Arkiv for 19. november, 2009

”Aksjefond” har verdens sjette største gull-beholdning

torsdag, 19. november, 2009

Med en beholdning på over 1.100 tonn rent gull er det børsnoterte fondet SPDR Gold Trust (ticker kode GLD) ifølge Bloomberg nå den 6te største eieren av gull i verden.

spdr

For å sette dette i perspektiv er fondets gullbeholdningen større enn gullbeholdningen til Sveits, omtrent lik Kinas, dobbel så stor som den Europeiske Sentralbankens (ECB) og ca 1/3 av Det Internasjonale Pengefondets (IMF). USAs sentralbank troner suverent på toppen av listen med 8.946.5 tonn. Norges Bank har idag mindre enn 4 tonn.

SPDR Gold Trust, som fondet heter, er en ETF (Exchange Traded Fund). Det ligner derfor en aksje i handlemåte og et aksjefond i investerings-form. Fondet er notert på flere aksjebørser og kan kjøpes og selges nøyaktig som man gjør med aksjer. På samme måte som innehavet i et aksjefond er aksjer, er dette fondets innehav fysisk gull. Det finnes ingen belåning i fondet og verdien er derfor en funksjon av gullprisen. Grafen nedenfor viser hvordan utviklingen i fondet ”tracker” utviklingen i gullprisen.

gld

En interessant utvikling er at fondets gullbeholdningen fondet nådde sitt høyeste nivå i juni i år og har siden stagnert. Dette betyr at stadig høyere priser ikke har resultert i at flere har kjøpt andeler, slik det er vanlig i aksjefond. Gullprisen har faktisk steget 25% uten at fondet har tiltrukket seg mer kapital.

I futuresmarkedet har imidlertid den spekulative interessen steget i takt med kursutviklingen. Her handler alt fra tradere til sentralbanker. Dette markedet skiller seg fra aksjemarkedene ved at det er åpent 24 timer 5 dager i uken, samt at kontraktene handles med fremtidig oppgjør og at det kun stilles en sikkerhetsmargin mot tap. Finansielle aktører kontrollerer i dag en beholdning på 738 tonn i dette markedet, mens de kommersielle aktørene (gruveselskaper, smykkeindustrien etc) er netto short 877 tonn. Nedenstående grafe viser utviklingen i gullprisen sammen med volumutviklingen på spekulative posisjoner.

gold

Både investor- og mediainteressen for gull er stigende og det er nettopp blitt kjent at fjorårets mest suksessrike forvalter, John Paulson, skal starte et gullfond. Paulson, som allerede har $30 milliarder til forvaltning, har forut for oppstarten av dette fondet over $3 milliarder i gullrelaterte investeringer. Paulson vil skyte inn $250 millioner av sine egne penger i det nye fondet.

Den økte oppmerksomheten mot det gyldne metallet samtidig med at gullprisen, etter en oppgang på 34% hittil i år, akselererer til oppsiden indikerer at vi må være forberedt på større svingninger i tiden som kommer.