Arkiv for 11. februar, 2010

Train wRECk

torsdag, 11. februar, 2010

Utviklingen i REC minner på enkelte måter om Opticom, riktignok uten togrøvere.

Unik teknologi i et kraftig voksende marked blir hausset opp med fullstendig urealistiske multipler som er blind for konkurranse og andres kostnadsfordeler. Jo lenger tid utviklingen tar desto raskere tar konkurrentene en igjen.

Det må forøvrig være berettiget å spørre om hvorfor ledelsen i REC ikke hadde sendt ut profit warning forut for resultatfremleggelsen i går. Hvis de har så dårlig kontroll at de selv var overrasket over resultatet, bør de vurdere sin stilling.

rec

Uansett, gårsdagens betydelige kursfall i aksjen kan medføre noen markedsmessige muligheter. RECs konvertible obligasjon falt mer enn kursfallet på REC-aksjen skulle tilsi og gir på dagens nivå en effektiv rente på 12.8% årlig.

De som måtte være villige til å stole på at REC ikke går konkurs i løpet av de neste fire og et halvt årene (lånets løpetid) kan kjøpe REC’s konvertible lån og samtidig gå short amerikanske statsobligasjoner med 10 års løpetid. Renten på sistnevnte er p.t. på 3.7%

Det man da i realiteten vil ha er en call opsjon på lange amerikanske renter som man betales 8.3% i året for å sitte på. Da er det hensyntatt at REC lånet er i euro og amerikansk stat i dollar.

Mark-to-market kan man i løpetiden ha et tap på denne ved eksempelvis at REC obligasjonen faller videre i verdi og/eller amerikanske statsobligasjoner stiger i verdi (renten faller). Men vel vitende om at US må refinansiere hele 55% av sin statsgjeld i løpet av de neste 2 årene, USAs kredittkvalitet er fallende som følge av at sentralbanken har måtte ta råtne lån fra bankene inn i sin balanse og at bankene på sin side snart må selge statsobligasjoner for å tilbakebetale krisehjelpen, så er det mye som tyder på at en eventuell oppgang i amerikanske statsobligasjoner vil være av begrenset art. Den forsiktige kan dessuten benytte opsjoner til dette fremfor å gå short de fysiske papirene eller futures.

govt

Man kan jo spørre seg selv om man ville være interessert i låne penger til den amerikanske stat i 10 år og motta kun 3.7% årlig rente.

En buffer på 8.3% i året, forutsatt at man fortsatt har troen på et potensiale i både REC, selskapets ledelse og ikke tror Armageddon er om hjørnet, synes attraktiv. I tillegg gir den konvertible REC obligasjonen en gratis 4.5 år lang kjøpsopsjon på REC – den mest volatile av OBX aksjene. Riktignok er innløsningskursen på denne rundt kroner 55, men dette er tross alt et nivå som aksjen var over senest ifjor.