Søt hevn

Gårsdagens påstand i Finansavisen om at det norske kreditt-obligasjonsmarkedet nå er fair priset er interessant. Vurderingen ble gjort av en analytiker i DnBNOR og det interessante med denne er at den kvantifiserer kostnaden norske selskaper må forventes å betale for feil gjort under finanskrisen.

2007 var ikke bare rekordåret for emisjoner i norske High Yield obligasjoner men ytterligere en rekord ble satt i forbindelse med dette, nemlig at investorene aldri har fått dårligere betalt for å påta seg denne risikoen.

Dette er således nok et solid eksempel på at kjøpsinteressen er størst nær toppen. Salgsinteressen nær bunnen tidligere i år skuffet heller ikke.

En annen rekord som ble satt i kredittobligasjoner i 2007 var megler-inntektene. Det ble sannsynligvis også satt en rekord med hensyn til emisjonsprospektenes manglende nøyaktighet med hensyn til selskapenes soliditet og fremtidsutsikter.

Om ikke dette var nok viser det seg at lovverket også var mangelfullt. Til tross for at hundredevis av meglere, advokater og andre hadde studert dette markedet og prospektene opp, ned og i mente hadde ingen fått med seg at investorbeskyttelsen var svært mangelfull. Nesten utrolig.

Det som er klart idag er at ingen hadde sett seg brydd med å undersøke om institusjonen som ble opprettet for å verne norske långivere, Norsk Tilllitsmann, var i stand til å gjøre nettopp dette. Det viser seg i år at både Norsk Tillitsmann og markedet har vært i villfarelse om deres evne til å utføre oppdraget. Det at Norsk Tillitsmann de siste 5 årene har tjent nærmere 100 millioner kroner på dette er en interessant problemstilling i seg selv.

Det er i denne forbindelseforøvrig gledelig å registrere at Kredit-tilsynet, som til nå har oversett så godt som alle overtramp i dette markedet, engasjerer seg for å bedre investorbeskyttelsen gjennom å foreslå en lovendring til fordel for tillitsmannsordningen.

Oppsummert kan man konkludere 2007 med at investorene fikk rekorddårlig betalt for å påta seg risiko, mens meglerhusene samtidig hadde rekordhøye inntekter fra salg av slike obligasjoner. En asymetri som dessverre ikke er uvanlig.

Det kom følgelig ikke som en stor overraskelse at det var investorene som ble gruset i den påfølgende finanskrisen. Prisen på kreditt-obligasjoner falt gjennom gulvet og investorene i disse papirene måtte ta uforholdsmessig mye tap som følge av konkurser og utilstrekkelig juridisk vern ved restruktureringer.

Alt har imidlertid sin pris. Mens investorer i norske High Yield obligasjoner i 2007 godtok et risikopåslag på 200 punkter over til-svarende europeiske papirer (risikopåslaget falt til null i august 2008), mener DnBNOR nå at dagens 1200 over Europa er riktig pris.

Gitt emisjonsvolumet fra 2007 og forutsetningen om en gjennomsnitlig løpetid på 4 år vil dette nye nivået medføre en merkostnad for norske låntagere på kr. 72 milliarder. I så fall en sweet revenge for investorene.

11 kommentarer to “Søt hevn”

 1. Peter Warren sier:

  Hi Mike! Sorry, I do not follow the company. As a macro fund we will trade the GDX (ETF containing gold miners listed on AMEX), GLD or futures on gold when we are looking for gold or gold related exposure. The movenment in IGE, CRU and the likes of it have more to do with company specific issues than the gold price. This disqualifying them from taking part in any macro views we have. An illustrative point here is 2007 & 2008 when gold was up and these companies were down 90% or more. /Peter

 2. Mike sier:

  Hi Peter

  Are you following IGE? What are your pretections, and do you think it can double in the next 3 months?

 3. erik røys sier:

  Ja ,en kan jo lure på hvordan DnB klarer å skape et så positivt merkenavn når en ser det i historiens lys og all den elendigheten Dnb har påført sine investorkunder.Det ser ut som at folk ønsker å underkaste seg autoriteter og at folk setter de største og sterkeste opp på pidestallen nokså ukritisk.
  Det ligger også mye kompetanse i DnB-konsernet,bevares,men de har bommet grovt spesielt under finanskrisen ikke bare innen shipping,men innen eiendom og annet.Torkil Warran greide å sette bunnpunktet under finanskrisen til ca 180-200 i Norge.Det var ikke verst.Det skulle vært interessant å se hva slags avkastning investorkundene i DnB i gjennomsnitt har hatt de siste 10 -15 årene.Om denne statistikken i det hele tatt er laget ,holder man nok den tett til brystet.erik

 4. Peter Warren sier:

  Hei Erik! Jeg kjenner ikke dette prosjektet, men shipping for meg har aldri vært lavrisiko. Som regel er det et rent asset play hvor man må selge før toppen, for når den er passert er det ikke lenger noen kjøpere i markedet. Den andre muligheten er lange certepartier, men da er man helt avhengige av soliditeten til motparten. DnBNOR deltar i skipsfinansiering og bør derfor egentlig ha gode forutsetninger til å vurdere slike. En annen ting med banker som DNBNOR er at de har et så solid merkenavn at ingen er opptatt av, eller vet hvem som faktisk forvalter penger som gis dem til forvaltning. Interessant i seg selv. /Peter

 5. erik røys sier:

  Hei Peter.Jeg gikk inn i noe som heter Dnb shippinginvest 2(Mattis) godt inn i finanskrisen.De fikk inn noe lite i sin emisjon og satset på båtutleie til en italiensk reder som det nå viser seg ikke greier å betale leie.Båtene har nå en verdi under salgspris dvs prosjektet er konkurs.Dnb holder det likevel flytende foreløpig og båtene går uten betaling.Man håper på at ting skal rette seg??Forvaltningen har vært elendig,så godt som ingen diversifisering og alt er satset på ett kort som har sviktet.Og denne satsingen ble gjort langt inn i finanskrisen da risikoen skulle vært åpenbar for de fleste.
  Prosjektet ble markedsført som et lavrisikoprosjekt med en forventet avkastning på 8-10% årlig.Disse gutta kunne bare ventet med å gå inn istedenfor å gå inn nærmest i fylla.(Uten diversifisering)
  Jeg slutter ikke å forundre meg over dårlige forvaltere selv under den respektable Dnb paraplyen.Investorvern??Hvem orker å kjøre alle rettsakene mot toppadvokatene og dommere uten innsikt?

 6. Peter Warren sier:

  Nei jeg tror ikke det. Men de andre som går her i gangene drar jeg ikke kjensel. /Peter

 7. Egil sier:

  Ok, så det er kun selgere dere søker?

 8. Peter Warren sier:

  Hei Egil! Jeg sitter i Warren Capital (forvaltningsselskapet) og følger dermed ikke dag for dag hva som er behovet i Warren Bank og Warren Securities. Men jeg gjenkjenner jo en del meglere i gangene her og siden vi starter meglerhus osv.. Alle som søker vil bli tatt i betraktning og alle vil få svar. /Peter

 9. Egil sier:

  Hei!
  Hva slags stillinger er det dere har?

 10. Peter Warren sier:

  Hei Petter! Vi er allerede i gang med ansettelsesprosessen. Hvis du er interessert kan du sende CV og hvilken type stilling du er interessert i til osr@warren.no. /Peter

 11. Petter sier:

  Hei Peter

  som alltid spennende å lese i bloggen din. Dette er noe helt annet. Dere skal jo nå bli meglerhus/bank osv. Når begynner dere å ansette folk? Starter dere en prosess snart? vil jo være en veldig interessant arbeidsplass. Hva kikker dere etter evt? Hilsen en interessert…

  Petter