden) at dette kan fortsette i årevis. Det er med andre ord i seg selv ikke noe salgssignal men kun et tidlig tegn på en mulig boble.

Sykelen som kan drive dette videre har allerede begynt. Aksjer og andre aktiva falt så kraftig at fysiske lover tilsa en korreksjon til oppsiden. I tråd med fysikken traff markedet ”bakken” hardt nok til å generere et solid sprett. Oppgangen har vært kraftig nok til at avisene begynte å skrive om den, noe som har fått forbrukerne til å føle seg bedre og begynne å bruke penger. Begge deler blir registrert av innkjøpssjefer i bedriftene. Positive avisoverskrifter koblet sammen med en oppgang i etterspørsel betyr at også disse føler seg bedre. Dette skriver avisene om. Ledelsen i bedriftene får nå både interne meldinger om at det går bedre og dette forsterkes ytterligere ved at det samme står i avisene. Dermed fattes bedriftsøkonomiske beslutninger på grunnlag av dette, noe som oppfanges av avisene og spres til bedrifter og forbrukere som enda ikke er ”på ballen”. Dermed provoserer man også disse til å reagere, noe avisene selvfølgelig også rapporterer osv osv. Alt på basis av et marked som ble sluppet så hardt i bakken at den spratt.

Faktum at de færreste sålangt er med på oppgangen skaper nettopp muligheten for en boble. De fleste som er med idag er de samme som var med hele veien nedover. De ”nye” investorene består hovedsakelig av myndigheter gjennom krisepakker og Sovereign Wealth Funds (nasjonale oljefond), mens institusjonelle og private investorer fortsatt er kraftig undervektet i aksjer. Dette betyr at opplever vi ikke en korreksjon over sommeren kan det bli et voldsomt press på å komme med. Nå tør man ikke gå inn, men man har heller ikke råd til å stå på sidelinjen dersom oppgangen fortsetter.

I USA og Europa hvor aksjemarkedene mer eller mindre er uendret siden årsskiftet, sliter man mer og det synes gjenspeilet i manglende tillit til den videre utvikling. Normalt blir investorer mer positive jo større oppgangen er. Det er således forbausende at tilliten til videre oppgang i aksjemarkedene er så lav til tross for at kursene har kommet seg opp mellom 35% og 40% fra bunnen. Financial Times siterer denne uken en studie gjort av Barclays Capital og Thomson Reuters Datastream. Denne viser at kun 4.5% av de spurte tror på en ”V”-formet bunn, med andre ord at vi skal videre opp uten noen tilbakegang. Flertallet, 37.5% trodde på en ”W”-formet bunn; markedet må falle tilbake før det kan gå videre. 31.5% trodde på ”U”-form; bunnen vil skje gradvis. De resterende 26.5% trodde på en ”L”-formet bunn; nemlig at veksten vil være svak i en lengre periode.

Grafen denne gangen viser skjevdelingen i utfall i aksjemarkedet. Illustrasjonen viser distribusjonen av månedlige prosentuelle avkastninger. Oppgangen i mai på 15.8% var den beste på 20 år og ligger helt til høyre på grafen, mens rekordfallet på 25.22% i september ligger lengst ute til venstre. I venstre ”hale” ligger også kursfallet på 23.11% måneden etter. Som ikke dette var nok dårlige nyheter på én gang falt Oslo Børs ytterligere 10.18% i november og med det hele 52% over disse tre månedene.

hrh

Skjevdeling gjelder også med hensyn til tid. Typisk går fallet mye raskere enn opphentingen. På 6 måneder falt børsen 64%, mens vi på samme tid kun har tatt igjen 1/3 av denne nedgangen. Kanskje dette kun er utslag av menneskelig natur? Kort og smertefullt er greit så lenge gleden er langvarig.

3 kommentarer to “51 grader 30 minutter Nord, 10 grader 33 minutter Vest”

 1. Nils sier:

  Men hvor stor er Kina da? 10% av USAs BNP eller noe, mener jeg å ha hørt. Mens resten av Far East stort sett henter sin vekst fra eksport til Kina og USA.

  Det ville jo være forlokkende å tro at verden kunne løste seg opp etter håret ved å trykke penger – men er det sobert?

  Spennende tider er det i alle fall.

 2. erik røys sier:

  Hei Peter.La oss se på litt teblader og hokuspokus da!Elliot Wave bølgeteori blir vel plassert der av de «seriøse».Oslo var oppe i 525 og nede i 187.525-187 blir 338.338:3=112.7.187+113=300 dvs det mest sannsynlige første nivå Oslo Børs skal vende opp til før den snur ned ifølge Elliot Wave.Altså skal Oslo Børs ifølge denne teorien vende ned nå rundt 300.Jeg må innrømme at jeg tror litt på det og venter i spenning.Neste mest sannsynlige vendepunkt blir da som du sikkert vet 413 osv.
  En U-form er vel ikke så sannsynlig.Hvis dette er den verste krisen siden 1930-årene er vel en L-form mer sannsynlig.L-formen på verdensmarkedet blir kanskje mer ren,mens L-formen i Norge får en max-verdi et lite stykke ut i L formen etter den rette vinkelen.Likevel tror jeg mere på L enn på W pga krisens alvorlighet.
  Hvor høy denne max-verdien blir er vel et åpent spørsmål.Kortsiktig hausse-indeks er 75% ,mens hausse på mellomlang sikt er 60%.Hausse(Hvor mange som er pos og neg. på Oslo børs).Dette skulle tyde på at vi kanskje får en boble i markedet nå med vendepunkt rundt 410-415 ifølge Elliot Wave?
  Ellers er feelgood-følelsen investorens verste fiende etter mitt syn.Men det er viktig som du beskriver å forstå hvordan den følelsen kan påvirke kursene på kort sikt gjennom psykologien i markedet.Det er vel også en noe magisk tro på Obamas evner til å skape en bedre verden,iallfall få amerikansk økonomi på fote igjen?At India og Kina er Vestens håp,ja kanskje,men da må vesten klare å rydde opp i eget bo etterhvert.India og Kina kommer ikke til å drive U-hjelp ovenfor Vesten.

 3. per arne sier:

  Fysikken sier noe om hvordan ting spretter når de treffer bakken. Den sier ingenting om hvordan aksjekursene stiger etter at de har falt.