Arkiv for 29. desember, 2009

Bilder kan si mer…osv

tirsdag, 29. desember, 2009

 

Tålmodighet

Tre måneder med stillstand i internasjonale aksjer har på ingen måte tatt fra analytikere motet med hensyn til den videre utvikling. Årets oppgang har nå gjentatte ganger stanget mot 50% nivået av den forutgående nedgangen. Med kun ett unntak tror de store investeringsbankene på en videre oppgang i aksjekursene i 2010. De fleste av disse tror fortsatt at det vil være de fremvoksende markedene som leder an i utviklingen, noe som bør være gode nyheter for Oslo Børs. Vår hjemlige børs beveger seg nemlig langt mer i takt med fremvoksende markeder enn den gjør med markeder som USA, Europa og Japan.

msci

Som en digresjon kan man forbløffes av at Oslo Børs utvikler seg nærmest i takt med en indeks som har Brasil som største vekt. De påfølgende fire landene i denne indeksen er etter vekting: Sør Korea, Kina, Taiwan og Sør Afrika. Hvem skulle i utgangspunktet tro at en nasjon av fiskere og sjøfarere øverst i den nordlige halvkule skulle ha så mye til felles med disse landene?

mxef

Chartet over viser en 10 års sammenligning mellom Oslo Børs, MSCI-Emerging Markets Index og amerikanske S&P-500 indeksen.

 

Og vinneren de siste 10 år er:

De siste 10 årenes globale avkastningsvinner er gull. Det edle metallet, som har hatt liten popularitet blant norske investorer, har i denne perioden hatt en avkastning på over 300% – eller ca. tre ganger avkastningen man oppnådde på Oslo Børs. Gullprisen har sammenhengende steget i 9 år og en kombinasjon av frykt for inflasjon og sentralbankkjøp får mange analytikere til forvente en oppgang også i 2010.

gold (5)

Chartet viser en 10 års sammenligning mellom utviklingen i gullprisen, Oslo Børs og MSCI-World Stock Index.

Gullprisens følsomhet overfor inflasjonsforventninger kan observeres ved at metallet utviklingsmessig synes å ha ”slått seg sammen” med amerikanske inflasjonsbeskyttede obligasjoner. Det pussige her at den nedadgående korreksjonen i disse to inntraff nesten samtidig med at lange renter endelig reagerte oppover på samme forventning. I likhet med mye annet som forsøkes forklares i finansmarkedene kan dette motsetningsforholdet kun være et utslag av midlertidig og uvesentlig ”støy”.

infl (2)

Chartet viser utviklingen i gullprisen og inflasjonsbeskyttede amerikanske obligasjoner.

Short selgere viste forøvrig meget god timing med hensyn til den pågående korreksjonen i gullprisen. Chartet under viser at short-interessen (mengden av short-selgere) var på topp samtidig som det børsnoterte gullfondet GLD nådde toppen. 

gld

Risikoappetitt

Etter å ha toppet ut nær euforisk nivå i september, er Credit Suisse’ risikoappetittindeks på nytt på vei oppover. Lignende utvikling på risikoappetitt kan man lese av den amerikanske VIX-indeksen som viser prisingen på aksjeopsjoner (eller hvor mye det koster å forsikre en aksjeportefølje mot tap). Sistnevnte er nå på det laveste registrerte nivået siden investeringsbanken Lehman gikk konkurs.

GRAI-1YrLignende optimisme gjenspeiles, ikke uventet, her hjemme. I dagens DN står to bankanalytikere frem med forventninger om 20-40% oppgang på Oslo Børs i året som kommer. Måtte de bare ha rett. I så fall ville det bare ha tatt fire ganger så lang tid å ta tilbake det børsen tapte på et halvt år i 2008.