Arkiv for 21. februar, 2010

Europeiske divergenser

søndag, 21. februar, 2010

Betydelig økonomisk forverring innenfor deler av EU har bidratt til en markert svekkelse av euroen i forhold til US dollar. Siden desember ifjor har kursen på EUR/USD falt 10%.

Landene innenfor EU har i likhet med land utenfor merket kostnadene av at redningspakkene har svekket nasjonal kredittverdighet forankret i at råtne bankfordringer ble overført til sentralbankene og dermed svekket sistnevntes balanser. I tillegg sliter EU med særproblemene i the PIGS (Portugal, Irland, Grekenland og Spania).

Dette har, som omtalt tidligere, vært lett å lese av i kredittforsikringsmarkedet (CDS) hvor prisen for å forsikre europeisk nasjonalgjeld mot konkurs steg 140% på bare 4 måneder.

Utviklingen CDS-indeksen Sovx gjenspeilte fallet i euroen, eller oppgangen i dollar mot euro som vist på grafen. I det minste frem til 9. februar. Fra denne dato brøt likheten ned.

 usdsov

Dette kan skyldes flere faktorer som spekulasjon/håp om at EU eller Tyskland vil komme Hellas til unnsetning eller at IMF vil komme på banen. Selv finner jeg lite i Mastricht-avtalen som gir adgang til førstnevnte og tror derfor IMF er håpet og muligheten. Uansett hva man gjør så vil det bare gi en midlertidig følelse av varme før utfordringene i enkelte av de andre omtalte landene melder seg for alvor. Men én ting av gangen. En stabilisering av Hellas vil uansett virke positivt på kort sikt.

En mer positiv holdning er samtidig med CDS-indeksen også blitt reflektert i Eurostoxx 600, den europeiske aksjeindeksen som inneholder de 600 største selskapene innen EU. Der hvor vi enda ikke har sett dette er i valutamarkedet. Euroen har fortsatt å svekke seg mot dollar til tross for at man både i kreditt- og aksjemarkedet oppfatter situasjonen som mer positiv.

Ikke bare kan vi lese en tydelig divergens i utvikling mellom kreditt og aksjer på den ene siden og valuta på den andre, men spekulantene i valuta har i tillegg økt sine short EUR/USD posisjoner til rekordnivåer. Dette har skjedd både i ETF, futures- og interbankmarkedet.

Mitt syn er at kombinasjonen av at en oversolgt EUR/USD kombinert med at stadig flere har kastet seg på «videre-fall-i-EUR/USD-toget», samt de overnevnte divergenser gjør EUR/USD meget sårbart for en rekyl oppover.